S:1

Çekirdeğin etrafında elektronların hareket ettiği bölgeler .............................. olarak adlandırılır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çekirdeğin etrafında elektronların hareket ettiği bölgeler .............................. olarak adlandırılır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "katman" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Akşam nereye gittin?tümcesinde kaç harf vardır? I have got a son and - - - - is almost a year old. Yeni doğan bir bebeğin doğar doğmaz ilk elde edeceği hak, aşağıdakilerden hangisi olabilir? Mekkeden Medineye kiminle hicret etmiştir? Hangi cümlede bir varlığın şekli bildirilmektedir? Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir? Mendeleyevin hazırladığı periyodik tablo için;I. Elementler atom kütlelerine göre sıralanmıştır.II. Kimyasal özellikleri benzer elementler alt alta yazılmıştır.III. Yeni elementlerin bulunmasına öncülük etmiştir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Efesteki ARTEMİS tapınağı hangi uygarlığa aittir? Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir? Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam dininin dünya hayatına bakışını vurgulamaktadır? 15 bölmeli olan bir dinamometrenin her bir bölmesi 3Na denk gelmektedir.Buna göre bu dinamometre aşağıdaki kuvvetlerden hangisini ölçemez? • Stalinin ölümünden sonra 1954ten itibaren Yugoslavyanın SSCBye tekrar yakınlaşması• Türk - Yunan ilişkilerinin Kıbrıs meselesinden dolayı bozulmasıVerilen gelişmeler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkilemiştir? Şiir okunurken sesin alçalıp yükselmesine ne ad verilir? Depremle ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına ne ad verilir? a ve b birer doğal sayıdır.48 = a b olduğuna göre anın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Hangi seçenekte hava olaylarıyla ilgili bir kavram kullanılmamıştır? Aşağıdaki koordinatları verilen noktalardan hangisi x + 2y = 16 doğrusunun üzerindedir? Bulaşık yıkarken sıcak su ve deterjan kullanılmasının gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? Eğitim, bazılarının savunduğu gibi bir bilim dalının teorik bilgilerini ya da temel yaşam bilgilerini öğrenmek değildir. Eğitim, insan olma ve bir toplumda birey olarak yaşama bilgilerini öğrenmektir. Bu nedenle bir insanın eğitimi önce ailede başlar. Eğitimin okulda başladığını düşünenler de var elbette. Ben onlara katılmı- yorum. Aile, ilk okul; anne-baba, ilk öğretmendir bana göre. Bir çocuk, aile içindeki eğitiminde yakınlarına, arkadaşlarına nasıl davranacağını; farklı olaylarla karşılaşınca ne yapacağını; içtenliğin, sevginin, nefretin seviyesinin nasıl ayarlanacağını öğrenir.Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisini dilimizle algılamayız? I. Verilen bilgiler, yapılan açıklamalar örneklerle, tanımlarla pekiştirilir. II. Geniş halk kitlelerine yönelik anlaşılmayı esas alan metinlerdir. III. Gereksiz söz tekrarına; ses akışını bozan, söylenmesi güç ses ve kelimelere yer verilmez. IV. Gerçeklikle ilişkisi sanatsal metinlerden farklıdır. V. Düşünceler ayrıntılı, abartılı bir anlatım ve kesin olmayan ifadelerle dile getirilir.Numaralanmış seçeneklerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden değildir? Ham petrol, içerdiği bileşenlere ve bulunduğu bölgelere göre farklılık gösterir. Buna rağmen tüm petrollerin ana bileşenleri aynıdır.Yukarıda bahsedilen petrolün ana bileşenleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? - - - - Bu gizemleri çözüp şairin mesajını alabilen okuyucu, büyülü bir dünyanın, şiir cennetinin içine girmiş demektir. Yeter ki şair, gerçek şair; okuyucu, gerçek okuyucu olsun.Bu metnin başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi dürüst bir insanın yapması gereken davranışlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı türlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi kemik sağlığımız için çok önemlidir? Aslı lived in England - - - - she learnt English well. Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girmesiyle Kafkasya,Çanakkale, Suriye,Yemen,Ve Kanal gibi yeni cepheler açılmıştır? Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I. AndezitII. ÇakıltaşıIII. Kum taşıIV. BreşV. Kil taşıYukarıdaki kayaçlar oluşumlarına göre sınıflandırı-lırsa hangi kayaç türü bu grubun dışında kalır? 4, 0, 1, 6 rakamlarını birer defa kullanarak oluşturulabilecek dört basamaklı en küçük sayı kaçtır? Sevr Antlaşmasına göre Türk halkına kalan yer aşağıdakilerden hangisidir? Katı ya da sıvı bir karışımın ilave edilen bir çözücü yardımıyla bileşenlerine ayırma yönteminin adı nedir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Şurası ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük ünlü uyumuna aykırı bir sözcük vardır? Dedemden yadigâr olan bu eviKışın fırtınası, yazın aleviDaha ben doğmadan ihtiyarlatmışBu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarına sebep olmaz? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Sözlü Dönem edebî ürünlerinden değildir? Bütün memeliler çok hücrelidir. İnsanlar da memelidir. O hâlde insanlar da çok hücrelidir.Öğretmenin sunduğu bu örnek, öğrenme ortamında, problem çözme tekniklerinden hangisinin işe koşulduğunu gösterir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir