S:1

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi homojen karışımlara örnek olarak verilemez?

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi homojen karışımlara örnek olarak verilemez? sorunun cevabı "Tebeşirli su" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi cümle içinde sıfat olarak kullanılamaz? Aşağıdakilerden hangisi bir namaz vakti değildir? Sümela Manastırı hangi şehrimizdedir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi bir ismin yerini tutmuştur? 31254 - 22167= ? işleminin toplamının en yakın onluğa yuvarlanmış hali hangisidir? ................ because its dangerous for your skin. Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarının oluşumunu etkilemez? Roni bisiklet sürerken kuvvetin hangi etkisinden yararlanmaz? İlimiz Keban, Karakaya, Kral Kızı ve Özlüce gibi baraj gölleri ile çevrilidir. cümlesinde kaç tane özel isim vardır? (I) II. İnönü Savaşından sonra İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları arttı. (II) Fransa, TBMM Hükûmeti ile anlaşma zemini aramaya başladı. (III) İngiliz sömürgelerinde bulunan Hintli müslümanlar Millî Mücadeleyi destekle- meye ve İngilizlere sorun çıkarmaya başladılar.(IV) Halkın düzenli orduya güveni arttı. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisiII. İnönü Savaşının uluslararası etkisine örnek verilemez? Dergide genç öykücülerin metinlerine yer veriliyor. Bu metinleri öykü denemesi olarak gördüğümü belirtmek isterim. Genç öykücülerin üstünde usta öykücülerin gölgesi olduğunu da... Bence bu, hoşgörülebilecek bir durum çünkü daha yolun başındalar. Onların da kendi yataklarında aktıkları günler gelecek, yeter ki onlara sabredelim.Bu parçadaki altı çizili sözle genç öykücüler hakkında anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme cümleye zorlukla anlamı katmıştır? Sünnet namazlar kaza edilmezken belli bir vakte kadar kaza edilebilme imkanı olan namaz aşağıdakilerden hangisidir? Kırkayak, yıldız, trampet" kelimeleri sözlükte sıralandığında hangi kelime en sonda yer alır? Hidayet kaynağı olan Kuran-ı Kerimin indiği insanlığa rahmet olan Hz Muhammedin yaşadığı döneme ne ad verilir? Aşağıdakilerin hangisi basit ve kurallı bir cümledir? Komodo Island is one of the islands that compose theRepublic of Indonesia. The island is particularly notableas the home of the Komodo Dragon which is the largestlizard on the earth. It takes its name from the island.Komodo has a human population of over two thousandmost of which are primarily adherents of Islambut there are also Christian and Hindu people. The islandis also unique for its pink sand one of only sevenin the world. The sand seems pink because it is a combinationof white and red sand. According to the text, - - - - . Waiter : Would you like to drink something?Aykut : - - - - . I would like to drink some apple juice.Waiter : Do you want some ice in it?Aykut : No, thanks. Tüm yiyeceklerin içinde kuru gibi gözükse de ............ bulunur. Noktalı yere hangisi gelmelidir? Kayaçların içinde uzun yıllar boyunca kalmış, taşlaşmış her türlü canlı kalıntısına ......................denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 100 derecede kaynamakta olan bir su , soğumaya bırakıldığında dakikada 2 derecede soğumaktadır. Buna göre suyun sıcaklığı 78 dereceye gelene kadar kaç dakika geçer? Aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerde göçebe yaşam tarzının bir sonucu değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? İnsanların adalet ve hukukta elde ettiği kazançlara ne denir? Hi, buddies. Im Jason. I am a student like you. You can guess my life. On weekdays, I get up very early in the mornings. Having breakfast is very important and healthy. So, I always have breakfast. Then, I go to school by bus because my house is out of the city. On weekdays, after school, I come home and study. When I finish studying, I watch TV, rest for a while and sleep. On weekends, I get up late. I like hanging out with my friends. We walk, sit and chit-chat, drink or eat something. We also have an unusual interest. It is bossaball. It is popular with teens. While playing it, we forget our problems. If you dont know this activity, try it. Im sure you will like it.Jason - - - -. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? blue / ball / white / is / and / MyKarışık verilen kelimelerle anlamlı cümle nasıl oluşturulur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok özel ad vardır? eksik – noksan sözcükleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Aynı ilişki aşağıdaki hangi sözcük çiftleri arasında vardır? Atatürk nerede doğmuştur? Aşağıdakilerden hangisi mantık ilkelerinden değildir? Mekkenin fethiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir akvaryumda 26 tane balık vardı. Balıklardan 7 tanesi satıldı. Geriye kaç balık kaldı? Ayşe Öğretmen, öğrencilerinden hangi konuyu ne kadar öğrendiklerine, hangi çalışma stratejileriyle daha başarılı olduklarına yönelik bir kompozisyon hazırlayıp bunu sınıfta arkadaşlarına okumalarını istemiştir.Buna göre Ayşe Öğretmenin yaptığı etkinlik Çoklu Zekâ Kuramının hangi boyutlarını içermektedir? Osmanlı Devletinde ‘‘seyfiye denilen askeri bürokrasinin Divanıhümayundaki temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bir öğretmen deney yapmak üzere fasulye tanelerini, öğrencileri sıralayarak ilk öğrenciye 3, sonraki her öğrenciye bir öncekinden 2 fazla vererek dağıtıyor. n. sıradaki öğrencinin kaç fasulye aldığı, aşağıdaki hangi ifade ile bulunur? Destanlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre bir okulda öğretim yılı hangi tarihten itibaren başlar ve hangi tarihte biter? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir