S:1

Petrolden benzin, mazot gibi ürünlerin elde edildiği ayırma yöntemi...............
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Petrolden benzin, mazot gibi ürünlerin elde edildiği ayırma yöntemi...............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Damıtma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız;Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız!Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader; Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider! Yukarıdaki dörtlükte kaç kelimede ünsüz yumuşaması gerçekleşmiştir? Asya Hun Devletine ait olan ve Mete Hanın hayatını anlatan destan aşağıdakileden hangisidir? Yaşlı adam, bitkin adımlarla bacak-larını hiç bükmeden değnek gibi öne atıyordu; iki büklüm, elindeki bastonunu yere hafifçe vurarak pastaneye doğru yavaş yavaş yü-rüyordu. Ömrümde böylesine garip biçimli bir adam görmemiştim. Daha önceleri de Millerin pastanesinde onunla her karşılaşmamda tuhaf bir duyguya kapılırdım.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Aydınlatma teknolojileri ile ilgili olarak;I. Madencilerin yer altında çalışmaları sağlanır.II. Okyanus ve denizlerin derinlikleri araştırılabilir.III. Fabrikaların geceleri de üretime ara vermeden çalışmaları sağlanır. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? Aşağıdakilerden hangisi küme belirtir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır? I. Mutluluğu engelleyen şeylerden biri, çok fazla mutluluk beklemektir.II.Mutluluk öyle bir servettir ki bölüşüldükçe çoğalır.III.Bilge ve iyi olmadıkça kimse mutlu olamaz.IV.İnsan en azla yetindiği zaman mutludur.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak motosikletin rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uzun sözcüğü deyim içinde kullanılmıştır? Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesine ne denir? The car - - - - my friend bought a week ago was very expensive. Mahallemizin hemen yakınında bulunan bir fabrikanın bacasından çıkan dumanlar ve fabrikanın atıkları mahalle halkımızın çoğunda astım ve alerji gibi hastalıklara neden olmaya başladı. Ayrıca hayvanlarımız ölüyor, ekinlerimiz de zarar görüyor.yukarıdaki parçada anlatılan sorun için vatandaş olarak aşağıdakilerden hangisini yapmamız daha uygundur? Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım biçimlerinden değildir? I.Fındık II. Ekmek III. Fıstık IV. Mısır V.Tavuk VI. ElmaYukarıda verilen besinlerden kaç tanesi yağ içerir? Aşağıdakilerden hangisi tepelik kelimesinden sonra gelir? Aşağıdakilerden hangisi krokinin özeliklerinden değildir? Aşağıda kaslarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Ne zaman okula gideceğiz ( ) cümlesinde ( ) işareti yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? T.C.Anayasası na göre yürütme yetkisi ve görevi, ....................ve.....................tarafından,Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Bir dinamometrenin hassasiyeti aşağıdakilerdenhangilerine bağlıdır?I. Yayın cinsiII. Yayın kalınlığıIII. Yayın uzunluğu Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi basit zamanlıdır? Kirpikleri uzundur yârin hayâle sığmaz Meşhur bir meseldir mızrak çuvala sığmazBu beyitte olduğu gibi, bir konuyu atasözü ya da özlü sözle anlatmaya ne denir? 204x3 işleminin sonucu kaçtır? İslam dininin ibadet alanıyla ilgili ortaya çıkan problemlere belli bir yönteme dayalı olarak çözümler üreten mezheplerdir.Bu bilgi aşağıdaki yorum biçimlerinden hangisi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi maddi temizlikle ilgili değildir? Ülkemizde üzüm ve incir en çok hangi bölgemizde yetişmektedir? Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir? Daha çok tapınak, okul, rasathane gibi amaçlar için yapılmış Zigguratlar hangi medeniyetine aittir? Ali 150 kilogram balı 3 kilogramlık çıtalara yerleştiriyor. Kaç tane çıta kullanması gerekir? Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki hangi hadis-i şerif Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çocuklar arasında ayırım yapmaması ile ilgilidir? Dünya yüzeyinde yaşarken uzaya düşmememizin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sempozyumun özelliklerinden biri değildir? Bir marangoz Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında sıra ile 40, 36, 55 adet kapı imal etmiştir.Ekim ayında imal ettiği kapılarla dört ayın aritmetik ortalaması 48 olduğuna göre bu maran- goz Ekim ayında kaç kapı imal etmiştir? "İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphe yok ki Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez."Yukarıdaki ayet aşağıdaki hangi olumsuz davranışı eleştirmektedir? "Bir ürünün ne zamana kadar kullanılabileceğini gösteren tarih, ürünün.............. ."Cümlesini anlamlı tamamlayan seçenek hangisidir? 1. oyuncak2. oynamak3. oyuncu4. oyunNumaralanmış kelimelerin sözlük sırasına göre dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir