S:1

Atomun merkezindeki pozitif (+) yüklü taneciğe ................................ denir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Atomun merkezindeki pozitif (+) yüklü taneciğe ................................ denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "proton" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması hangi yönüyle tarihi öneme sahiptir? I. Sanayileşmenin en fazla olduğu bölge Marmara bölgesidir.II.Yüzölçümü en büyük bölgemiz İç Anadolu Bölgesidir.III.Marmara Bölgesinde fındık yetişir.IV. Petrol, Doğu Anadolu Bölgesinde çıkarılır.Bölgelerimiz ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Mustafa Kemalin Türk milletinin beklediği ses dediği, eserlerindeki vatan sevgisi ve hürriyet fikirlerinden etkilendiği yazar aşağıdakilerden hangisidir? Merlin : Where is your brother?Dorothy : He is - - - - the kitchen. Renkli reklam panolarının aydınlatılmasında kullanılır. Ayrıca televizyon tüplerinde, lambalarda ve paratonerlerde bu elemetten yararlanılır.Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Eğitim, sağlık, bankacılık, turizm, güvenlik ve ulaşım gibi iş kolları hangi ekonomik faaliyet grubunda yer alır? Aşağıdakilerden hangisi eroz-yonu hızlandıran durumlardandır? Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu tek sayıdır? Hangi atasözünün gerçek anlamında da kullanımı vardır? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yapılacak olan bir eylemi ifade eder? Mutfak tezgâhlarında kullanılan maden.......................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ahmetin Madde ve Isı üitesi ile ilgili hazırladığıev modeli içn yaptığı işemlerden bazıları aşğıdaverilmişir:1. işem ➞Çtı içn kırmızı karton kullandım.2. işem ➞Kalorifer peteklerini alüinyum folyodanyaptım.3. işem ➞Duvar yapmak içn kullandığımmukavvaların arasına plastik köüyerleşirdim.Ahmetn 3. işemi yapmasıı amacıaşğıakilerdenhangisidir? Baharda her gün farklıdır buralar ----Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa açıklama anlamı içerir? Soğuk bir kış gününde dışarıya çıkıp deney yapan Azime aşağıdaki maddelerden hangisine dokunursa daha soğuk hisseder? Güneş batmak üzereydi. Aynalı Kahvede sıcak, kırmızı, dumanlı birer bardak çay içip orayı ko- nuştuk. Biz konuşurken mahallenin sevimli köpeği sürekli etrafımızda dönüyordu.Bu metindeki altı çizili söz grubu hikâyenin hangi ögesini bildirmektedir? Karbonhidratların kimyasal sindirimi hangi organda başlar? "Cins-somut-türemiş-çoğul" Aşağıdaki isimlerden hangisi bu özelliklere uygundur? Atatürkün, Türkçenin araştırılması ve geliştirilmesi için kurduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir? 1 Kg Elma - 4 lira 1 Kg Armut- 3 lira 1 Kg Patates - 2 lira 1 Kg Çilek - 7 liraHer meyveden birer kilo alan Hasan toplam kaç lira harcamıştır? 48 kglık ve 60 kglık iki çuval pirinç birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit boyutlardaki poşetlere her poşette eşit kütlede pirinç olacak şekilde doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç poşet gerekir? Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa kimin zamanında kaldırılmıştır? Kimim ben ( ) bir yüzüm var mı suya yansıyan ( ) Her gece başımı yastığa koyduğumda eriyen, değişen bir surat ( ) Yaptığım şey basit taklitten öteye geçemez( ) tramvay jetonu satan adamın az ilerisinde duran, soğukta titreyen simitçi benden daha inandırıcı.Bu parçada ayraç ile gösterilen boşluklara aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi algoritma kullanmamızın nedenlerinden değildir? Sarı tohum rengi aleli, yeşil tohum rengi aleline; yuvarlak tohum şekli aleli, buruşuk tohum şekli aleline baskındır.Buna göre her iki karakter bakımından heterozigot iki bezelyenin çaprazlanmasından elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.• 315 tane sarı tohum rengi ve yuvarlak tohum şekline sahip bezelye• 101 tane sarı tohum rengi ve buruşuk tohum şekline sahip bezelye• 108 tane yeşil tohum rengi ve yuvarlak tohum şekline sahip bezelye• 32 tane yeşil tohum rengi ve buruşuk tohum şekline sahip bezelyeBuna göre yapılan çaprazlamadan elde edilen bireylerin fenotip ayrışım oranı aşağıdakilerden hangisidir?(Fenotip ayrışım oranı birey sayısının en sade hali ile ifade edilir.) Aşağıdakilerden hangisi bir konu ile ilgili yeterli ön bilgi bulunmadığı durumlarda anlamlı öğrenmeyi sağlamak üzere kullanılan en etkili öğretme stratejisidir? Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sisteminin kısımlarından biri değildir? Kuvvetli bir ışık, yüksek ısı ya da ses, aşırı açlık susuzluk veya ağrı gibi sürekli ve şiddetli uyarıcılara maruz kalma durumudur. Bu durum aşırı üzüntü, kaygı ve öfke gibi kişinin kendi duygu ve düşüncelerinden de kaynaklanabilir. Bu açıklamayla aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sıvı-gaz çözeltisine örnektir? What - - - - when I called you? 360 X 5 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? • Üçlü tanrı anlayışı vardır.• Vedalar adı verilen kutsal metinleri vardır.• Karma denilen neden-sonuç yasası vardır.Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir? Yaptığı iyiliği başkaları duysun, kendisine daha fazla değer verilsin diye yapan adamdan pek hayır gelmez. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kalemlik kelimesindeki ünlü (sesli) harfler hangileridir? '' Tekne '' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilir; tartışma seyircilere de geçerse o zaman tartışma - - - - dönüşür.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şirk, Allaha ortak koşmaktır, Allah ile beraber başka ilahlar edinmektirAllaha şirk koşan kişiye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Türkiyenin fiziki haritası incelendiğinde Konya Ovası ve Antalya Ovası farklı renkte gösterilmektedir.Bu durum iki ovanın hangi bakımdan farklı olmasıyla ilgilidir? Yukarıdaki toplama işleminde X x Y işleminin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir