S:1

Aşağıdaki katı maddelerin hangisi ısıtılınca erimez?

Aşağıdaki katı maddelerin hangisi ısıtılınca erimez? sorunun cevabı "bulgur" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir? Bir kamyonetin yüksüz ağırlığı 4t 280 kg´dır.Bu kamyonete çuvalı 50 kg gelen patateslerden 120 çuval yükleniyor.Kamyonetin son ağırlığı kaç kg´ dır? Yemeğin başında besmele çekmeyi unutan kişi peygamberimizin hadisine göre ne yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi dış (harici) donanıma örnek olarak verilebilir? Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine göre yurt dışı teşkilatında görevli eğitim ataşelerine izin vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Annem, bana ve kardeşlerime vücut temizliği yapıp üstümüze başımıza çekidüzen vermeyi, saçımızı taramayı öğretti. Yine annem bize sağlıklı bir bedene kavuşabilmemiz için sabahları elma yemeyi, uykudan önce de dişlerimizi fırçalamayı tavsiye etti. Çünkü beslenmemize ve temizliğimize önem verdiğimiz takdirde vücudumuz hastalıklardan korunur, böylece sağlıklı ve mutlu yaşarız. Annem daima bize faydalı olan şeyi tavsiye eder. Biz de daima ona kulak verip sözünü dinleriz.Anneleri sağlıklı bir bedene sahip olmak için ne yemeği tavsiye etmiştir? Bir gramı 400 TL olan yüzük, 3 gram ise kuyumcuya kaç TL ödememiz gerekir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne vardır? Aşağıdakilerden hangisi ev adresimizde bulunmaz? Where are you from ? Sorusu Türkçe'de ne demektir ? Annesi Cengize ingilizce kapıyı açmasını söylemişse ne demiştir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Hangi seçenekte eş anlamlı kelimeler yan yana verilmiştir? 1. güneşe2. görmez3. gölge4. yüzünü5. insan6. çevirenNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama nasıl olur? ‟Ebe Beni Kurda Verme oyununda ebe, kurt ve sekizoyuncu bulunur. Sekiz oyuncu, ebenin arkasına dizilip‟Ebe, beni kurda verme! diye bağırarak etrafa dağılır.Kurt, bu oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakaladığıoyuncuları kendi arkasına dizerek güçlenmeye başlar.Ebenin arkasındaki oyuncular bitene kadar oyun böyledevam eder. Oyuncular, kurdun arkasına dizilince‟Ebe, sen bizi kurda verdin; sana ceza vereceğiz! diyebağırır. Ebenin cezası, kurdu sırtına alıp dolaştırmakve oyuncular tarafından saklanan ayakkabılarını bulmayaçalışmaktır.Bu parçada ‟Ebe Beni Kurda Verme oyunuyla ilgiliaşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hangi sözcük sözlük sırasına göre en sonda yer alır? İlk çağ insanlarının yerleşik hayat düzenine geçmesini zorunlu kılan olay aşağıdakilerden hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine göre izinli memurların göreve çağrılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sonbahar sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 2 molekül glikozun glikolizi sonucu kaç molekül pirüvik asit oluşur? Benim annem hastanede çalışıyor.Buna göre, Gülsümün annesinin mesleği hangisi olamaz? 240 638 sayısının on binler ve onlar basamağındaki rakamların çarpımı kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde nasıl sorusu bir ismi etkilemiştir? Cesaret kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde değerlendirme söz konusu değildir? Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allahın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. (Ahzâb suresi, 45 ve 46. ayetler)Bu ayetlerde Peygamberimizin hangi yönü vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi evin bölümlerinden biridir? Öğretmen sınıfa girer girmez öğrencilerden defterlerini çıkarmalarını ve kitaptan söylediği sayfayı açmalarını istedi. Daha sonra ders notlarını çıkarıp tahtaya kurallar ve örnekler yazmaya başladı. Bu durumun yarattığı isteksizlik, öğrenciler için dersin verimliliğini ve etkililiğini sürecin henüz başındayken azaltmıştı.Bu paragrafa göre dersin verimliliğini ve etkililiğini azaltan temel neden aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Avrupa Kömür ve Çelik Birliği hangi yıl kurulmuştur? I. Nüfusun çoğalmasıII. Toprakların genişlemesiIII. Devlet işlerinin yoğunlaşmasıIV. Devlet teşkilatında düzenlemeler yapılmasıYukarıda Osmanlı Devletinde gerçekleşen gelişme- lerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Yüce Allahın her şeyi yaratması sıfatına.............................. denir .Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir ? Günde 40 dakika koşan biri 3 günde kaç saniye koşmuş olur? İçinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere .................. denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 880 lirayı en az kaç tane kâğıt parayla oluşturabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin yararlarından değildir? Bir kenar uzunluğu 15 cm olan karenin ve bir eşkenar üçgenin çevreleri eşit uzunluktadır. Üçgenin bir kenar uzunluğu kaç cmdir? 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna göre ilköğretimle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bilginler Sultanı olarak anılır. Irk, din ayrımı gözetmeden tüm insanlığı kucaklayarak birliği, hoşgörüyü, iyiliği öğütler. En ünlü eseri Mesnevi adlı eseridir. Tasavvuf, Allah, aşk, dünya hakkındaki görüşlerini, Allaha ulaşmanın yollarını, ayetler, hadisler, şiir ve öykülerle anlatır Mesnevisinde. Mesnevi pek çok dile çevrilmiş bir eserdir.Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir? ( 45 - 40 - .... - 30 - 25 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir