S:1

I – hava IV – bulut
II – ışık V – elektrik
III – ateş VI – su
Yukarıdakilerden kaç tanesi maddedir?

I – hava IV – bulutII – ışık V – elektrikIII – ateş VI – suYukarıdakilerden kaç tanesi maddedir? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan milletvekillerini millet seçmektedir. Bu duruma göre TBMM aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir? İnsanda kanda oksijen taşınmasında görevli olan hemoglobinin yapısında aşağıdaki minerallerden hangisi bulunur? Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlardan biri değildir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Felaket kimlerin başına gelirse onları mahveder. anlamına gelir? Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıda ve- rilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bazı yargılar aşağıda verilmiştir.I. Elektron alan cisimlerde negatif yük fazlalığı oluşur.II. Elektron veren cisimlerde pozitif yük fazlalığı oluşur.III. Proton alan cisimlerde pozitif yük fazlalığı oluşur.Bu yargılardan hangileri doğrudur? Yardımlaşma ve paylaşmanın toplumsal dayanışmaya ve barışa katkısı vardır. Bir toplumda paylaşma ne kadar iyiyse toplumsal barış ve huzur da o kadar iyi olur. Zenginler, ihtiyacı olanlara yardım ederlerse zengin ile yoksul arasında güçlü bir sevgi bağı kurulur. Bu da toplumda güven ortamı oluşturur.Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Cetvel hangi dersin aracıdır? Kıyıları en fazla girintili-çıkıntılı olan bölgemiz hangisidir? DNA parmak izi analizi, bir insanın DNAsında bulunan nükleotit sayısının diğer insanlardan farklı olmasına dayanır.Buna göre,I. Babalık testindeII. Bulaşıcı hastalık teşhisindeIII. Suçluların bulunmasındaverilenlerden hangilerinde DNA parmak izi analizi yöntemine başvurulur? LGS sınavının 75 dk sürecek olan ilk oturumu 09:30 başlayacağına göre saat kaç da bitecektir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde de da nın yazımı yanlıştır? Çobanlar, kırmızı kayalıkların dibine, yumuşak bakır toprağın ve bin yıllık baharın üstüne kepeneklerini atıp gölün kıyısına fırdolayı otururlar. Daha gün doğmadan Ağrı Dağının harman olmuş yalap yalap yanan yıldızlarının altında kavallarını bellerinden çıkarıp Ağrı Dağının öfkesini çalmaya başlarlar.Paragrafta hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntı yoktur? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre il/ilçedeki sendikalı üyenin, yasal sayıya ulaşması durumunda sendikanın il/ilçe temsilcisi haftada kaç saat izinli sayılır? Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘in dedesi Abdülmuttalip ‘in ölümünden sonra peygamberimizin bakımını üstlenen amcasının adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir? Okul geçitlerine veya çocukların oyun alanlarına yaklaşan bir sürücü ne yapmalıdır? Zıt anlamlı kelimelerin eşleştirilmesinde hangisi yanlıştır ? Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir? Anıtkabir nerededir arkadaşlar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay, nedeniyle birlikte verilmiştir? Birleşmiş Milletler Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yığın biçimlerinden değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 26 kişilik bir turist kafilesi ziyaret edecekleri yerler için her biri 5 kişilik yolcu alabilen taksi kiralayacaklardır. Bu turist kafilesi için en az kaç adet taksi gereklidir? Hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden değildir? 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kakunlar gereğince tedavisi sağlanan kişilerin kullanması gereken ilaç ve gereçlerin, ilgililer tarafından eczanelerden alınması hâlinde, idarelerle eczaneler arasında yapılacak anlaşmalar aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilecek esas ve usullere göre yapılır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre aşağıdakilerden hangisine ikinci görev verilmez? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (sav.) vefatından sonra görülen durumlardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır? Meslekler, toplumum ihtiyaçlarını karşılamak için vardır. Günümüzde hangi mesleğe ihtiyaç duyulmamaktadır? Dünyanın kendi etrafında dönüşü ile hangisi oluşmaz? 15 sayısının bölenlerini aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi yoktur? Dünyanın Güneş etrafında dolanması sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşur? Hangi seçenekteki ifade doğru değildir? İstanbul hükümeti Anadoludaki milli mücadele taraftarlarını ilk defa resmi olarak nerede tanımıştır? Hangi fiil olumludur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir