S:1

Aşağıdakilerden hangisi göçün ekonomik nedenlerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi göçün ekonomik nedenlerinden biri değildir? sorunun cevabı "Eğitim" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in kişilik özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi çıkarma işleminde bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi sadece manevi temizliktir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımımızdan sayılmaz? Bir biberon 200 mL süt almaktadır. Günde iki biberon süt içen bir bebek bir haftada kaç mL süt içer? Osmanlı devleti 18. yüzyılda batıdaki gelişmeleri her alanda yakından izleme gereği duymuştur.Bu nedenle Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? Osmanlı Devletinde sadrazamın, İranda da Şahın değişmesine sebep olan antlaşma hangisidir? I. Yaşadığı ortamın sınırları dışına çıkmak, gezmek, oraları tanımak insanoğlunun tutkusudur.II. Bu yolla yaşadığı ortamdan sıyrılmaya, kurtulmaya çalışmıştır.III. Gezi yazıları da böyle bir gereksinimin ürünü olarak doğmuştur.IV. Bu tutkuyla büyüdüğü yerlerin ötesinde kalan başka yerlerden söz açan eserleri istekle okumuştur.Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? 35-40-45-50-55-?Yukarıdaki örüntüde ‘ ? ‘ yerine hangi sayı gelmelidir? Ülkemizde çok partili ilk seçim hangi yılda yapılmıştır? Hangi besin farklı bir grupta yer alır? Haklarımız kadar önemli olan diğer şey de ............................. dır. cümlesini doğru ve anlamlı olarak tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk aşağıdaki şehirlerin hangisinde dünyaya gözlerini kapatmıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisiyle ilgilidir? Embriyonun tüm örtülerini en dıştan saran koruyucu zara ne ad verilir? iki yüz doksan beş şeklinde okunan sayının birler ve onlar basamağındaki rakamlar yer değiştirirse oluşan yeni sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Kurak, kurban, kuru, kuramYukarıdaki kelimeler sözcük sırasına göre sıralandığında hangisi ikinci sırada yer alır? Bir kilosu 5 TL olan pirinçten 3 kilogram alan birisi kaç TL öder? Protista alemindeki canlılar tek hücreli ya da koloni şeklinde bir araya gelmiş hücre topluluklarıdır.Aşağıdaki canlılardan hangisi protista âleminde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi sadece insan için geçerlidir? NATOnun merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Garip akımı sanatçılarından biridir? Aşağıdakilerden hangisi zekâta tabidir? Bir sınıftaki 45 öğrencinin 3/9'u erkektir. Bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır? Haçova Muharebesinde Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaşmıştır? Muharrem ayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Allahtan başka ilah olmadığını ve Hz. Muhammedin Allahın elçisi olduğunu ifade eden söz aşağıdakilerden hangisidir? Nüfus cüzdanlarına ne zaman fotoğraf yapıştırılır? I. Astigmatlık göz kusuru değildir.II. Renk körlüğü kalıtsal bir hastalıktır.III. Miyopluk yakını net görememe rahatsızlığıdır.Yukarıda verilen görme kusurları ile ilgili veri- len bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin önüne ilk önce yazabiliriz? Thales, Mısıra va Mezopotamyaya gitmiş, Mısırlılardan geometriyi Babillilerden ise astronomiyi öğrenerek İyonyada bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır.Buna göre bilimin gelişmesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Aşağıdaki sayılardan hangisi 2 sayısına tam olarak bölünemez? Kütlenin tanımı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Olayların,oluş tarihine göre sıralanması hangisidir? Atatürk‘e Kemal ismini kim vermiştir? PowerPoint dosyasının her bir sayfasına ne ad verilir? Deprem olurken evdeysek hangisini yapmamız yanlış olur? A:__________ is your birthday?B:It is in November. Açılmak kelimesi aşağıdaki deyimlerden hangisine Utangaçlıktan uzaklaşarak birdenbire serbest davranmaya başlamak anlamını ver- miştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir