S:1

Bileşikler ............... ile, atomik yapılı elementler ise ............ ...... ile gösterilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Bileşikler ............... ile, atomik yapılı elementler ise ............ ...... ile gösterilir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Formüller-Semboller" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
13 Şubat 1925te çıkan Şeyh Sait İsyanı;I. Ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmesine,II. Güvenlik ve asayiş sorunu yaşanmasına,III. Takrir-i Sükûn Kanununun çıkarılmasına,IV. Musul Meselesinin Türkiye aleyhine sonuçlanmasına neden olmuştur.Yukarıda numaralanmış sonuçlardan hangileri, isyanın Türk dış politikasını olumsuz etkilediğini göstermektedir? • Fıkra; güldürücü ve gazetelerde yayımlanan fıkralar olmak üzere iki başlık altında incelenir.• Sefaretnameler de birer gezi eseri olarak kabul edilir.• Gazetelerin ilk sayfasında ve sütununda yayımlanan makalelere giriş makalesi denir.Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? • Sorunlar içtihatlarla halledilmeye çalışılmıştır.• Fıkıh ilmi ile ilgili eserler yazılmaya başlanmıştır.• Mezheplerin oluşumu bu dönemde başlamıştır.• Henüz vuku bulmamış meseleler hakkında da hükümler verilmiştir.Bazı özellikleri verilen fıkıh dönemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi için söylenebilir?A) Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.B) Kıyıları çok girintili çıkıntılıdır.C) Hâkim bitki örtüsü bozkırdır.D) Yüzey şekilleri sadedir. Dokunulduğunda şekil değiştirebilen, bükülebilen maddelere yumuşak maddeler denir.Yukarıda verilen tanıma göre aşağıdaki maddelerden hangisi yumuşak maddedir? Müslümanlar arasında fetih politikasını ilk defa kim başlatmıştır? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savası döneminde Kuva-yi Milliyeciler tarafından çıkarılan isyandır? Bir kolide 22 yarım litre süt, 15 litre ayran ve 40 çeyrek litre meyve suyu bir koliye konuluyor. Kolinin içinde kaç litre içecek vardır ? Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyetlerden birisi değildir? Hangi cümlede eski sözcüğü, yürürlükte olmayan, geçerliliğini yitirmiş. anlamındadır? Peygamberlere gönderilen kutsal kitaplarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kuran-ı Kerimde rüyaları yorumlaması anlatılan, sevgi ve merhamet örneği olan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Ah o kadrini bilmediğim günlerKoklamadan attığım gül demeti,Suyunu sebil ettiğim o çeşme,Eserken yelken açmadığım rüzgâr!Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Genç bir ressam adayının, etrafına kendi gözleriyle bakmayı öğrendikten sonra ruhundan bir şeyler katarak dünyayı tuvale aktarması ressam olma yolunda önemli bir adımdır.Bu cümledeki altı çizili söz ile sanatçının taşıması gereken hangi özellik anlatılmak istenmiştir? Alex : What is good for our health?Doctor : - - - - . Dünyanın Ekvatordan şişkin, kutuplardan basık olan kendine özgü şekline Geoid denir.Dünya geoid şekle sahip olmayıp tam bir küre şeklinde olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi? Atatürkün yazdığı kitap, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden maddelerden hangisi farklı bir haldedir ? ‘‘Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf! bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. (İsrâ suresi, 23. ayet)Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babalarına karşı görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? (1) Beş yaşındayken yüzme öğrenmeye çalı- şıyordum. (2) Suyun üzerinde durabilmek için tutunduğum ip birden kopuverdi. (3) Yüzme öğ- renebilmek için ip sağlam olmalıdır. (4) Korkudan donakaldım.Numaralanmış cümlelerden hangisi düşünce- nin akışına göre bu paragrafta yer almamalıdır? Ben orucum. Bu yüzden bugün kimseyi kırmamalıyım. Kötü söz söylememeliyim. Kimseye bağırmamalı, kimseyi incitmemeliyim.Oruç tutan bir kişinin bu sözlerine dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bir yüzeyin bir cisme gösterdiği direncin nedeni nedir? Aşağıdaki alanlardan hangisi yayalar için güvenli yollardan değildir? Berk 8 yıl önce 14 yaşındaydı. Berk 7 yıl sonra kaç yaşında olur? I will be flying to my hometown to see my parents - - - - . Varlık felsefesi aşağıdaki sorulardan hangisini sormaz? Menderesler içerisinde akış gösteren bir akarsu ve çevresinin özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Atatürk ulusuna yeni ufuklar açmıştı.Cümlesinde aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Küpü 8 olan sayının 4 fazlasının karesi kaçtır? "İçerisinde birden çok Yerel Alan Ağı barındıran, bir üniversite kampüsü, büyük bir işyeri, şehri veya bölgeyi kapsayan ağ türüdür. Tanımı verilen bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisidir? Türkçede en kısa hece kaç harften oluşur? Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerden hangisi görev bakımından diğerlerinden farklıdır? We - - - - live in a small village in the past. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Muhammedin (sav.) son peygamber olduğu ifade edilmektedir? Duruyorken hareketsiz, sessizYere inmiş göğe benzerdi denizAksi tekbir ile dolmuş derelerSecde ederdi bütün meşcerelerŞeb-i mehtab doğar aynı şafakHer taraf nura olur müstağrakBu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ses yalıtımı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hanisi hatalıdır? Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mıFelekler yandı ahımdan muradım şemi yanmazmı FuzuliNe efsunkar imişsin ah ey dîdâr-ı hürriyetEsir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten Namık KemalBu beyitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir laptopun fiyatı en yakın yüzlüğe yuvarlanınca 4000 ₺ oluyor. Bu laptopun fiyatı ne olabilir? Yeryüzüne yapılan ilk Kabeyi kim yapmıştır ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir