S:1

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi heterojen bir karışımdır?

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi heterojen bir karışımdır? sorunun cevabı "Ayran" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hz.Muhammed (sav)in söz, fiil ve takrirlerine ................denir.Boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir. Martin : Have you ever been to İstanbul before?Julia : No, I have - - - - visited there. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? İkilemelerden hangisi birbiriyle zıt anlamlıdır? Bir otobüste 15 bayan bayanların iki katı kadar bay yolcu vardır. Buna göre otobüste toplam kaç yolcu vardır? İlk psikolojik roman hangisidir? Bilim insanları, Güneşte oluşan patlamaların ışığını gözleyebilirken patlamalarda ortaya çıkan sesleri duyamamaktadırlar.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ali asked Barış if he wanted to watch a film with him.Ali to Barış: - - - - ? Köşe yazarı, suya sabuna dokunmayan bir yazı kaleme aldı.Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Bir çıkarma işleminde çıkan 5, fark ise 4tir. Eksilen kaçtır? Kirazın derisinin altında kiraz Narın içinde nar Benim yüreğimde boylu boyunca Memleketim var.Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat vardır? İlk terimi - 6 ve ortak farkı 2 olan aritmetik dizinin 7. terimi kaçtır? Vücudumuzda yaralanmalara karşı yapıcı ve onarıcı olarak görev yapan besinleraşağıdakilerin hangisidir ? Aşağıdaki ifadelerden hangisi din ve vicdan özgürlüğü ile bağdaşmaz? Genellikle tarihi veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konulan, sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro sanatıdır.Tanımı yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir? Bir arazide heyelan bölgesi olarak adlan- dırılan bir bölge vardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bölgenin özelliklerinden biridir? Kısa zamanda binlerceye kişiye haber ulaştıran iletişim araçlarına Kitle İletişim Araçları denir.Buna göre kitle iletişim araçları;BilgilendirmeKamuoyu oluşturmaEtkileşim​Durumlarından hangilerine katkı sağlar? Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıda verilenlerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez? Azınlıklar ilk defa özel mülkiyet edinme hakkına ne zaman kavuşmuşlardır? Ülkemizde bazı etkenler farklı iklim tiplerinin oluşmasına sebep olmuştur.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi farklı iklim tiplerinin oluşma sebeplerinden biri değildir? Okunuşu sekiz yüz bin seksen dokuz olan sayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce olmuştur? Hangi cümledeki eylem farklı bir zamanda gerçekleşmiştir? Şimdi bomboş sebilden serviler bir şey sorarBu dizede görülen edebî sanat aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bulunan yer altı kaynaklarını işlemek amacıyla Cumhuriyet Döneminde kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın yuvarlak olduğunun bir kanıtıdır? Allahın varlığına inanan ve kendisini sürekli görüp gözettiğini bilen bir insan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır? • Hicri takvime göre senenin ilk ayıdır.• Hz. Muhammed (sav.) bu ayı Allahın ayı olaraknitelendirmişir.Hakkında bilgi verilen ay aşağıdakilerdenhangisidir Devlet , ailenin huzur ve refahı ile ana ve çocukları korumak için çeşitli tedbirler alır ? Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden birisi değildir? 603 501 112 doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır? 240 sayısının %30u kaçtır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlara verilen mazeret izinlerinden hangisi yanlıştır? Efesteki ARTEMİS tapınağı hangi uygarlığa aittir? İnsanın inancı gereği Allahın hoşnutluğunu kazanmak için yaptığı her iyi iş ve faydalı davranış ibadet sayılır.Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? Ders aralarında sınıfımızı ................ Noktalı yere hangi kelime gelirse cümle bilgi yönünden doğru olur? Bir çiçekçi her gün 6 düzine karanfil satmaktadır. Buna göre çiçekçi, bir haftada kaç karanfil satar? Aşağıdaki insan faaliyetlerinden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz? Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi eskiden - yeniye doğru sıralanmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir