S:1

Depremin şiddetini ölçen alete ne ad verilir ?

Depremin şiddetini ölçen alete ne ad verilir ? sorunun cevabı "sismograf" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Akşam geç saatlerde yatmamalısınız ( ) Çünkü sağlam kafa sağlam vücutta bulunur cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işareti gelmelidir? Uzayda gaz ve toz­lardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ...... denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Müslümanın, Müslüman üzerinde beş hakkı vardır: Selamını almak, hastalandığında ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetini kabul etmek, hapşırınca ‘Yerhamukallah demek.Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? ........... bulundukları ortama yayılır.Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır? Ototrof beslenen canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ...Eğer müminler iseniz ancak Allaha güvenin.(Maide suresi, 23. ayet)Bu ayet, tevekkül açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Çevrelerine göre alçakta kalan, akarsular tarafından yarılmamış geniş düzlüklere ne ad verilir? Peygamberimize Mirac sırasında verilen ayetler hangileridir? Çocuklar gülerek, keyif alarak öğrendikleri hiçbir şeyi kolay kolay unutmazlar. Dolayısıyla mizah, çocukların yeni bir şeyler öğrenmesinde ve okumayı sevmesinde keyifli bir yoldur, diyebiliriz. Rıfat Ilgaz, mizahın insanın doğasında olduğunu, dolayısıyla bilgi olmadığını söyler. Bilgi değildir ama çocuğu bilgiye götüren yolun taşlarını mizahla döşediğinizde öğrenme daha kuvvetli olur.Bu metinde ‘‘mizah ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi iskelet sağlığımızı olumsuz yönde etkiler? Sedat was reading a newspaper ............ we left home. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) bakımını üstlenen amcasıdır? Busenin ablasının yaptığı çorba ile ilgili yapılan eleştirilerden hangisi yanlıştır? I. Dünya Savaşı'nın son günlerinde ABD Başkanı Wilson'un yayınladığı bildiride yer alan ilkelerin savaşın sona ermesinde önemli etkisi olmuştur.Bu ilkelerden hangisi, dünya barışının oluşturulması amacı taşıyan Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına zemin hazırlamıştır? Where - - - - you - - - - your car yesterday? 2 düzine kalemi olan Yağmur, 6 tanesini kullanmış. Yağmurun geriye kaç tane kalemi kalır? 27 .... 76 sayıları arasına gelecek matematiksel sembol aşağıdakilerden hangisidir? Bir fabrikada 15 saniyede 14 zeytinyağı şişesi doldurulmaktadır. 4 saatte kaç şişe zeytinyağı doldurulur? Güneş ışığı prizmada kırıldığında en üstte bulunan renk aşağıdakilerden hangisidir? "sno_manBoş bırakılan yere hangi harf gelmelidir? İnternette yaptığımız araştırmalarla ilgili hangisi doğrudur? Avrupada XVIII. yüzyılda görülen savaşlar, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yayaların yapmaları gereken davranışlardandır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte son sayfalarda aranır? ı.Günümüzde edebiyat dergilerinde birbirinden özgün eserler yayımlanıyor.ıı.Ne var ki özgünlük peşinden koşulurken şiirin temel kuralları unutuluyor.ııı.Hem genç hem yaşlı şairler orjinalliğin peşinde koşuyor.ıv.Onların şiirlerini orjinal yapan şeyler her şeyden önce söyleyiş biçimindedir. yukarıdaki parçada numaralı cümlelerin hangisinde yergi söz konusudur? Yüksek bir yerden kopan kar kütlesi, dağın ya- maçlarında tutunamayıp aşağıya doğru büyüye- rek yuvarlanması sonucunda oluştu.Yukarıda hangi doğal afetten söz edilmektedir? 1310 < AYukarıdaki sıralamada A yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir? Yahudi isyanları nedeniyle 70 yılında Kudüsü işgal edip, Yahudilerin inşa ettikleri mabedi yıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölme işleminde bölen sayı 6 bölüm 49, kalan ise 3tür. Bölünen sayı kaçtır? 7. 1- Kurtuluş Savaşı2- Çanakkale Savaşı3- Trablusgarp SavaşıMustafa Kemalin görev aldığı savaşlar kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Atmosfer aşağıdakilerden hangisinde bulunur? İkişer ritmik sayarken yirmi sekiz sonra hangi sayı gelir? Aşağıdakilerin hangisi müzikli tiyatro çeşididir? "Buket, çok hasta olmuştur."Buket' in hastalıklara karşı vücudunu daha koruyucu hale getirecek besin maddeleri aşağıdakilerden hangisidir? İslamiyeti kabul eden ilk türk boyu hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde delil sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi millî varlığa düşman cemiyetlerden biri değildir? Atatürk hangi bayramı çocuklara armağan etmiştir? Yeniçerilerden oluşan itfaiye örgütü ilk defa ne zaman kurulmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir