S:1

Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlara .......... karışım denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlara .......... karışım denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "homojen" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İslam Tarihinde Hüzün Yılı olarak bahsedilen olay aşağıdaki olaylardan hangisi için kullanılmıştır. Peygamberlere gönderilen kutsal kitaplarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? dar-geniş sözcükleri arasındaki ilişki aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi arasında vardır? Bir kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat görevinde kullanılmıştır? 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi dilekçede bulunması zorunlu şartlardan değildir? Durum 1- Asya Hun Devleti hükümdarı Mete ordusunuonlu, yüzlü ve binli gruplara ayırmıştır.Durum 2- Türk Silahlı Kuvvetlerinde on başı, yüz başıve bin başı rütbeleri bulunmaktadır.Verilen iki durumdan çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Arda : Would you like to have some spaghetti?Sophie : No, thanks. - - - - . Varlıkların isimlerinin sonlarına eklenerek onların kime, neye ait olduklarını, sahibinin kim olduğunu belirten eklere..................... zamiri denir.Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Gazsal gezegenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? ‘Vatandaş kelimesi içinde aşağıdaki hecelerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden biri değildir? İlk yardım sırasında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Hangi seçenekte tanımlanan kişi için okula hazırlıklı gittiği söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir? Aşağıdakilerden hangisi masalların özelliklerinden değildir? Kültür denilince daha ziyade bir milletin tarih boyunca yarattığı eserler anlaşılır. Bu doğrudur. Kültürü oluşturan unsurların hemen hemen hepsi, tarih içinde asırlar boyunca nesillerin işlemesi ile meydana gelir ve mükemmeliyete ulaşır. Dil, edebiyat, musiki, mimari, din ve devlet oluşumlarını inceleyince bu durumu açıkça görürüz. Tarih, binlerce yıllık deneme ve hayat tecrübesinin mahsulüdür. Tarihi en iyi şehirler, kütüphaneler, müzeler gösterir. Bu parça yazılış amacına göre hangi deneme türü içerisinde yer alır? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? İnsanlar yüzyıllardan beri düşündüler, konuştular, sonunda yazmayı öğrendiler. Böylece düşündüklerini, yaptıklarını tarihe mal etme olanağına kavuştular. Bilgilerini ve deneyimlerini geleceğe aktararak, sonraki kuşaklara ışık tuttular.Paragrafa göre, insanlar bilgilerini gelecek kuşaklara nasıl aktarmışlardır? "Satranç" kelimesinin İngilizce karşılığı hangi seçenekte verilmiştir? Uydun düşman sözüneSerin ettin arayı.Uymak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisindedörtlükteki anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Hangisi fiziksel bir özelliktir I. Nüfusun yaş ortalamasının artmasıİİ. Doğal nüfus artışının yavaşla-masıIII. Çocuk nüfus oranının artmasıÜlkemizdeki doğum oranlarının düşmesinin yukarıdaki durum-lardan hangilerine neden olması beklenir? Karamanda bir otelin 100 odası bulunmaktadır. Odaların 55 tanesinde 3 yatak 15 tanesinde 4er yatak geri kalanlarında 2şer yatak vardır. Bu otelin yatak kapasitesi kaçtır ? Kendisini sürekli geliştirmeye çalıştığı için - - - -Bu cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed için söylenemez? 333 sayısından önce ve sonra gelen sayıların toplamı kaçtır? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin toplamı daha büyüktür? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre ilköğretim kurumlarının kuruluş ve kuruluş şekilleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şapka Kanunu hangi alanda yapılan inkılaplardandır? Bir sesin işitilmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşir? Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, memurların sahip olduğu genel haklar arasında yer almaz? Yokuş aşağı inen bisiklet için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangi tümcedeki adıl (zamir)dolaylı tümleç görevindedir? • Aktif volkan dağlarına sahiptir.• Muson iklim bölgesinde yer alır.• Hidroelektrik potansiyeli yüksektir.Özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devletinin kaybettiği ve sonunda Uşi Antlaşmasının imzalandığı savaş hangisidir? İnsanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar ve biter ? Dünyanın katmanları dıştan içe doğru hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ahmet çok güzel şiir okuyor. Cümlesinde kaç kelime vardır? A öğrencisi 14 gram Azot gazı ile 3 gram Hidrojen gazını tepkimeye sokarak 17 gram Amonyak gazı oluşturması deneyinde,I. Kütlenin korunumuII. Sabit oranlarIII. Katlı oranlarhangi kanunlara uymaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir