S:1

Bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu meydana gelmesi beklenen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

Bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu meydana gelmesi beklenen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Erozyon" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tür olarak farklıdır? I. Öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleriII. Öğretmen niteliğinin arttırılmasıIII. Eğitim yöneticilerinin niteliğinin arttırılmasıIV. Okul güvenliği02-06 Aralık 2014 tarihleri arasında Antalyada gerçekleştirilen 19. Millî Eğitim Şurasının gündem maddeleri yukarıdakilerden hangileridir? I. Demiryolunda hızlanan trenII. Kırmızı ışığı görünce yavaşlayan otomobilIII. Düz bir yolda sabit hızla giden kamyonAraçların hangileri ivmeli hareket yapmıştır? Divan-ı Hümayunu kaldırarak bakanlıklar kurdum. -Yeniçeri Ocağını kaldırdım.- İlköğretimi zorunlu hale getirdim.Yukarıda belirtilen ıslahatlar aşağıda belirtilen alanlardan hangisi ile ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin ithal ettiği ürünler arasında gösterilemez? Aşağıdaki mısraların hangisinde sıfat tamlaması yoktur? • Laikliğin benimsendiği ülkelerde bütün vatandaşlar her türlü hak ve özgürlüğe sahiptir.• Herkes istediği inancı ve dini benimseyip benimsememekte serbesttir.• Kişiler, inanç ve düşüncelerini özgürce ifade edebilir.Verilen bilgilere göre Laiklik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kuran-ı Kerim metinlerinin eksiksiz ve hatasız basım ve yayımını kontrol edip onaylayan kurul aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sayılardan en büyüğü hangisidir? * Işık kaynakları _____________ ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.* ___________ 1879 yılında ampulü bulmuştur. * ____________ en büyük ışık kaynağımızdır.Yukarıda verilen ifadelerden boş olan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmez? Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenler arasında daha az önemlidir? Kitapları ve kitap okumayı çok seven Tahir, aşağıdaki okul kulüplerinden hangisine üye olmalıdır? İnternete bağlanmak için aşağıdaki hangi yazılım veya donanıma ihtiyaç yoktur ? Buji ile ateşlemeli motorlarda emme zamanında silindirlere ne alınır? Aşağıdakilerden hangisi yararlı bakterilerin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki kongrelerden hangisi hem toplanış şekli hem de aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir? "25 025" sayısında 5 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Ekosistemler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Türk - İslam Devletlerinde hükümdarların sosyal devlet anlayışına önem verdiklerine kanıt olarak; I. Düzenli ve sürekli bir ordu oluşturmasıII. İmarethane ve darüşşifaları inşa ettirmesiIII. Fakir, öğrencilere burs vermesidurumlarından hangileri gösterilebilir? Üç doğal sayının toplamı 8514tür. Birinci sayı 2814, ikinci sayı 4042 olduğuna göre üçüncü sayı kaçtır? İlk yerli roman hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin mandacılık fikrine soğuk bakmasının sebebidir? Aşağıdakilerden hangisi bilimin varlığa yaklaşım biçimidir? Aşağıdakilerin hangisinde fiil, farklı bir kiple çekimlenmiştir? Aşağıdaki çevirmelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi hem suda batar, hem de mıknatısla çekilebilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘burun kelimesi temel anlamıyla kullanılmamıştır? Hukuki yardım ve danışmanlık için yaşadığımız şehirdeki Baroyu ya da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunu arayabiliriz. Bu yerlerde sorunumuzu dinleyip bize yardımcı olabilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek avukatlar ve sosyal hizmetler uzmanları vardır.Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde Baroya ya da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna başvuru yapmamız gerekmez? Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnektir? 1-Allaha hiçbir şey ortak koşulmayacak,2- Kız çocukları öldürülmeyecek 3- Hırsızlık ve zina yapılmayacak, 4- İftira edilmeyecek, 5-Peygamberimizin emirlerine kesinlikle uyulacak.Peygamber Efendimiz (sav) hicret etmeden önce Medineli bir grup Müslümandan söz aldığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağına örnektir? Bir iç açısının ölçüsü 120° olan düzgün çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? I- Deney ve gözleme başvurulmasıII- Kalıntı ve belgelere ulaşılmasıIII- Kesin sonuçlar çıkarılmasıVerilenlerden hangileri tarih biliminin çalışma yöntemleri arasında değerlendirilebilir? Varlığın ruh ve madde olarak ikili bir yönü olduğunu; ruhun temel eyleminin düşünme, maddenin temel eyleminin de yer kaplama olduğunu öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir? Hangi iki kelime arasında anlam ilişkisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz benzeşmesi örnek bir kullanım vardır. Türk edebiyatının önemli eser-lerinden olan Kalyanamkara ve Papamkara masalı - - - -Döneminde kaleme alınmıştır. Eserin aslı Sanskrtiçedir. Dinsel masal niteliği taşıyanmetinde asıl anlatılmak istenen Budizmdir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Eserlerimi kaleme alırken sözcükleri özenle seçerim. Sözcükleri oluşturan sesleri değerlendiririm. İsterim ki sözcüklerim art arda geldiklerinde okuma güçlüğüne sebep olmasın.Bu parçada yazarın söz ettiği anlatım ilkesi aşağı- dakilerden hangisidir? Evlilik türleri eşlerin seçildiği yere göre ve eş sayısına göre olmak üzere ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir evlilik türünü ifade etmektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir