S:1

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi homojen karışım değildir?

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi homojen karışım değildir? sorunun cevabı "toprak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Hz. Peygamber (sav) ashabıyla umre yapmak maksadıyla gittiği Mekkede Kureyşlilerin engeliyle karşılaşmış, anlaşma sağlamak amacıyla Hz. Osmanı elçi olarak göndermişti. Daha sonra Hz. Osmanın şehit edildiği haberi gelince Hz. Peygamberin (sav) ashabından, Kureyşlilerle savaşmak üzere aldığı biate ne ad verilir? Mıknatısların iki adet kutbu vardır. Bu kutupların isimleri hangi şıkta doğru verilmiştir? Vücudumuzda bulunan aşağıdaki damarlardan hangisi oksijen bakımından zengin kan taşır? O sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri olarak kullanılmıştır? Hangisi, tüketici hakları arasında yer almaz? Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde benzetmenin dört unsuru da vardır? Bilim adamı kendi kişisel görüş, alışkanlık ve yargılarını araştırmalarına yansıtmamalıdır.Bu durum bilimsel bilginin hangi özelliğini vurgulamaktadır? Sıcak bir yaz mevsimiydi. Büyük bir kuraklık yaşanıyordu. Susuzluktan, zeytin ağaçları zarar görebilirdi. Yamaçlardaki ağaçlara su ulaştırmak çok zordu.Babam, her ağaca içi su dolu birer poşet bağladı. Altından küçük birer delik açtı. Artık, zeytin ağaçları, damlayan su ile susuzluğunu gideriyordu. Metinde, aşağıdakilerden hangisi tam olarak belli değildir? Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zamanyüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınızamesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızıyıkayın...(Maide suresi, 6. ayet)Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi abdestin farzları arasında yer almaz? İnsanın düşünceleri geçmişe gömülü kalırsa bugünü anlamasına ve gelecekte güzel bir yaşam sürmesine imkân yoktur.Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Abbasi halifesi Memun tarafın- dan Bağdatta kurulan Beytül Hikme (Hikmet Evi) denilen kurumda tercüme bürosunun bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıttır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen cümlenin active (etken) hâlini işaretleyiniz. This book was written by Michael. Allahın (cc) güzel söz ve davranışlarımıza verdiği karşılığa ................denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi klasik bilim anlayışının dayandığı temel görüşlere ters düşer? 12-15-18-A-24-27 örüntüsünde A harfinin yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdaki doğal ve beşeri unsurlar ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? I. İller arası nakillerde en çok yedi günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.II. Okula naklen gelen ve giden öğrencilerin listesi, e-Okul sisteminden ders yılı sonunda alınarak dosyasında saklanır.III. Okul çalışanlarının istemeleri hâlinde, çocuklarının nakli ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın görev yaptıkları okula yapılır.IV. Nakiller Ekim ayı başında başlar ve ders yılı sonuna 10 iş günü kalıncaya kadar devam eder. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenlerde bu süre aranmaz.Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre nakil ile ilgili olarak yukarıdaki hükümlerden hangileri doğrudur? Mikroskobik canlılarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından değildir? 274 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlayıp, 25 eklersek hangi sayıyı elde ederiz? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir? Derslerine çok çalıştığı için başarılı oldu. Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yoktur? Hangi cümlede soru eki mi yanlış yazılmıştır? Düşünce ve sanat adamları sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar. Yepyeni ifadeler ortaya çıkarırlar. Bu işi de yeni sözcükler üreterek değil var olan sözcükleri eğip bükerek yaparlar.Bu metindeki altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? A: When is your birthday? B: In autumn , it is in ................ I. Yer altı suları II.göller III.okyanuslar Verilenlerden hangileri su küre içerisinde yer alır? "bilgisayar" sözcüğü kaç harften oluşmuştur? Osman ın 9 bilyesi vardı. Pazardan 5 bilye daha aldı. ​Osman ın kaç bilyesi oldu? Hammaddeler çeşitlenen imalat kolları ve artan kapasiteye bağlı olarak imalat sanayi tarafından hızla tüketilmektedir.Bu durumun sonuçları olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Bu mektuplarda konu hizmettir. Bu hizmet; sipariş, satış, borç alıp verme, bilgi isteme ya da bir konuda şikâyet olabilir. Dil, herhangi bir yanlış anlaşılmaya yolaçmayacak şekilde sade ve anlaşılır şekilde kullanılır. Gereksiz ayrıntılara yer verilmez.Bu parçada söz edilen mektup türü aşağıdakilerden hangisidir? Arabasının aynalarını temizlemek için cam suyu aldı.Yukarıdaki altı çizili söz, cümlenin hangi ögesidir? Aşağıdakilerin hangisinde bireysel farklılıklarından söz edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi kötü ahlakla ilgilidir? De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor... (Fussilet suresi, 6. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir