S:1

Homojen karışımlara ................................. adı verilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Homojen karışımlara ................................. adı verilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "çözelti" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzün bir parçası değildir? Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır? Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan inkılaplardan birisi değildir? Mehmet: Are you taking a vacation soon?Ken :Yes, I am. Im going to Fethiye.Mehmet: Wow! - - - - Are you going there alone?Ken : No. My friends are going to come with me. 3/8i 93 tane olan kalemlerin tamamı kaç tanedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? • Hareketlidir.• Sitoplazması azdır.• Baş, boyun ve kuyruk olmak üzere üç kısımdan oluşur.• Baş kısmı, hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten oluşur.Verilen özellikler hangi hücreye aittir? Leylanın parası kardeşinin parasından 17 lira fazla, ablasının parasından 12 lira eksiktir.Kardeşinin 60 lirası olduğuna göre ablasının kaç lirası vardır? Kurtuluş Savaşında Batı Cephesi komutanımız kimdi? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başındaki parantez içine "D",yanlış olanlara ise "Y" harfi yazınız.(....) Fosiller, bilim insanlarının geçmişte yaşamış canlılara ilişkin birçok bilgi edinmesini sağlar.(....) Dünya kendi etrafında dolanma, Güneşin etrafında dönme hareketi yapar.(....) Dünyanın Güneş gören kısmının zaman dilimi gecedir.(....) Dünya Güneş etrafında dolanması ile gece ve gündüz oluşur.(....) Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya yerkabuğu denir. Doğu Cephesinde Ermenilere karşı mücadele eden Türk ordusunun başında bulunan komutan kimdir ? Gece yolda yürürken nasıl kıyafetler tercih etmeliyiz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Trafik kuralları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Pirinç ile küçük taşları ayırmak isteyen bir kişi aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi kullanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgilerin sağladığı yaralardan birisi değildir? Önder kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi tüm dünyada Anneler Günü olarak kutlanır? Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramak için başvuru yapacağımız yerler vardır. Hangisi bunlardan biri değildir? Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, büyüyüp gelişmeleri için tükettikleri yiyecek ve içeceklerin tümüne ne denir? 2x2 −5x + 9 cebirsel ifadesinin kat sayılar toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? I. Dünya, Güneşten daha büyük bir gök cismidir.II. Dünya, yalnız kendi etrafında döner.III. Dünya, Aya Güneşten daha yakındır.Yukarıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazılırsa hangi sıralama elde edilir? Kelime-i şehadeti söyleyen bir kimse, aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yöneliktir? (5X100)+ (1X10)+ (6X1) şeklinde çözümlenen sayı kaçtır? Demokrasi, halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. Egemenliğin kaynağı Ulustur?Buna göre demokrasilerde egemenliğin kaynağı aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır? ................. kaçınınız. Çünkü ateşin odunu yakıp yok ettiği gibi iyi işleri yok eder, bitirir.Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir? Hangi toplama işlemin sonucu en yakın onluğa yuvarlanınca 1760 olur? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün annesidir? 90 litre su alan bir akvaryumu 5 litrelik kova ile dolduracağız. Akvaryumu suyla doldurmak için kovayı kaç kez, akvaryuma boşaltmamız gerekir? Aşağıdakilerden hangisi barış sözcüğüyle eş anlamlıdır? Aç kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? İnternet sitelerine girerken adres satırında sadece İngilizce karakterler kullanılır. Türkçe harf kullanılamaz.Yukarıdaki kurala göre aşağıdaki internet adreslerinden girerken hangisi hatalı yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi il idare kurulundan teşekkül (yer almaz) etmez? Tarihte, Müslüman olmuş Oğuzlara ne ad verilir? Rollerimiz doğuştan kazanılan ve sonradan kazanılan roller olarak ikiye ayrılır. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi farklı bir rol çeşididir? I. Mayoz bölünmelerle gamet oluşturulur.II. Döllenmeyle zigot oluşur.III. Oluşan bireyler ata bireylerden farklı kalıtsal özelliklere sahiptir.Verilenlerden hangileri bir canlının eşeysiz üremesi sırasında gözlenmez? Aşağıdaki örgütlerden hangisi birleşmiş milletlere bağlı örgüt değildir? Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel araçlarla iletilmesine ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir