S:1

Zeytinyağı-su karışımını aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi ile ayırabiliriz?

Zeytinyağı-su karışımını aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi ile ayırabiliriz? sorunun cevabı "Yoğunluk farkı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli (sesteş) sözcük kullanılmamıştır? Aşağıdaki durumlardan hangisinde besmele (Bismillahirrahmanirrahim) demeyiz? Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili keli­melerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Rize, Doğu Karadeniz'in incisi ve göz bebeğidir. Rizeye, hem Karadeniz hem de yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle Kaçkarlar hayat verir. Hamsi, mısır, çay, karalahana Rizenin en sevilen tatlarıdır. Dik yamaçlı vadiler, ziyaretçi kabul eden serin doruklar, buzul göller, yemyeşil yaylalar, coşkun dereler, tarihî kemerli köprüler ve kaleler Rizeyi de çevresini de süsler. Rize'nin güneybatısındaki Rize Kalesi, Pazarın batısındaki Kız Kalesi, Çayelinin doğusundaki Zeleki Kalesi, Çamlıhemşinin gururları Zil Kale ile Kale-i Bala görülmeye değer yerlerdir.Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Millî Mücadelede milletimizin başarılı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Geç kaldığı için filmi kaçırdı cümlenin sonuç bölümü hangisidir? Ege Bölgesinin verimli topraklarına yerleşmişler, Kral Yolunda yaptıkları ticaretle zenginleşmişler ve alışverişte ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.Hakkında bilgi verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında verilecek geçici görev harcını oluşturabilecek unsurları ifade etmektedir? Kuran-Kerimin ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin aile ekonomisine olumsuz etkilerindendir? Ayşe'nin 7 adet boya kalemi var. Babası Ayşe'ye 23 tane boya kalemi daha veriyor. Ayşe'nin kaç deste boya kalemi oldu? 1. Kayaç 2. Kum 3. Çakıl 4. TaşYukarıdakilerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir? İspanya, hangi Müslüman devlet tarafından fethedildi? 1868 - 1878 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki ilmî bir heyet tarafından İslam hukukuna bağlı kalınarak hazırlanan - - - -, şeri mahkemelerde 1877 - 1926 yılları arasında hukuki kaynak olarak kul-lanılmıştır.Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yer, aşağıda-kilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin yaşadığı Hicaz bölgesinde yer alan şehirlerden değildir? İlk defa trene bineceğim.Cümlesinin zamanı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmıştır? Cumhuriyetin İlk yıllarında Jale İnan,Burhan Toprak ve Afet İnan gibi öğrencilerin öğrenim görmeleri için devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir. • Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz (Hadis-i Şerif)•Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır....(Bakara suresi, 256. ayet)•De ki: Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...(Kehf suresi, 29. ayet)Bu hadis ve ayetler dikkate alındığında İslam dini hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Allahtan başka hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlara - - - -, diğer varlıklarda kısmen bulunan sıfatlara da - - - - sıfatlar adı verilir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere anlama uygun olarak aşa-ğıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir? Aşağıda verilen madenler ve kullanım alanları hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Kayaçların parlaklıklarının, matlıklarının, sertliklerinin, yumuşaklıklarının, renklerinin farklı olmasının sebebi nedir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü fiil köküdür Bir dış açısı 36 olan çokgen kaç kenarlıdır? Doktor kelimesi bize aşağıdakilerden hangisini çağrıştırmaz? Aşağıdakilerden hangisi, Farklı sıcaklıktaki hava kütlelerinin çarpışmasıyla oluşan ve saatteki hızı 100-110 kmyi bulan şiddetli rüzgârlar olarak tanımlanan doğal afettir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazımürsel yoktur? Atatürkün eğitim, sağlık, hukuk, ekonomik vb. gibi alanlarda yenilik yapması onun daha çok hangi özelliğini ortaya çıkarır? Clara : Lets watch the film Twilight.Barry : - - - -?Clara : It is about love.Barry : I am sorry, I dont like romance. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin ekonomik nedenini oluşturur? Sanat, edebiyat ve düşünce yapıtları, kendine özgü niteliklerinden dolayı ne maddi kültürün ne de manevi kültürün kapsamına girer. Sinanın Süleymaniyesi ve Rodinin Düşünen Adamı maddi kültür alanında algılanabileceği gibi manevi kültür evrenindeki işlevlerinden dolayı manevi kültürün bir parçası olarak da düşünülebilir.Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur? Murat wouldnt be ill if - - - - . Aydınlatma araçlarının gelişimi aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır? Deniz seviyesindeki bir şehirden taşınıp, rakımı oldukça yüksek bir şehirde yaşamaya başlayan sağlıklı bir insanda aşağıdaki uyumlardan hangisi gerçekleşmez? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik araç ve gereçleri kullanırken tehlikeli durumlar oluşturmaz? Aşağıdaki fiillerin hangisine –yor eki eklendiğinde ünlü daralması gerçekleşmez? Sedat was reading a newspaper ............ we left home. Aşağıdaki anlatımlara uygun olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?1 – 6 Basamaklı bir sayıdır.2 – Onbinler basamağında 4 rakamı vardır.3 – Tek sayıdır.4 – Onlar basamağı 3tür. Peygamberimizin Kuran-ı Kerimi açıklayıcıoluşuna aşağıdaki ayetlerden hangisi delil olarak gösterilebilir? Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir