S:1

Lüleburgaz ve Edirne kongrelerini düzenleyerek bölgenin Yunanistana bırakılmasına karşı mücadele etmiş cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Lüleburgaz ve Edirne kongrelerini düzenleyerek bölgenin Yunanistana bırakılmasına karşı mücadele etmiş cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı " Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
‘- de ‘ eki aşağıdaki sözcüklerden hangisine değişime uğramadan getirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi mitoz sonucunda oluşan yavru hücrede ana hücreden farklıdır? cimri" sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir? misafir sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? göz sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Doğal kaynakları korumak isteyen çocuk aşağıdakilerden hangisini yapar? FİL kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Verilen işleme göre A+B toplamı kaçtır? Aşağıdaki karşıt (zıt) anlamlı sözcüklerden hangisi yanlış verilmiştir? Aynı cins atomdan oluşan saf maddelere .......................... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hak­larından biri değildir? 27,082 ondalık gösteriminin çözümlenmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? "leylek – leylekler kelimeleri arasındaki ilişki, mısır ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? Normal yetişkin bir kişinin bir dakikadaki kalp atış sağısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Harris : - - - - . What about you?Joe : I like Drama because its very enjoyable. Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelecekte yapılacak bir eylem vardır? İstiklal Marşı'nın şairi kimdir? Ana babalar, kendi istemelerini kendi değer yargılarını değil, çocuklarını düşünebilseler, onların ilgi ve yeteneklerine saygılı olabilseler çocukları daha mutlu, daha başarılı, daha üretken olacaktır.Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan asitlerin ve bazların olumlu - olumsuz etkileri arasında aşağı-dakilerden hangisi yer almaz? Genotipleri Bb olan heterozigot bir ana ve babanın oluşturacağı gametlerin birleşmesiyle oluşabilecek bireylerde, genotipi BB olan bireylerin oranı % kaçtır? Yer altında meydana gelen ani sarsıntılara ne ad verilir ? Bir grupta veya işte bir kimseye düşen göreve ............ denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Akra b. Habis Peygamberimizi torunu Hasanı öperken görmüş, Benim on tane çocuğum var, hiçbirini öpmedim. diyerek şaşkınlığını dile getirmişti.Peygamber Efendimiz ona doğru bakarak ...Yukarıdaki hadisin devamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tepecik kelimesinden sonra gelir? Seçilen alanı kesmek için hangi kısayol kullanılır? Yine bir gün gök tüylü ve gök yeleli erkek kurt durdu. Oğuz Kağan da durdu ve çadırını kurdurdu. Bu, tarlasız ve çorak bir yerdi. Buraya Çürçet diyorlardı. Büyük bir yurt idi; atları çok, öküzleri ve buzağıları çok, altını ve gümüşleri çok, cevahirleri çoktu. Burada Çürçet Kağan ve onun halkı, Oğuz Kağana karşı geldiler. Vuruşma ve çarpışma başladı. Oklarla, kılıçlarla vuruştular. Oğuz Kağan yendi, Çürçet Kağanı mağlup etti, öldürdü ve Çürçet halkını kendisine tabi kıldı. Vuruşmadan sonra Oğuz Kağanın askerlerine, maiyetine ve halkına öyle büyük bir ganimet düştü ki yüklemek ve götürmek için at, katır ve öküz az geldi.Bu metin aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikleri taşımaktadır? A: - - - - ?B: By bus. My father has flown just two times - - - - . Sakın ha, yolda top ....... Cümlesinin sonuna, aşağıdaki kelimelerden hangisi gelirse anlamlı olur? K = {KIRŞEHİR kelimesini oluşturan harfler} K kümesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümleleri hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti gelmelidir? Babamdan bozuk para istedim.Yukarıdaki altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangisidir? Her şeyi yazabilecek kadar özgür hissetmeyiz kendimizi; bir şeyleri hep saklarız, biriktiririz, yastık altına iteriz.Bu cümlede virgülün kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Osmanlı Devleti çıkardığı Tehcir Kanunuyla ülkedeki Ermenilerin bir kısmını Suriye Bölgesine göç ettirirken;• göç ettirilenlerin vergilerini ertelemiş,• yol boyunca göç edenleri korumak için memurlar görevlendirmiş,• yanlarına diledikleri eşyaları almalarına izin vermiş,• ayrıca savaştan sonra göç ettirilenlerin geri dönüşleri için kararname yayımlamıştır.Bu bilgilere göre Osmanlı Devletinin uyguladığı tehcir politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1-kapanmış 2-yağınca 3-kar 4-yollarYukarıdaki sözcüklerin doğru ve kurallı cümle oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi katı maddelerin özelliği değildir? Allahın (c.c.) kesin ve açık bir şekilde yapılmasını emrettiği iş vedavranışlara ne denir? Kalp, damarlar ve kandan oluşan sisteme ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir