S:1

Aşağıdakilerden hangisi karışımların özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi karışımların özelliklerinden biri değildir? sorunun cevabı "Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir oran vardır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Sağlıklı olmak için aşağıdaki hangi ihtiyaç öncelikli karşılanmalıdır? Hz. Peygambere ilk iman edenler Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd, Hz. Ebubekirdir.Bu durum aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilebilir? We dont buy any bread from the bakery because - - - - . "Elif, Nisa ve Damla aileleriyle Bolu'ya gitti." Cümlesinde kaç tane özel isim vardır? "Kardeşim toplantısından sonra mum gibi oldu.'' cümlesindeki mum gibi olmak söz grubu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde büyük harf yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır? Aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlamını değiştiren ek almıştır? 36 kişilik bir gruba 30 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 12 gün sonra 12 kişi gruptan ayrılırsa kalan yiyecek kalan kişilere kaç gün yeter? Türkiye Selçuklularını denizciliğe yönelten en önemli faktör, aşağıdakilerden hangisidir? Sen olmasaydın;Ne doğar, ne yaşardımSenin şefkatinle benBüyümeyi başardım. Şiirde geçen ana duygu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin tamamı tekil adlardan oluşmuştur? Kâbe olmasa kapun ay ile gün leyl ü nehâr Eylemezlerdi tavâf ol güzeri döne döneBu dizelerin zihniyeti aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisindeki 7 rakamının basamak değeri en büyüktür? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü tür yönünden diğerlerinden farklıdır? Her gün 7 ders işliyoruz. 5 günde toplam kaç ders yapmış oluruz? Aşağıda bir canlı hücreye ait genetik birimler numaralandırılarak verilmiştir.I. GenII. DNAIII. NükleotidIV. Üçlü şifreBuna göre verilen birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının başlangıcı için ölçü sayılan siyasi gelişmedir? Doru 6, Deniz 5 ve Zehra 7 yaşındadır. Üçünün yaşlarının toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğrudur? Kanunların bir meclis tarafından yapılması ve kabulü için halkın oyuna sunulmasına ne ad verilir? Ayşe okuldan eve geldiğinde daha içeri girmeden yemek kokularını almıştı. Çok acıktığı için hemen ellerini yıkadı ve yemeğe oturdu. Yemek çok güzel görünüyordu ama biraz tuzsuzdu.Yukarıdaki hikâyede Ayşe sırsıyla hangi duyu organlarını kullanmıştır? 4996 – 2369 işleminin sonucu kaçtır? I. Her vatandaş aynı miktarda vergi öder.II.Vergi ödemek bir vatandaşlık görevidir.III. Toplanan vergilerle vatandaşlara yeni hizmetler sunulur.Numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneş etrafında dönmesi sonucu oluşur? Günlük yaşantımızda mermer tezgah üzerine limon suyu, sirke gibi maddelerin dökülmemesine özen gösteririz. Çünkü bu maddeler mermer tezgahı aşındırırlar.Bu maddelerin aşındırma özellikleri aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? 63 789 045 sayısında bulunan 7 rakamı hangi basamakta bulunmaktadır? Bir bilgisayardan, Flash bellek veya internetten yayılıp bilgisayarlara zarar veren programlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi delta ovasıdır? 9 litre benzinle 108 km yol giden araç, 50 litre benzinle kaç km yol gider? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurulmamıştır? Aşağıdaki deyimlerin hangisinde sıfat yoktur? Ülkemizde her bölgede yetişebilen meyve hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz grubu özne görevinde kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz? Helen - - - - to London two months ago. Bir okulda 178 erkek öğrenci vardır. Kız öğrencilerin sayısı erkeklerden 23 daha azdır. Bu okulda toplam kaç öğrenci vardır? Aşağıdakilerden hangisi anne babaya saygı sevgiyi gösteren bir davranış değildir? (I) Her bentten sonra gelen ve tekrarlanan bölümlere nakarat denir.(II) Her konuda söylenebilir, bunlar arasında aşk ve hasret ilk sırayı alır.(III) Son dörtlükte şairin adı ya da mahlası yer alır.(IV) Ezgilerine göre bozlak, kayabaşı, hoyrat, oturak, kırık gibi türleri vardır.(V) Yiğitçe, mertçe bir üslubu vardır; bre, hey, be hey gibi ünlemler kullanılır.Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangileri türkünün özellikleri arasında yer alır? A) Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir