S:1

Her yerinde aynı özelliği göstermeyen karışımlara ise ............... karışımlar denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Her yerinde aynı özelliği göstermeyen karışımlara ise ............... karışımlar denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "heterojen" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden ışık veren kaynaklara verilen addır? 1. Hoşgörülü ol ki hoş görülesin. (Hadis-i şerif)2. Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu kimsedir. (Hadis-i şerif)3. Bizi aldatan bizden değildir. (Hadis-i şerif)4. Ya öğreten ya öğrenen ya dinleyen ya da bunları seven ol. Beşincisi olma helak olursun. (Hadis-i şerif)Bu hadislerden Peygamberimizin güvenilir olmaya verdiği önemi ifade edenler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Mert kahvaltısında• Şekersiz süt• Beyaz peynir• Haşlanmış yumurtaile beslenmiştir.Buna göre Mert aşağıdaki besin içeriklerindenhangisini daha fazla tüketmiştir? Yüce Allah (c.c.) Kuran-ı Kerimde Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. (İsra, 37) buyurmaktadır.Bu ayet-i kerime aşağıdaki güzel davranışların hangisinin önemini vurgulamaya yöneliktir? 25 Fen sorusunun 16 tanesini doğru cevaplayan Emre soruların % kaçını doğru yapmıştır? Koyu sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmamıştır? Ardışık 4 doğal sayının toplamı 74tür. En büyük sayı kaçtır? Tükler, Hristiyan ve Mülüan farkı göetmeksizinadaleti herkese eşt olarak tatbik ederlerdi...Seyyah SansSeyyah Sansı anlatııdan o döem OsmanlıDevleti içn aşğıakilerden hangisi sölenebilir? I ........................ candles and hats eggs for theparty yesterday. I .................. the cake tomorrow. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu toplam kaç üyeden oluşur? Kuvvetin büyüklüğü, içlerinde esnek sarmal bir yay bulunan dinamometrelerle ölçülür.Bu sarmal yayın hangi özelliği ölçüme etki etmemektedir? Fosilleri inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Ortanca gelin, kaynananın öğütlerine kulak asmamış. cümlesinde deyim hangisidir? Peygamberimiz ............. çok kötü karşılanmış, ve büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna rağmen o halka beddua etmemiştir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Yalnızca Y kromozomu üzerinde bulunan genlerle ilgili,I. Bu genlerin kontrol ettiği fenotipik özellikler sadece erkeklerde görülür.II. Baskın ve çekinik olması önemli değildir.III. Bu özellikler ailedeki bütün erkek bireylerde görülür.verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslamın dayandığı tevhid inancına örnektir? Yüce Allahın sonsuz güç sahibi olmasıdır. Onun kudretinin yetmeyeceği hiçbir şey yoktur. O sonsuz kudreti ile âlemde adaletine uygun olarak tasarrufta bulunabilir.Tanımı verilen Allahın subûtî sı-fatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? Aşağıda verilen ifadelerin başında yer alan boşluklara doğruysa D yanlışsa Y yazınız ( ) 1. Çocuk Hakları Sözleşmesi Ülkemiz tarafından da imzalanmıştır.( ) 2. Alışverişlerimizde fatura/fiş almalıyız.( ) 3. Ramazan bayramı milli bir bayramdır.( ) 4. Bir bireyin birden fazla rolü olabilir.( ) 5. Tuşba, Hatay ili sınırları içerisinde yer alır. Bazı tarihçilerce Orta Çağ, aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlar? Aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüşüm kutusuna atılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerin gelişmişlik düzeylerini arttırmaz? |2x-5|=15denkleminin R deki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şeytanın, Allahın huzurundan kovulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Kar, yağmur, rüzgar gibi olayların gerçekleştiği katman aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen organların hangisinde bulunan kaslar oksijen yetersizliğinde de fosforilasyon yapabilir? Adam :Where is the nearest - - - -? I will buy a ring for my fiancée.Sezgin :There is one over there. You can find everything you want. Hangisi daha çok ibadetler ve uygulamalarına dair yorumları içeren bilim dalıdır? Bir ürünün piyasaya korsan olarak çıkarılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden değildir? Ebrehe adındaki Yemen Valisinin Sana şehrinde büyük bir tapınak yaptırarak Arapların Kabe yerine buraya gelerek ibadet etmelerini istemesine rağmen halk tarafından isteğinin kabul edilmeyişine öfkelenmesi ve Kabeye saldırması sonucunda meydan gelen olayın adı nedir ? Elbette onların (geçmiş peygamberler ve milletlerin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok dersler vardır...Yukarıda verilen ayette Kuranın temel konularından hangisine değinilmiştir? 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması kaç günde olur? 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğ-muştur. Eserlerde duygular, okuyucuda gerçeklik duygusu oluşturacak şekilde anlatılır. Bu akımın dünya edebiya-tındaki başlıca temsilcileri Balzac, Stendhal, Dostoyevski, Çehovdur. Bu özellikler aşağıdaki edebî akımlardan hangisine aittir? Aşağıdaki ifadelerden doğru ise D , yanlış ise Y yazınınız. (....) Sümerlerde ülkeyi Patesi adı verilen rahip krallar yönetirdi.(....) Lidyalılar parayı icat eden uygarlıktır.(....) Kibele, Friglerin en büyük toprak ve bereket tanrıçasıdır.(....) Lidyalılar şehir devletleri halinde yaşamıştır.(....) Uzungöl, tarihi bir esere örnek olarak verilebilir. Öğretmenin bir öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü bulunduğu sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri veya konuları hangi aylarda, yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceğini gösteren ve öğretmence hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planı aşağıdakilerden hangisidir? Yaratıcının bilgisi elde edilemez. Duyularımızın kavrayamadığı şeyler vardır. Yaratıcı duyusal deneylerimizin dışında kaldığı ve duyularımız ile algılanamadığı için, var olup olmadığı konusunda bir yargıya varamayız.Bu parçada ifade edilen görüş aşağıdakilerden hangisi olabilir? Glikoliz reaksiyonları için,I. Tüm canlılarda ortaktır.II. 2 ATP harcanır.III. Hücrenin mitokondrisinde gerçekleşirverilenlerden hangileri doğrudur? Haritalardaki küçültme oranına................. denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir? Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir