S:1

Her mevsimin yağışlı olduğu Doğu Karadenizde sel doğal afeti sık olarak gerçekleşir. Özellikle ilkbahar aylarında sel baskınları artar. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

Her mevsimin yağışlı olduğu Doğu Karadenizde sel doğal afeti sık olarak gerçekleşir. Özellikle ilkbahar aylarında sel baskınları artar. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? sorunun cevabı "Yağışa kar erimeleri de eklenir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi yazılımdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eşsesli değildir? Bir devrede lambalar sabit tutulup pil sayısı artırılırsa devrede ne değişir? Hz. Muhammed (sav.)in insanları uyarmaya ilkin en yakınlarından başlamış daha sonra çevresine açılmış ve bunu gittikçe yaymıştır. Hatta Medine döneminde komşu ülkelerin devlet başkanlarını İslama çağıran mektuplar göndermiştir. Bu görevinde ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmamış aksine azim ve sabır ile çalışmıştır. Hiç kimseyi davetini kabul için zorlamamıştır. Tüm bunları yaparken de hiçbir ücret ve menfaat elde etmemiştir.Buna göre Hz. Muhammed (s.a.v) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dünyanın kendi ekseni ve aynı zamanda Güneşin etrafında da dolaştığını ilk defa ileri süren Polonyalı bilim insanı hangisidir? (1) Galiba bazen yüreğimi çok fazla dinliyor ve olayları tarafsız değerlendiremiyorum. (2) Bu yüzden çok sıkıntı çektiğim doğrudur. (3) Artık daha mantıklı düşünerek olayların üstüne gitmem gerektiği kanaatindeyim. (4) Ancak böyle yaparsam daha mutlu olabilirim.Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Oturduğumuz mahallenin( köyün ) yerel yöneticisi kimdir? Koray Bey, bir konu seçmiş ve 5 öğrencisinin aynı konu üzerinde 5er dakika tartışmalarını sağlamıştır. Koray Beyin dersinde uyguladığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Temel hak ve özgürlüklerimiz ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 450'nin %24'i kaçtır? Aşağıdaki deyimlerin hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz cümledir? Gençliğimde çok kitap okudum - - - - önemli olan okumak değil, okuduklarını uygulamakmış.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 3m+3 ifadesinden -2m+3 ifadesi çıkarılırsa sonuç kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi öğretici bir metinden alınmış olamaz? Motosikletin sinyal lambaları çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalı olabilir? 1- Doğu Cephesinde Kazım Karabekir komutasındaki ordu Ermenileri mağlup etmiştir.2- Ermeniler, Sevr Antlaşmasının geçersiz olduğunu imzaladıkları antlaşmayla kabul etmişlerdir.3- Doğu Cephesinde elde edilen başarıdan sonra ordunun bir kısmı Batı Cephesine kaydırılmıştır.verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Operetin daha hafif fakat hiciv, alay, eleştiri dolu çeşidine ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çirkin kelimesinin zıt anlamı kullanılmıştır? Hristiyan inanç sistemindeki baba-oğul-kutsal ruh üçlemesi hangi kavramla ifade edilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzerlik söz konusudur? otomobil – oyuncak – ocak – okyanus – orta – olta kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda sondan ikinci kelime hangisi olur? Merkezi sinir sisteminde impuls iletimi sırasında kullanılan enerji;I. FermentasyonII. Glikozun oksijenli solunum ile yıkılmasıIII. Yağ ve protein moleküllerinin oksijenli solunum ile parçalanmasıolaylarından hangileri ile sağlanır? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında değildir? Görüşleri, amaçları, çıkarları bir olan kişiler bütününegrup denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir grup değildir? Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenme türlerinden biri değildir? 1, 8, 15, 22, 29, ...Yukarıdaki örüntü, bir önceki terime aynı sayı eklenerek elde edilmiştir. Bu örüntünün 10. terimi kaçtır? "Yüz kırk sekiz milyon bin yedi" okunuşu verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Havza genelgesi kaç tarihinde yapılmıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin taşıt içinde yapılması sakıncalıdır? Kendimizle aynı durumda olmayan insanlarla karşılaştığımızda kendimizi onun yerine koyarak, sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmeliyiz.Bunun için kendimize aşağıdaki sorulardan hangisini sormalıyız? -Allah (c.c.) analı babalı büyütsün.-Maşallah,-Allah (c.c.) nazardan korusun.Yukarıda bilgi verilen dini ifadeyi hangi durumda söylemeliyiz? Allahın yapılmasını zorunlu tuttuğu emirlere ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Berk : Hello, Alice. It is me, Berk. My sister wants to go to the new funfair in town. But I dont know the date. When is the it?Alice : - - - - . İngilizler, 1766 tarihli Allahabat Antlaşması'nı, aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalamışlardır? İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar meslek seçimi yaparken aşağıdakilerden hangisine daha az dikkat etmelidir? ‘Yolun kenarında oturmuş annesini bekliyordu cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir? Güneş ışığı sadece doğa için bir enerji kaynağı değildir. Güneş ışığı insanların biyolojik geli- şimi açısından da çok önemli. Uyku-uyanıklık süresi, hormonların düzenli salgılanması do- ğal ışığa bağlıdır. Gündüz doğal ışıkla aydınlatılmayan ofislerde çalışmak insanların daha çabuk yorulmasına neden oluyor. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir