S:1

Elektronların çekirdeğe belli uzaklıklardaki katmanlarda, belirli sayılarda bulunduğunu öne süren bilim adamı..............................
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Elektronların çekirdeğe belli uzaklıklardaki katmanlarda, belirli sayılarda bulunduğunu öne süren bilim adamı..............................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Bohr" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Mehmet 4ten başlayarak ileriye doğru beşer beşer sayıyor. Onuncu sayıyı söyledikten sonra ikişer ikişer saymaya devam ediyor.Buna göre Mehmetin on sekizinci sayışta söylediği sayı kaçtır? yolculuğu sonrasında Sıddık lakabını alan sahabi kimdir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin ilk harfi sesli harftir? I- Aday memurlara Devlet memurlarının ortak özellikleriyle ilgili temel bilgileri vermek.II- Aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine uyumlarını sağlamak.III- Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmak üzere; 110 saatlik programdan aşağı olmamak üzere biraydan az, üç aydan çok olamaz.IV- Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmaküzere; 50 saatlik programdan aşağı olmamak üzere ongünden az, iki aydan çok olamaz.MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre; Yukarıda erilenlerden hangisi / hangileri aday memurlar içindüzenlenen hazırlayıcı eğitim programına ait bilgidir? Aşağıda verilen ifadeleden hangisinin tam sayı işareti diğerlerinden farklıdır? Sıvı yüzeyinde birim uzunluğu gergin tutan kuvvete - - - - denir. Dar tüplerde gözlenen sıvı yükselmesi ve alçalmasına - - - - adı verilir.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir? OKANIN RÜYASI Okan gece saat onda yatmış uyumuş. Uykusunda rüya görmüş. Rüyada beyaz bir ata binmiş. Kocaman bir dağın üzerine çıkmış. Dağın üzerinde bir saray varmış. Kapısı çok darmış. Okan kapıyı kırmış içeriye girmiş, Sarayda bir cüce varmış. Cüce Okana bir taç takmış.-Sen padişah oldun Okan, demiş. Okan çok sevinmiş.-Hani benim hizmetçilerim? diye cüceye sormuş.Annesi Okanı uyandırmış. Okan uyandığına pişman olmuşCüce, Okan a ne takmış? İlk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelime ikililerinden hangisi zıt anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi kurumların özellikle- rinden biri değildir? 30 Ağustos' ta hangi bayramı kutluyoruz? Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Alinin halifeliği döneminde meydana gelmiştir? Joe : My son is - - - - about playing online games. Im worried about him.Berke: Not only you. We have the same problem. EKOK (21,20) +EBOB (21,20) işleminin sonucu kaçtır? Havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Yapraklar sararıp dökülüyor. Rüzgâr daha sert ve soğuk esiyor artık. Kuşlar sıcak bölgelere göç etmeye başladı.Bu parçada hangi mevsimden söz edilmektedir? Koray ın boyu 1 metre 38 cm dir. Melikenin boyu Koraydan 7 cm daha uzundur. İkisinin boyu toplam kaç metredir? Gentile-Hristiyanlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Dile önem veren bir yazarın kalıcı olacağına inanıyorum.II. Eleştirisi yapılacak bir kitabı didik didik etmek gerekiyor.III. Giriş, gelişme yapmadan sonucu verirdi eserlerinde.IV. Merak unsurunu kullanmadaki başarısı, eserlerini sürükleyici kılıyor.V. Konuşmalarındaki tutarsızlık birkaç dakika sonra dikkatimizi çekti.Numaralanmış cümlelerin hangisinde beğenme anlamı vardır? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere Türk halkı sessiz kalmamış, cemiyetler kurarak birlik ve beraberliği sağlamaya çalışmıştır. Bir süre sonra da Kuvay-ı Milliye hareketi başlamıştır. Buna göre, Mondros Ateşkes Antlaşmasının; I.Milli Mücadele ruhunu ortaya çıkarmasıII. Birlik ve beraberliğin sağlanmasıIII.Himaye düşüncesinin oluşmasıgibi gelişmelerden hangileri üzerinde etkisi olduğu söylenebilir? 16 sayfalık bir resim defteri almıştım; 7 sayfasına resim yaptım.Kaç boş sayfam kaldı? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz? Aşağıdakilerden hangisi mikrodalgaların kullanım alanlarından biri değildir? Bir çiftçi tarlasından hasat ettiği 3845 kg pirincien çok 55 kilogram pirinç alabilen çuvallara dolduracaktır.Bunun için bu çiftçinin en az kaç çuvala ihtiyacıvardır? Gruplar içerisinde bulunan bireylerin farklı zamanlarda farklı rol ve görevleri vardır.Öğrencinin okulda hangi görevleri üstlenmesi beklenmez? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre doğru sıralanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.( ) Hızlanma, yavaşlama, sallanma ve dönme birer hareket türüdür.( ) Ses ve ışık da bir çeşit enerjidir. .( ) Karışımı oluşturan maddeler kendi özellikleri kaybeder.( ) Sürtünme, hareketi hızlandıran kuvvettir.( ) Titreşerek ses üreten cisimlere ses kaynağı denir Alican, Ortaokul 5.sınıfa gitmektedir. Okuyup dok­tor olmayı çok isteyen Alicanı babası okula gön­dermemektedir. Evde oturan Alican bu duruma çok üzülmektedir.Ortaokul 5.sınıfa giden Alicanın aşağıdaki hak­larından hangisinin ihlal edildiği söylenebilir? Sıkılmıştım. Hiçbir amacım kalmamıştı. Zaten yaratıcı bir yazar kendini tekrarlamaz. Kendini tekrarlarsa o zaman hiçbir şey yaratamaz. Ayrıca, yazarlık insanı yalnızlığa itiyor. Fedakârlık istiyor. Sanılanın aksine ben yalnızlığı değil,insanlarla kaynaşmayı seviyorum.Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olabilir? Romantik sanatçılar; eser kahramanlarını iyi-kötü şeklinde sınıflandırırlar, iyiyi alkışlayıp kötüyü ıslıklarlar. Realist sanatçılar ise kahramanları aynasal bir tavırla okuyucularına sunarlar. Böylece eserlerinde kişiliklerini gizleyen realistler, kahramanlarıyla ilgili kararı okuyucuya bırakırlar.Bu parçada kişiliklerini gizlemek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi düşünce ve ifade özgürlüğünün bireye sağlamış olduğu haklardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantası bulunması gerekenlerden birisi değildir? ..................... araştırmacılığın başlangıcıdır.Eğitimin amacı merak ............... uyandırmak olmalıdır. Yukarıdaki ifadenin anlamlı hale gelmesi için noktalı yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılmalıdır? Dünyanın şeklinin küreye benzediğini ispatlamak için yolculuğa çıkan denizci kimdir? Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? İlköğretim Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerin hangisi kimyasal türler arası zayıf etkileşimlerden biridir? Ben okula başlayalı 3 mevsim geçti. Bu durumda ben okula kaç ay önce başladım? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde acı kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? I. Düşünme yeteneğimiz dilden yararlanabilme yeteneğimizle sınırlıdır.II. Anlatımın anlaşılırlığı düşüncenin anlaşılırlığındanönemlidir.III.Dili kullanma beceriniz düşünce dünyanızın sınırlarını belirler.IV.Doğru düşünebilen bireyler kendilerini doğru ifade ederler.V. Düşünme yeteneğinin gelişebilmesi düşündüklerimizi sesli olarak dile getirmemize bağlıdır.Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir