S:1

Aşağıda verilenlerden hangisi heterojen karışımlara örnektir?

Aşağıda verilenlerden hangisi heterojen karışımlara örnektir? sorunun cevabı "salata" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
When do have breakfast every day? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? She doesnt like meat, - - - - does his mother. Bir metinde konuşmalarını belirlemek için hangi işaret kullanılır? Mom :I want to eat something. Would you like to help me with preparing a sandwich?Daughter : - - - - because I am very hungry, too. Lets start. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Sınırları belirlenmiş tek bir konuyu, belirli bir planla ve tüm yönleriyle derinlemesine inceleme tekniği, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümleleri okuyun. İfade doğru ise ‘ D ‘ yanlış ise ‘Y harfini yay ayraç içine yazın. ( ) Başkalarının özgürlüklerine zarar vermeden haklarımızı kullanabiliriz. ( ) Kanunlar ve kurallar sadece belirli kişiler içindir. ( ) Sınavda başarısız olan arkadaşımızla dalga geçmeliyiz. ( ) Karşılaştığımız sorunlara birbirimize zarar vermeden ortak çözümler bulmalıyız. ( ) İnsanlarla aramızda uzlaşı sağlayabilmek için birbirimizle kavga etmeliyiz. Bak - Dinle - Hisset yönteminde Bak ne anlama gelir? Aşağıdakilerden hangisi okulda uyulması gereken temizlik kurallarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi cümledir? el - İbane an Usulid - Diyane ve el - Luma isimli eserler aşağıdaki kelamcılardan hangisine aittir? İlyas okulda iki tane yarım litre evde de dört tane yarım litrelik şişelerde su içiyor. Buna göre İlyas beş günde kaç litre su içmiş olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü (kalınlık-incelik) uyumuna aykırıdır? Bir yerden bir yere gitmek için trafikte araçta bulunan, ancak aracı kullanmayan kişiye ne ad verilir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi negatif bir sayıyı ifade eder? Aynı tabaka içindeki statü değişiklikleri ve yerleşim yerleri arasındaki geçişlere yatay hareketlilik denir. Aşağıdakilerden hangisi yatay hareketliliğe örnek olamaz? Bir cezveden 5 fincan kahve yapıyorum. Evimize 15 kişi geldi. Kaç cezve kahve pişirmeliyim? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerdenEteklerinde güneş rengi bir yığın yaprakVe bir zaman bakacaksın semaya ağlayarakSular sarardı yüzün perde perde ağarmaktaKızıl havaları seyret ki akşam olmaktaBu anlatımın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki adlardan hangisi bir çocuğa Tarihî kahraman ve siyasi liderlerle ilgili adlar verilebilecek adlardandır? Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılımlardan değildir? Türkiye Cumhuriyetinde devlet protokolü düzenleme ve gerektiğinde değiştirme yetkisi ve sorumluluğu hangi bakanlığın uhdesine verilmiştir? Glikoz, aminoasit ve yağ asidi için,I. Sindirime uğramadan hücre zarından geçmeII. C, H, O ve N elementleri bulundurmaIII. Enerji verici olarak kullanılmaverilenlerden hangileri ortaktır? Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir sıfat tamlaması kullanılmıştır? (6 x 10 000 000) + (7 x 1 000 000) + (8 x 10 000)+ (9 x 1000) + (1 x 100) + ( 2x 1)Yukarıda çözümlenmiş şekli verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Eskimiş eşyaların görüntüsü nasıl olur? I. Vakit namazlarıII. Cuma namazıIII. Teravih namazıIV. Bayram namazı Bu namazlardan hangilerinin cemaatle kılınması zorunludur? İbadetlerle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Sıcak bir yaz mevsimiydi. Büyük bir kuraklık yaşanıyordu. Susuzluktan, zeytin ağaçları zarar görebilirdi. Yamaçlardaki ağaçlara su ulaştırmak çok zordu.Annem, her ağaca içi su dolu birer poşet bağladı. Altından küçük birer delik açtı. Artık, zeytin ağaçları, damlayan su ile susuzluğunu gideriyordu.Kuraklık hangi mevsimde yaşanmış? İstek ve ihtiyaçlarımızıla ilgili olarak verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? Edebiyatımızda ilk makale yazarı aşağıdakilerin hangisidir? Klorofil a ve klorofil b moleküllerinde aşağıda verilenlerden hangisinin molekül sayısı eşit değildir? Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını, yüklüyse hangi cins yükle yüklü olduğunu anlamamızı sağlayan aracın adı hangisidir? Büyük Selçuklu Devleti aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kurulmuştur? DNA molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisindeki ünlülerin hepsi incedir? Almanya, 13 Mart 1938de aşa-ğıdaki ülkelerden hangisiyle birleştiğini ilan ederek bu ülkeyi ilhak etmiştir? I. MünazaraII. PanelIII. Bilgi ŞöleniIV. SöylevV. SohbetYukarıda verilenlerden hangileri tartışma türlerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir