S:1

Maddeler farklı özelliklere sahip olabilir. Aşağıdaki maddeler ve özellikleri ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Maddeler farklı özelliklere sahip olabilir. Aşağıdaki maddeler ve özellikleri ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Toplu iğne esnektir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı yapıda bir isimdir? 23 Nisan Çocuk Şenliği için evlerine gelen misafiri, çekik gözlü, sarı benizli, ufak tefek diye tanımladı. Kader hangi ülkeden bir çocuğu misafir etmiş olabilir? Kişinin her türlü isteğini kendisini yaratan yaratıcıdan, Allah(c.c.) tan isteyip ona doğrudan iletmesine ............. denir.Tanımda boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin birden çok anlamı vardır? Kare şeklindeki bahçenin bir kenar uzunluğu 24 m' dir. Bu bahçenin çevresine 3 metreye bir fidan dikilecektir. Kaç fidan almamız gereklidir? İlahi, ezgi, mevlid, kaside gibi eserlerin ortaya çıkması dinin hangi alana etkisini gösterir? Hangisi iyi bir liderin özelliğidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(.....) İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan önce gelir. (.....) Son kullanma tarihi geçmiş ürünler insan sağlığını olumsuz etkiler.(.....) Miladi takvimin başlangıcı Hz. İsa'nın doğumudur.(.....) Önceleri öküzlerle sürülen tarlalar, günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle traktörlerle yapılmaktadır(....) Müzik seti, fotoğraf makinesi, tablet gibi eşyalar temel ihtiyaçlarımızdandır. Aşağıdakilerden hangisi çatal, kaşık, bıçak yapımında kullanılamaz ? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi koyunuz.(.....) Süt, katı maddelere örnek gösterilebilir.(.....) Katı, sıvı ve gaz maddenin üç halidir.(.....) Un, tuz, şeker, kum gibi küçük taneli katılar da sıvılar gibi bulunduğu kabın şeklini alır.(.....) Eskiden aydınlatma için, hayvansal ve bitkisel yağların yakılmasıyla yağ lambaları yapılmıştır.(.....) Gözle görülemeyen canlılara mikroskobik canlılar denir. Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar? Oğuz Atay, Türk edebiyatının önemli romancılarından biri olarak tanınır. Eserleriyle Türk romanını çağdaş roman seviyesine taşımış ve ona çok şey kazandırmıştır. Romanlarında modern şehir yaşamı içinde bireyin yaşadığı yalnızlığı, kalıplaşmış düşüncelere başkaldıran insanları ve bireylerin iç dünyasını anlatır. Bunları anlatırken ince ve alaycı bir mizah kullanır.Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Dille ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? I. DolinII. Kıyı okuIII. Çöküntü ovasıIV. FalezYukarıdaki yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda dalgalar etkilidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi neden-sonuç belirtmektedir? Bilgi kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek alarak yeni bir anlam kazanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyedeki volkanik göllere bir örnek değildir? İlkokuldan beri Ömer Seyfettinin öykülerini okumuş, onun sürprizli sonlarla biten öyküleriyle dolmuş olan bir genç, farklı bir yazarın öyküsünü okuyunca Bu da ne? diyecektir. Onunla tatmin olmayacaktır.Parçanın ana düşüncesi nedir? Oruç ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? I. Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları vardır.II. tarihte bir dönem Osmanlı yönetiminde yaşamıştır.III. Sultan Çelebi Mehmet Camii buradadır.IV. Sınır kapıları Kırklareli ili üzerindedir.Yunanistan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına girmesine neden olan gelişmelerden biridir? İktidarın kaynağı sorununu ele alarak üç otorite türü olduğunu öne süren Max Weber, "liderin sahip olduğuna inanılan olağanüstü niteliklerinden doğar" dediği otorite türünü hangisiyle adlandırmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişenedebî metinlerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı ürünlerinin toplandığı defterlere verilen isimdir? Erkenden kalktı. Elini yüzünü yıkadıktan sonra kahvaltısını yaptı. Akşamdan hazırladığı çantasını alarak doğruca evden dışarı çıktı. İş yerine ulaşmak için otobüs durağına yürüdü. Yukarıdaki paragrafta sözü edilen kişi "birey-rol-sorumluluk" açısından hangisi olamaz? Bir lokanta sahibi müşteri memnuniyetini ölçmek için bir anket hazırlamak istiyor. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu anket için uygun bir soru değildir? Maddenin boşlukta kapladığı yere ne denir? Aşağıdaki sanat dallarından hangisi edebiyatla ilişkilidir? He' s my ____.Boşluk bırakılan yere hangisi gelmelidir? 35 001 125 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkisine örnek verilebilir? Aşağıdakilerden hangisi bir özelliğiyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Marmara Bölgesinin ekonomik ve sosyal bakımdanen gelişmiş bölümü hangisidir?A) Ergene BölümüB) Yıldız Dağları BölümüC) Güney Marmara BölümüD) Çatalca-Kocaeli Bölümü Aşağıdakilerden hangisi elektriği iletmez? İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir? Lale Devri'nin padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir? Mondros Ateşkes Anlaşması ile düşmanlar hızla yurdumuzu işgale başlamıştı.Aşağıdakilerden hangisi Fransızların işgal ettiği yerlerdendir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir