S:1

Atomun merkezini .................................... oluşturur
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Atomun merkezini .................................... oluştururCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "çekirdek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Epitel doku, insan vücudunda aşağıdaki görevlerden hangisini gerçekleştiremez? Denklemleri 2x + y - 4 = 0 ve - 5x - 2y + 1 = 0 olan doğruların kesim noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürekin işlediği ana temalardan biridir? Kolu kırılan Ali hangi besin içeriğini daha çok tüketmelidir? İlk Müslüman Türk Devletlerinde;I. Bir çok şehirde medreseler kurulmuşturII. Devletin önemli işleri divanda görüşülürIII. Yollar üzerinde Kervansaraylar kurulmuşturYukarıdaki Türk-İslam devletleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ticari hayatı canlandırmaya yöneliktir? ‘ Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye.............................. aile, dede ve ninelerin de bulunduğu aileye ise ........................ aile denir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Bugün günlerden salı, 5 gün sonra köye gideceğiz.Hangi gün köye gideceğiz ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç yoktur? Dilekçe hakkının kullanılmasıyla ilgili olan kanun aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı aldığında hal değiştirir? 1- Amasya Protokolü2- Erzurum Kongresi3- Havza Genelgesi4- Amasya GenelgesiYukarıda verilenlerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ortak bir özelliğe sahip dosyaları bir arada bulunduran birimlere ne ad verilir? Ahmet kendisine bir gömlek almak istiyor.Aynı kumaştan yapılmış farklı renklerdeki özdeş gömleklerden hangisini alırsa yaz mevsiminde daha serin hisseder? Haklı bir nedene dayanmayan zenginleşmeye hukuk dilinde ne denir? • Glikoprotein, glikolipit ve lipoproteinlerin sentezlenmesini sağlar.• Bitkilerde ara lamel oluşumunu sağlar.• Sindirim enzimi taşıyan lizozomu oluşturur.Özellikleri verilen hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde farklı bir ses olayı vardır? Birler basamağı 2 olan üç basamaklı en küçük sayı kaçtır? Sevgili Peygamberimiz bir hadiste şöyle buyurur: Şu üç kişinin yaptığı dua kabul olur, geri çevrilmez:.......Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hadisinde geçen üç kişi arasında yer almaz. Aşağıdaki sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır. Bu bilgiye göre hangi seçenekte hata yapılmıştır? Savaş sırasında İngiltere, Sömürgelerinden asker ve diğer yardımlar alıyor, onlarla alış veriş yapıyordu. Bu durumu önlemek için Osmanlı Devleti hangi cephede savaşmıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre kayıt şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 45 sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri, birler basamağındaki sayının basamak değerinden kaç fazladır? Aşağıdaki Tolunoğulları hükümdarlarından hangisinin zamanında Bedevilerden oluşan Muhtare adlı özel bir muhafız birliği kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi dinin mimari üzerindeki etkisiyle ilgili değildir? Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisi buzul aşındırmasına bağlı olarak oluşmuştur? I. 12 - 20 - 28II. 2 - 10 - 18III. 5 - 13 - 31Yukarıda atom numaraları verilen elementlerden hangilerinde 3 element de aynı grupta yer alır? Gece saat 21.48 de uyuyan Veysel,sabah 08.15te uyanmıştır.Veysel kaç saat kaç dakika uyumuştur? 50 L + 400 ml + 600 ml işleminin sonucu kaç litredir? projeksiyon – televizyon – otomobil -stetoskop sırası ile hangi teknolojik alanlara aittir? Oruç tutmak için gece kalkılan ve o zaman diliminde yenilen yemeğe ne ad verilir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin yoğun fazda içerdiği zayıf etkileşim türü sadece London kuvvetleridir? Kimi sevmez noktalama işaretlerini, kimi çok sever, bol kullanır. Kimi de bazılarını sever, bazılarını sevmez. Soru sormayı yeğleyen, hem okuruna soran, hem kendini sorgulayan yazar, soru işaretine bayılır. Yüreği yanık yazarla, yürekleri yakmak isteyen yazar ünlem işaretine tutkundur. Kısaca, bir kulaçlık bir yazıyı, bin beş yüz kulaç derinliğe eriştirir noktalama işaretleri.Paragrafta, noktalama işaretlerinin hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır? 200 doğal sayısının 1/2 sinin yarısı kaçtır? Tüm besin maddelerinde aşağıdaki gruplardan hangisi mutlaka bulunur? Aşağıdakilerden hangisi beden temizliğinin sağladığı faydalardan biri değildir? Gökyüzünün rengi, denizin mavisi, ağaçların yaprakları, kaldırımın taşları soğuktu. Aceleci adımlar yürümüyordu sahilde. Güneş, sonunda çekmişti perdelerini tüm pencerelerinin. Ama ilk ışıklar, silememişti camlardaki buğuyu. İçimdeki sıcaklığa rağmen üşüdüm sokağın ayazında. Yüreğimin derinliklerinde bir telin ince ince sızısını duydum. Ve gezinirken düşüncelerimde, bir şairin dizelerine rastladım.Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi heyelana karşı alınacak önlemlerden değildir? Bir hareketlinin sürati ifade edilmek istendiğinde;I. Metre / saniye (m/sn)II. Kilometre / saat (km/sa)III. Newton (N) birimlerinden hangileri kullanılabilir? Bir çöp sepeti amacına uygun yapılırsa güzeldir. Altın bir kalkan korunma amaçlı yapılırsa güzeldir, yoksa çirkindir.Sokrates bu görüşünü aşağıdaki hangi iki kavramı birleştirmeye yönelik ileri sürmüştür? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir