S:1

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi heterojen karışım değildir?

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi heterojen karışım değildir? sorunun cevabı "maden suyu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
İnsanların doğal çevreyi bilinçsizce kullanmaları bazı çevre sorunlarına neden olmaktadır.Çevre sorunlarını azaltmak için yapılacak çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Orduda onluk sistemi kullanan ilk türk devleti hangisidir? 1538 yılında Osmanlı Devletinde baş mimarlığa kadar yükselen ve kendine özgü bir üslup geliştirerek üç yüzün üzerinde eser veren, Türk mimarisini doruk noktasına ulaştıran mimar aşağıdakilerden hangisidir? Tim : - - - -- - - - - - - - - -?John: I stayed at a comfortable hotel. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi sadece gerçek anlamlıdır? Hangisi özel isim değildir ? Ben, dağlarda unutulmuş bir ağaçtım. Yıllarca kendi kendime yaşadım. Bir sabah silkinerek uyandım. İki el, gövdeme ağır bir balta ile vuruyordu. Derin bir sızı duydum. Artık hayatım sona eriyor. dedim. Meğer aldanmışım. Biraz sonra iri gövdemle yere yıkıldım. İşçiler, beni arabaya koydular, kâğıt fabrikasına götürdüler. Elektrikli bir bıçkı, üzerimde türküler söyledi. Makinenin kocaman ağızlarında beni ezdiler, hamur yaptılar. Sonra ince ince açtılar, kuruttular, kâğıt oluverdim. Aşağıdakilerden hangisi ağacın kâğıt oluncaya kadar geçirdiği aşamalardan değildir? Virgül (,) aşağıdakilerin hangisinde Bir varmış, bir yokmuş. cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşu değildir? Habeşistana ikinci hicrette Habeş kralıNecaşi ve Hıristiyan din adamları huzurunda muhacirleri temsilen konuşansahabi kimdir ve Kurân-ı Kerimden hangi sûreyiokumuştur? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde acı kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? İş adamı Harun Bey, Aksarayın Ağaçören ilçesinde süt ürünleri fabrikası açmak istiyor.Buna göre, fabrika kurulduğunda ilçede aşağıdaki gelişmelerden hangisinin olması beklenmez? Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır? Mali alanda ilk kez ıslahat yapan ve modern anlamda resmi bütçe hazırlayan devlet adamı kimdir? Fatma : My elder cousin is a journalist and last week he had an interview with my favourite rock band. He gave me the poster of the band. I am so happy.Kevin : - - - - .I cant believe it.Fatma : Ok. I will show it to you tomorrow. Bize zor bir durumda yardım eden kişiye ne deriz? SUDENİN SÜRPRİZİZilin çalmasına birkaç dakika kalmıştı. Sude anlatılanların birçoğunu dinlememişti. Çabucak eve gitmek, dedesinin armağanı olan sulu boyalarla resim yapmak istiyordu. Bu saatlerde annesi, mutfakta yoğun bir çalışma içinde olurdu. Sudeyi sevindiren de buydu. Kimsecikler görmeden en güzel resimleri yapıp dosyalayacaktı. Belki de bir gün, biriken resimleriyle, bir sürpriz yapıp herkesi şaşırtabilirdi. O zaman dedesi, annesi, babası, hele de mızıkçı kardeşi, nasıl da şaşkına döneceklerdi kim bilir. Sude neden dersi dinlemiyor? Osmanlı Beyliği kurulduğu dönemde beylikler arasında en küçük olanlardan biriydi. Hızlı bir şekilde büyüyerek devlet haline geldi ve dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri oldu.Buna göre Osmanlı Devletinin siyasi bir güç olarak ortaya çıkışında;I. Bizansın iç karışıklıklar içinde olması II. Osmanlı Beyliğinin başarılı iskân politikası III. Gaza yapmak isteyenlerin Osmanlı Beyliğine katılmasıdurumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Teacher : Is a computer an innovation or an invention?Kaan :I think it is an invention because - - - - .Teacher: Well done! You are right. "Her sabah kalvaltısını düzeli yapar, okula öyle giderdi. Cümlesinde kaç tane kelime vardır? Hz. Muhammed (S.A.V.) ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Islak kanatlarında bahar taşıyor kuşlar, Badem çiçeklerine yağmur yağıyordu. Kadersiz şarkılar söylüyor rüzgar, Ümidin pembe eli gökten uzanıyordu. Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir? Arab-ı müstaribe hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi meleklere imanın insan davranışlarına etkilerinden biri değildir? Fetret Devrinde Balkanlarda Osmanlıya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlıya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Kütleyi aşağıda verilenlerin hangisi ile ölçeriz? I. Çin kaynakları dışında yazıt-lardan ilk söz eden kaynak Tarihi Cihangüşadır.İİ. Taşların en önemlileri Oğuz Kağan, Bilge Kağan ve Attila adına dikilenlerdir.İİİ. Yazıtlar, biçim bakımından makale şeklinde yazılmıştır.IV. Bu taşlar Türk edebiyatının ilk yazılı eseridir.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde Göktürk Abideleri ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Aşağıdaki altı çizili deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? 19.yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Mondros Ateşkes Antlaşmasının ardından bazı devletler ülkemizi işgal etmeye başladılar. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen ortamlardan hangisinde ses kirliliği olmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi , diğerlerinden farklı kişide çekimlenmiştir? 20 yumurtanın yarısı satıldı. Geriye kaç yumurta kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplama sürecinde verimliliğin artırılmasında etkili değildir? Hz. Muhammed ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? I.RüzgârII.SuIII. BitkilerYukarıdakilerden hangileri kayaçların paçalanmasına, ufalanmasına neden olan etkilerdendir? Her Çocuk düşünce ve duygularını ifade etme hakkına sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir? Kendine özgü metotlarla, Kuran ve sünnetten çıkardığı hükümleri düzenleyen ve inceleyen, bunu yaparken de kural koyucunun amacını belirlemeyeçalışan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Allah zati sıfatlarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir