S:1

Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
(......)
Homojen karışımlara çözelti de denir.
(......) Tüm maddeleri oluşturan atomlar aynıdır.
(......) Karışımlar kimyasal formüllerle gösterilir.
(......) Protonlar atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciklerdir.

Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(......) Homojen karışımlara çözelti de denir.(......) Tüm maddeleri oluşturan atomlar aynıdır.(......) Karışımlar kimyasal formüllerle gösterilir.(......) Protonlar atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciklerdir. sorunun cevabı "DYYD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İnsan, öğrenme isteğini kaybetmediği sürece yaşlanmış sayılmaz.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Makale yazarı aşağıdakilerden hangisini daha az kullanır? • Üzerinde insan ve diğer canlılar yaşar.• Kaya ve topraktan oluşur.• Ateş küreyi dıştan sarar.Özellikleri verilen Dünya katmanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki olaylardan hangisi toprağın oluşumuna katkıda bulunmaz? Kalsiyum elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal eğitim hayatı boyunca birçok aydının eserlerini okumuş ve yakından takip etmiştir. Okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmişlerdir.Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal İle ilgili;1- Fikir hayatı gelişmiştir2- Askeri tecrübeler kazanmıştır3- İleri görüşlülüğü ortaya çıkmıştır yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi bir namaz vakti değildir? Sınıfımızda 20 sıra var. Her sırada 2 kişi oturuyor. Sınıfımızda kaç kişi vardır? Cenk :We are going to play tennis at the tennis club.Edna :Great.Cenk :- - - - ? Why dont you join us?Edna : Nothing. Im going to stay at home and listen to music. Kâbe ile ilgili,I. Müslümanların kıblesidir.II. Yeryüzünde Allaha ibadet amacıyla yapılan ilk ibadet mekânıdır.III. Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yeniden inşa edilmiştir.bilgilerinden hangileri doğrudur? İstiklal Marşımız hangi savaştan sonra kabul edildi? Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi diğerlerinden farklıdır? geçen yaz, malatyadan ankaraya geliyordum, kayseriden geçerken erciyesi gördüm. cümlesinde büyük harfle başlaması gereken kaç sözcük vardır? Ülkemizin başkenti hangi ilimizdir? 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul hazırladığı rapor ile kuruluşların raporlarını birlikte TBMMye hangi ayda gönderir? Aşağıdakileden hangisi Osmanlı Devletinde asalet ve merhametin simgesi olarak bilinmektedir? Fosilleri inceleyen bilim insanına ne ad verilir? Boş kabın kütlesine ne denir. Gözle görülemeyecek canlıları görmemizi sağlayan araç hangisidir? Linyit: 60 milyon yıl önceTaş Kömürü: 200 – 250 milyon yıl önceAntrasit: 300 milyon yıl önceYukarıda bazı kömür türlerinin tahmini oluşmaya başlama zamanları verilmiştir. Buna göre, bu kömür türlerindeki karbon (C) yüzdeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Hz. Muham- med (sav.)in peygamber olduğu vurgulanma- mıştır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre açık alkollü içki satılan yerlerin, (turizmin yoğun olduğu yöreler hariç) okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur? Bazı yargılar aşağıda verilmiştir.I. Elektron alan cisimlerde negatif yük fazlalığı oluşur.II. Elektron veren cisimlerde pozitif yük fazlalığı oluşur.III. Proton alan cisimlerde pozitif yük fazlalığı oluşur.Bu yargılardan hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi inorganik bileşiktir? Hangisi Peygamberimizin Medineye hicret ettikten sonra toplumsal barışı sağlamak için yaptıklarından biri değildir? O; para, makam, şöhret değil, insan biriktiriyordu.cümlesindeki altı çizili eylemin anlam özelliği bakımından özdeşi aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çalışmaz? Mekke´de Müslümanların işkencelere maruz kalması ve dinlerini yaşayamamaları sebebiyle ilk hicret ettikleri yer aşağıdakilerden hangisidir? 2/A – 25, 2/B – 32, 2/C – 21Yukarıdaki gibi öğrenci sayıları verilen sınıflarda hangi şubedeki öğrencilerin sayısı en azdır? Aşağıdakilerden hangisi temel toplumsal kurumlar arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisinde Hz. Muhammed hakkında yanlış bilgi verilmiştir? Resmi yazışmalarda belgenin metin bölümü ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? İlkçağın en büyük şehirlerinden biri olan Efes denizin geri çekilmesi ile liman özelliğini kaybedip zamanla bir harabeye dönüşmüştür.Efesin tarihsel gelişim sürecini inceleyen bir tarihçi bu durumu açıklarken hangi tarihe yardımcı bilim dalından daha fazla yararlanmıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre müsteşara yardımcı olmak üzere kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir? - - - - are my pencils not yours. Aşağıdakilerden hangileri geleneksel çocuk oyunlarında kullanılan oyuncak ya da malzemelerden biri değildir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sürerlik birleşik fiili kullanılmıştır? Turtles move - - - - while rabbits can move - - - - . Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Ne yapacağına kendin karar ver. anlamındadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir