S:1

Aşağıdakilerden hangisi cennetin isimlerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi cennetin isimlerinden biri değildir? sorunun cevabı "Hutame" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Görevini en iyi şekilde yerine getirdi."Cümlesinde görev kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi getirdiğimizde cümlenin anlamı değişmez? 9 m 60 cm lik tahtadan 4 tane 60 cm lik parça kesilirse kaç cm lik tahta kalır? "İçin" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurmamıştır? Işıklı Gölü hangi ilimizdedir? Bir kümesteki tavukların sayısının ördeklerin sayısına oranı 3/5 tir. Kümeste 18 tavuk olduğuna göre kümesteki ördeklerin sayısı kaçtır? Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Yüzümü doğuya döndüğümde sol tarafım hangi yönü göstermektedir? Yasama yetkisinin konu itibarıyla sınırlandırılmamış olduğu ve yasama organının bir konuyu anayasaya uygun dilediği ölçüde ayrıntılı olarak düzenleyebileceği ilkesine ne ad verilir? Suda erimeyen bir cisim, suya bırakıldığında yarısı suya batmış olarak dengede kalıyor. Bu cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin ağırlığı ile ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? "Çocukluk yıllarımı hiçbir zaman unutamıyorum." cümlesinde türemiş kelime aşağıdakilerden hangisidir? Kabenin etrafında Hacerül-Esved taşının bulunduğu köşeden başlayarak Kabe sola alınarak yedi defa dönmeye Tavaf denir. Kabenin etrafında bir kez dönmeye ne ad verilir?A) İhramB) ŞavtC) SayD) Vakfe Artık ilkbahar geldi. cümlesi için hangisi doğrudur? Mustafa Kemalin Amasya Genelgesini yayımlamasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? Hayvanların hayatlarını sürdürebilmeleri için hangi alanlar çoğaltılmalıdır? Eskiden düğünlerimizde gelin ata bindirilip erkek evine getirilirdi. Şimdi ise gelin alma töreninin vazgeçilmez aracı gelin arabaları olmuştur.Yukarıdaki paragrafta kültür öğelerimizin hangi yönü vurgulanmıştır? Hangi sözcük yanlış yazılmıştır? I. Üreme organında gerçekleşmesiII. Mayoz bölünme görülmesiIII. Oluşan hücrelerin hepsinin üreme hücresine dönüş-mesiYukarıda verilenlerden hangileri oogenez ve spermatogenezde meydana gelen ortak olaylardandır? Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin ele aldığı temel sorunlardan değildir? Kendilerine kitap verilen peygamberlere ne isim verilir? Hangi sözcüğün sonuna sesli bir harf getirilirse hece düşmesi olur? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazınız.(.....) Saf maddeler erirken ısı aldığı için bu esnada sıcaklığı artar(.....) Saf bir maddenin erime ve donma sıcaklıkları birbirine eşittir(.....) Gaz maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğuşma denir(.....) Sıcaklığı az olan maddeden fazla olan maddeye ısı geçişi olur.(.....) Isı birimi º C ( derece celcius ) dur Dünya Güneş ve Ay'ı büyükten küçüğe doğru sıralarsak hangi seçenek doğru olur? Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele sürecinde meydana gelen savaşlardan biri değildir? Bir dikdörtgende kenarların birleşim noktasına ........................ denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kasidede şairin kendisini övdüğü bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber efendimiz(sav)e karşı olan saygımızı ifade etmek için uygun değildir? Bir şeyin bedel karşılığında kullanılmasını amaçlayan sözleşme türü, aşağıdakilerden hangisidir? Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına ..................... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Evde bütün işlerin anne tarafından yapılması, ailenin diğer bireylerinin hiçbir işe yardım etmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıda verilen dipnot örneklerinden hangisinin yazımı doğrudur? Pasinler Savaşı aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır? Ulaşım araçlarının çoğunun temeli ilk neyin bulunmasına bağlıdır? Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için,aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir? Dış parazitlerle (ektoparazit) ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla ortak bir özelliğimizdir? Yol, köprü, çeşme, mescit, yoksullar için aşevi, hastane ve okul yaptırmak gibi hayır işlerini kapsar. Bunları yaptıranlar, yapılmasına sebep olanlar, yol gösterenler ve destek olanlar gerek hayatlarında ve gerekse vefatlarından sonra sevap kazanmaya devam ederler.Yukarıda anlatılan ibadet hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi okul yönetim sürecinde okulun eğitsel amaçlarını gerçekleştirmek için gereken girdilerden birisi değildir? Nuri o gün erkenden kalktı.İlk olarak yatağını topladı. Sonra lavaboya gitti ve elini yüzünü yıkadı. Annesine yaradım etmek için mutfağa gitti.Beraber kahvaltı hazırladılar.Babası ve kardeşi de uyanınca hep beraber kahvaltı yaptılar.Nuri yataktan kalkınca önce ne yapmış? Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi deneme - eleştiri yazarları arasında yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir