S:1

Alkol-su karışımını aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi ile ayırabiliriz?

Alkol-su karışımını aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi ile ayırabiliriz? sorunun cevabı "Damıtma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar hangi hizmet sınıfını teşkil eder? Katı bir maddenin ısı alarak direk gaz haline geçmesine ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardı? Kuran-ı Kerim aşağıdaki halifelerden hangisi dö- neminde kitap haline getirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Floresan lambadan daha uzun ömürlü olan bir lambadır? Cem : What are your plans for the next year?Can : ............ because I need some money. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) çocuk sevgisi hakkında diğerlerinden farklı bir örnektir? Hayvanat bahçesindeki zürafaların ayak sayısı 48 dir. Hayvanat bahçesinde kaç zürafa vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, sıfat olarak kullanılmıştır? Aşağıdaki maddelerin hangisi katı maddelere örnek olarak verilemez? Ebu Cehil tarafından işkencelere maruz kalan ve Yasir b. Ammarın annesi olup İslamın ilk kadın şehidi aşağıdakilerden hangisidir? Mike : Are you doing anything on Sunday?Sally : Yes, - - - - . "Kırmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir? Hazırladığımız slaytlar hazır şablonları (temaları) hangi menüden uygulanır? 1890 – 835 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi edebî eserler için söylenemez? Her kapıyı açmanın en kestirme yolu anahtar aramak değil, anahtar adam olabilmektir?Bu cümlenin vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte yüz sözcüğü varlığı nitelememiştir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi tevhid kavramıyla ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi ünlü tiyatro yazarlarımızdan biridir? Acümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usûlü tabirinin karşılığı olarak kullanılır? (1) Kitapların uzaklaştığı, yabancı saatler vardır. (2) En iyilerini, en sevdiklerinizi açın, sarmazlar sizi. (3) Düşlerimiz, düşüncelerimiz bizim buyruğumuza uyar mı sanırsınız? (4) Anlattıklarına kendinizi bir türlü kaptıramazsınız. (5) İçlerindegizlenen sesi duymaz, o kara yazılardan ürperirsiniz.Numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafın akışını bozmaktadır? People must wear - - - - when they go rafting. Sıkmak kelimesi hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre aşağıdakilerden hangisi kurslarda tutulacak defter ve dosyalar arasında yer almaz? XVII. yüzyılın sonunda Macaristanın iç işlerine karışan Avusturyaya savaş açılıp açılmaması meselesi Osmanlı bürokrasisi içinde fikir ayrılıklarına neden olmuştur. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa otoritesini arttırmak için 1683te Avusturya üzerine sefere çıkmış, ancak iç çekişmelerin de etkisiyle sefer başarısızlıkla sonuçlanmıştır.Buna göre, XVII. yüzyıl Osmanlı bürokrasisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hz. Muhammede dedesini kaybettiğinden günden 25 yaşına kadar ona bakan ve ona ticareti öğreten kişi kim idi? .... Rahman olan Allahın yaratışın da hiç bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? ayetinde vurgulanmak isteneni, aşağıdaki yargılardan hangisi tam olarak ifade eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 1. Üretim2. Enerji3. Ekonomi4. Çevre5. Doğal kaynaklarAtıkların geri dönüşümünün yukarıdakilerden hangileri üzerinde olumlu etkisi vardır? Bilgisayardaki görüntüleri .................... oluşturur ve monitöre gönde­rir. boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 45 sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri, birler basamağındaki sayının basamak değerinden kaç fazladır? Kare şeklindeki bir havuzun zemini , bir kenarının uzunluğu 50cm olan kare fayanslar ile kaplanacaktır. Bu işlem için 36 tane fayans kullanıldığına göre havuzun bir kenarı kaç cmdir? Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi bal kökünden türememiştir? Yüz yirmi beş bin yüz on dört sayısının binler bölüğünde hangi rakam bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimdeki ayetlerin ana gruplarından biri değildir?​ Kuran-ı Kerimde kaç sure vardır?A) 122B) 111C) 114D) 214 Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir