S:1

Kum-saman karışımını aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi ile ayırabiliriz?

Kum-saman karışımını aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi ile ayırabiliriz? sorunun cevabı "Yoğunluk farkı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Hangisi Ramazan ayında yapılan badetlerden değildir? ‘Helikopter kelimesi hangi şıkta hecelerine doğru ayrılmıştır? Saçların ve tırnakların uzamasını sağlayan, kırılan kolumuzu çabuk iyileştiren besin içeriği hangisidir? Allah'ın kullarına kesin olarak emrettiği iş ve davranışlara ne denir? 32 + 52+ 11999 işleminin sonucu kaçtır? Temel haklarımızdan yaşama hakkı ne zaman kazanılır? T.C. Anayasasına göre yasama organı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda buzullar etkili olmamıştır? Peygamberimizin doğduğu dönemde Arabistanda aşağıdaki inançlardan hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi sahife (suhuf) gönderilen peygamberlerden değildir? Sıcaklık ölçmede hangi alet kullanılır ? Bir nükleik asidin DNA ya da RNA olduğu;I. Adenin nükleotitII. FosfatIII. Beş karbonlu şekerverilenlerden hangilerine bakılarak anlaşılabilir? Peygamberimiz Müminin mümine bağlılığı, taşları birbirine kenetleyen duvar gibidir. buyurmuş, sonra iki elinin parmaklarını birbirine geçirmiştir. Peygamberimizin yapmış olduğu bu benzetme müminlerin hangi özelliğini vurgulamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir? Aşağıdaki aletlerden hangisi çivileri kolayca sökmemizi ve telleri kesmemizi sağlar? Hangisi öğrenen örgütlerin özelliklerinden değildir? Ayşe annesine yardım ederken elini kesti. Yarasının çabuk iyileşmesi için hangi besin grubunu daha çok tüketmelidir? Bir zamanlar güzel, şirin, bereketli toprakları olan bir belde vardı. Burada yaşayan insanlar birbirlerinin haklarına son derece saygılıydı. Beldelerine ticaret ve ziyaret için gelen insanlara merhametli ve adaletli davranırlardı. Ancak zamanla bu belde halkında tembellik başladı. Gıybet, kıskançlık, rüşvet, adam kayırmaca gibi kötü davranışlar yaygınlaştı. Artık topraklarından da eskisi gibi ürün alamaz hâle geldiler ve beldelerine uğrayan insanlar da azaldı.Bu metin aşağıdaki ayetlerin hangisinde anlatılmak istenen duruma örnek gösterilebilir? Tuğçes brother speaks French - - - - . Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklardan değildir ? Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından değildir? Aşağıdakilerin hangisinde kişi (şahıs) zamiri vardır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hâllerdendir? XVII. yüzyılın hattat, nakkaş, musikişinaslarından olan ve asıl ününü dünyaca tanınmış Seyahatname adlı eseriyle kazanan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatımızın ünlü öykücülerindendir. On yıl kadar süren kısa yazı hayatında yüz yirmiden fazla öykü, iki roman ve makaleler yaz-dı. Öykülerinin konularını günlük yaşamdaki olaylardan, çocukluk anılarından, tarihten ve folklordan aldı. Ulusal edebiyatın, ulusalbir dilden doğacağını savunarak yazılarında yalın bir dil kullandı. Bomba, Yüksek Ökçeler, Yalnız Efe eserlerinden bazılarıdır.Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav.)in gençlik yıllarında Erdemliler Topluluğuna katılması daha çok hangi yönüyle ilgilidir? Ezan sözlerini rüyasında öğrenen sahabinin adı nedir? Aşağıda DNA molekülündeki organik bazlarla ilgili verilen eşitliklerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışlardan değildir? Her daim mavi ve yeşilin tonlarıyla çalkalanan ılık göller ovalara bereket saçıyor. Bu göllerinderinliklerinde salınan bitkiler, kıvrılarak kayan balıklar eşsiz görüntüler sunuyor. Biz de kuş sesleri arasında bu gölün çevresindeki saklı güzellikleri aradık.Bu metinde aşağıdaki duyu organlarının han- gisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur? Spoonmakers Diamond (Kaşıkçı Elması) is - - - - piece in Topkapı Palace. Yaşanmış ya da yaşanabilecek olay ya da durumların kişi, yer ve zaman unsurlarına bağlı kalınarak kısaca anlatıldığı edebî türe - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bulunduğumuz yere göre bir yerin bulunduğu tarafa ne denir? Umut, 130 sayfalık bir kitabı 2 günde bitirebilmesi için her gün kaç sayfa okumalıdır? Aşağıdakilerden hangisi öncelikli ihtiyacımızdır? 40 litre zeytin yağını 4 şişeye eşit olarak paylaştırmak isteyen bakkal, her şişeye kaç litre zeytin yağı koyar? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almıştır? Mustafa Kemal'in askerlik görevi sırasında Şam'da kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Kış mevsiminde karalar denizlere oranla daha fazla soğuyarak yüksek basınç alanı oluşturur. Aynı mevsimde denizler ve okyanuslar üzerinde alçak basınç alanı vardır. Bunun sonucu olarak karaların iç kesimlerinden denize ve okyanuslara doğru büyük bir hava akımı olur. Bu rüzgârlara kış musonu denir.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine göre İl Milli Eğitim Müdürüne izin vermeye yetkili amir aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir