S:1

Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çeker?

Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çeker? sorunun cevabı "demir çivi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
38 saniye süren bir reklam günde 17 defa tekrarlanıyor. Buna göre bu reklam günde kaç dakika ve saniye yayınlanmaktadır? Daha sonra hatırlanması için yazılan kısa yazılara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi dürüst bir insanın yapması gereken davranışlardan biri değildir? Kaşgar yazı diliyle yazılan eser, ayet ve hadislere dayanarak ahlaktan ve dindar olmanın öneminden, ilmin mutluluğa götüren yol olduğundan bahseder. Bu bakımdan didaktik özellikler taşımaktadır. Hem beyit hem dörtlük nazım birimi kullanılmıştır. Dörtlükler aaxa şeklinde uyaklıdır. Eserin XII. yüzyılda yazıldığı sanılmaktadır.Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Hale Can you ride a bike?Lale: .................................... Aslında somut olan bazı adlar tümcede soyut anlam kazanırlar.Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya bir örnek vardır? Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.Anayasada yer alan bu ifade aşağıdaki haklardan öncelikle hangisiyle ilgilidir? Düzenli ordu ilk başarısını hangi savaşta almıştır? Elle tutulup,gözle görülebilen bilgisayarın fiziksel kısmına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki organlardan hangisi kafatasında bulunur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ahmet; manavdan kilogramı 3,75 lira olan biberden 3 kg, kilogramı 1,45 lira olan mandalinadan 4 kg alırsa; toplam kaç lira ödeme yapması gerekir? Bahçe yeniden düzenlenmiş, duvarlar örülmüş, ağaçlar budanmış, çukurlar doldurulmuştu.Bu tümcede, büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır? Aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıyan oyunlar, geleneksel çocuk oyunu olarak ifade edilir? Düşünce özgürlüğü en önemli özgürlüktür. diyen Aydınlanma Çağının önemli düşünürü aşağıdakilerden hangisidir? Harezmşahlar devletinin kurucusu kimdir? I. UyarmaII. KınamaIII. Okul değiştirmeMillî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yukarıdakilerden hangileri ortaokul ve imamhatip ortaokulu öğrencilerine olumsuz davranışlarının özelliğine göre uygulanacak yaptırımlardandır? Aşağıdaki atıklardan hangisi doğada parçalanmadan yüz yıllarca kalabilir? Bir sorunla karşılaştığımızda yada bir anlaşmazlığa düştüğümüzde aşağıdakilerden hangisini yapmamamız gerekmektedir? İslamın ilk şehitleri kimlerdir? Bir sınıftaki 44 öğrenci,13 sıraya ikişerli oturuyor. Kalanlar üçerli oturuyor. Bu sınıfta kaç sıra vardır? Atatürk kaç yılında doğdu? Fabrikada üretilen 3818 kg deterjan 18 kglık poşetlere konulmuştur. Kaç tane poşet kullanıl- mıştır? Misak-ı Milli kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? Bölenin 32, Bölümün 25 ve kalanın 12 olduğu bir bölme işleminde bölünen sayıkaçtır? Salonu için halı bakan Ayşe hanımın, almak istediği halının boyutu hangisi olabilir? Hücre zarında bulunan proteinler yüzey ve iç proteinleri olarak iki bölümde incelenir. İç proteinlerin çoğu zarın iki yanında bulunur, yağ tabakaları arasında kanalları oluşturan bu proteinlere kanal proteinleri denir.Buna göre kanal proteinleri ile ilgili;I. Hücrenin madde alışverişinde görev alır.II. Hücre zarına geçirgen özellik kazandırır.III. Polimer maddelerin geçişini sağlar.verilenlerden hangileri yanlıştır? Mikroskopla görülen canlılara ne denir? Yedi gün kaç saat yapar? Allah her şeyi bir düzen ve ahenk içinde yaratmıştır. Örneğin, insan ve hayvanların var edilmesinden önce, yeryüzünü onların yaşamalarına uygun bir şekilde yaratmıştır.Bu harika düzeni keşfetmeye yönelik yapılan bilimsel araştırmalar da Allahın her şeyi ölçülü bir şekilde yarattığı gerçeğini anlamamıza katkı sağlamaktadır. Bize düşen ise evrendeki düzeni korumaktır.Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılamaz? Bir araştırmacı, Y bitkisinin tuzlu bataklıkta yaşayan bireylerinin dik ve kuvvetli gövdeli; kıyı yamaçlarında yaşayan bireylerinin ise sürünücü ve zayıf gövdeli olarak geliştiğini gözlemiştir.Araştırmacı, bitkinin gelişimindeki bu farklılığın kalıtsal mı, çevresel mi olduğunu anlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? . Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin son harfine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde yumuşama olmaz? Mr. Burton :You look terrible. - - - -?Jake : A dog chased me on the way home. Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşına sunması gereken hizmetlerden değildir? En az üç doğru parçasının uç uca birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekillere ..........denir. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? %40'ı 160 eden sayının tamamı kaçtır? • Çocukları seviyor ve onlarla iyi iletişim kuruyorum.• Okuyup araştırıyor ve bilgilerimi insanlarla paylaşmayı seviyorum.Yukarıdaki ifadeleri kullanan bir kişinin hangi mesleği seçmesi daha uygun olur? Zehra, Türkçe dersinde zayıf olduğumu düşünüyorum. diyor.Zehra zayıf yönünü geliştirmek için hangisini yapmalıdır? İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirmeyi amaç edinir. Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir. Sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır.Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir