S:1

Mustafa Kemalin ilk askerlik görevine başladığı şehir olan Şamda kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Mustafa Kemalin ilk askerlik görevine başladığı şehir olan Şamda kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Vatan ve Hürriyet " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
200 gram + 900 gram + 700 gram + 2 kg toplamı, 5 kilogramdan kaç gram eksiktir? Bugün kullandığımız alfabe hangi tarihte kabul edildi? Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi İslamın bilime verdiği değere örnek oluşturmaz? Ferhat, bir arkadaşı hakkında olumsuz şeyler söyledi. Bekir, insanların arkasından hoş olmayacak şekilde konuşmanın günah olduğunu söyleyerek onu uyardı. Ferhat: O burada değil, nereden duyacak. dedi. Bunun üzerine Bekir:Doğru fakat - - - - diye karşılık verdi.Bu parçada anlam akışına uygun olarak boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Muhalefetünlil-Havadis sözcüğünün anlamı nedir? Sesin oluşabilmesi için maddenin ne yapması gerekir? ilk Cuma namazını nerede kıldırmıştır? 250 mL + 550 mL toplama işleminin sonucunun 1 Litreye eşit olabilmesi için kaç mL gerekir? Şiîliği diğer mezheplerden ayıran en önemli görüş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcükler alfabetik sıraya göre dizildiğinde, hangisi 3. sırada yer alır? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan bir durumdur? Avlu kapısı nasıl bir tamlamadır? Durum 1- Asya Hun Devleti hükümdarı Mete ordusunuonlu, yüzlü ve binli gruplara ayırmıştır.Durum 2- Türk Silahlı Kuvvetlerinde on başı, yüz başıve bin başı rütbeleri bulunmaktadır.Verilen iki durumdan çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Yüksel 39 yaşında, Hasret ise Yüksel' den 7 yaş büyüktür. İkisinin yaşının toplamı kaçtır? Akıl, yani kavramsal düşünce, nesnenin ve ruhun derinliğini kavrayacak güçte değildir. Bunu ancak sezgi yoluyla başarabiliriz.Bu görüşten yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İki sayının farkı 43tür. Büyük sayı 676 ise küçük sayı kaçtır? Hangisi geri dönüşümü mümkün atıklardandır? Aşağıdakilerden hangisi özenli ve duyarlı bir davranıştır? Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi ve bilginin yapısallaştırılması için öğrencilerin doğal ve etkin olarak öğrenmeye katılmaları gerekmektedir.Buna göre öğrenen merkezli etkinliklerin ağırlıklı kullanıldığı derslerin öğretim planlarında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? Ülkemizde dağların genellikle doğu-batı doğrultuda uzanış göstermeleri üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Gerçekte aslı ve esası olmayan ancak dinde varmış gibi kabul edilen yanlış davranışlara ................. denir.Yukarıda verilen bilgide boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? Aşağıda belirtilen namazların hangisinin cemaatle kılınması şarttır? Hangi kelimenin zıt anlamlısı yoktur? Anıl : What do you do after school?Brain : I usually go to the dance course and learn Flamenco.Anıl : Thats great. - - - -Brain : Its from 04.00 until 06.00 pm on weekdays.Diyaloğa göre boş bırakılan kısma aşağıdaki hangi ifade gelmelidir? Bir bölme işleminde bölen sayı 9, bölüm 7dir. Kalan sayı en çok kaç olabilir? 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile iktidarı sona eren siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hastanede çalışan görevlilerden değildir? Alanında uzmanlaşmış kişilerce yazıldığından makalede bilimsel bir anlatım ağır basar. Kelimeler gerçek anlamıyla kullanılır. Terimlere yer verilir. Açıklayıcı, tartışmacı anlatım ağırlık kazanır. Yazar, söylediklerini olabildiğince öznellikten kurtarmaya çalışır.Bu metinde makalenin hangi yönü üzerinde durulmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün aldığı ekle anlamı değişmiştir? Aşağıdakilerden hangisi çoğul değildir? Aşağıdakilerden hangisi farklı bir elektrik kaynağı ile çalışır? Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğerlerindenfarklı bir alanda kullanılmaktadır? Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya.............................denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dadaşları ve Palandöken Kayak Merkezi ile ünlü olan ilimiz hangisidir? Dadım Ayşe, ben doğduğumda aileye alınmış bir Boşnak kızıydı. Elinde büyümüştüm. Ȃdeta ailemizden biri olmuştu. Beş yaşındaydım. Bir gün evde çalgılar, davetliler, bir kalabalık çıkıverdi. Meğer Ayşenin nikâhı kıyılıyormuş. Dadımdan kopup ayrılamayacağımı bildikleri için benden haberi saklamışlar. Ansızın yapılan eğlenceden bir şey anlamadım. O gün Ayşeyi Mehmet Ağaya nikâhlamışlardı.Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi madde özelliği göstermez? Tevekkül kavramı aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir ? yanmak kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir