S:1

Kamil 15 yaşında, annesi 54 yaşındadır. Kamil doğduğunda annesi kaç yaşındaydı?

Kamil 15 yaşında, annesi 54 yaşındadır. Kamil doğduğunda annesi kaç yaşındaydı? sorunun cevabı "39" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Hz. İsa hayatta iken ona inanan kişilere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi vahiy kaynaklı bir din değildir? 4 Eylül 1919da toplanan Sivas Kongresinde 16 kişilik bir heyet seçilmiş ve bu heyet 27 Aralık 1919da Ankaraya gelmiştir.Temsil Heyetinin Ankaraya gelme nedenleri arasında; 1- Ankaranın coğrafi konumu2- Ulaşım imkanlarının fazla olması3- Batı cephesinin merkezi olmasıgibi sebeplerden hangileri vardır? Sizlere biraz çocuklarınızdan bahsetmek istiyorum.Çocuklarınızın iyi yetişmesi sizi en çok meşgul edenmeselelerden biridir. Çocuklar-tabii çocuk olduklarıiçin- fark etmezler. Ama ben bir baba olarak bilirim kimekteplerin kapılarını yeniden açtıkları günlerde sizde onlar kadar hatta onlardan biraz fazla heyecanlanırsınız.Çünkü bir baba olarak, bir ana olarak bu fânidünyada üzerlerine titrediğiniz varlıklar onlardır. Eğeryorgunluklara katlanıyorsanız, üzüntülere göğüs geriyorsanız,binbir sıkıntıyı yenmeye gayret ediyorsanızyalnız onlar için, onların iyi yetişmeleri, ileride sizin kadaryorulmamaları, üzülmemeleri için katlanıyorsunuz.Bu parçada aşağıdaki hangi anlatım türü kullanılmıştır? Cüzzam Haftası ne zaman kutlanır? Televizyonda, ülke genelinde hava durumunun rüzgarlı olacağı söylenerek vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarıda bulunulmuştur.Bu uyarıya özellikle aşağıdaki meslek gruplarından hangilerinin daha fazla dikkat etmesi gerekir? I. Basınç farkıII. Yer şekilleriIII. Dünyanın günlük hareketiRüzgarların yönü üzerinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmaktadır? Elifim uğru nakışlı Yavru balaban bakışlı Yayla çiçeği kokuşlu Kokar Elif Elif diyeBu dörtlükte l ve y seslerinin tekrar edilmesiyle aşağıdaki ahenk unsurlarından hangisi sağlanmıştır? Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin bulunduğu bölgede önemini artırmaz? Toplumların küçükleri için okul ne ise büyükleri için de tiyatro odur. İstediğimiz kadar küçükleri okutalım. Büyüklerin eğitimi unutulursa küçükler de karanlığın etkisi altında kalacaklardır. Bu bakımdan tiyatro okul kadar, hastane kadar önemlidir. Gövde hastası ölür, ruh hastası öldürür.Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği anlatılmaktadır? 'Dışarıya çıkabilirsin ama erken gelmelisin.' cümlesindeki 'ama' sözü cümleye hangi anlamı katmıştır? Aşağıdaki olaylardan hangisi hüzün yılı olarak kabul edilmiştir? Ali: Allahın (c.c.) güzel isimleriyle dua etmeliyiz.Erdem: Temiz ve güzel olan şeylerden istemeliyiz.Dilek: Sadece kendimiz için dua etmeliyiz.İbrahim: Gönülden ve gizlice dua etmeliyiz.Öğretmen sınıfa Nasıl dua etmeliyiz? sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerden hangisi bu soruya yanlış cevap vermiştir? Bilinçli tüketici olarak hazır gıda alırken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım yaparken kaynakları verimli kullanmak değildir? Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere ........................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, bir bilim insanındabulunması gereken özelliklerden biridir? Emre ödevini araştırırken internette tanıştığı bir kişi tarafından tehdit edildi bu durumunda ilk önce aşağıdakilerden hangisini yapmalı ? En büyük negatif tamsayının 4 katının 3 eksiği kaçtır? Verilerin toplanması, organize edilmesi, analiz edilmesi, özetlenmesi, sınıflandırılması ve bunlardan bir sonuca varılabilmesi için kullanılan bilim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi cansız varlıktır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi belirtili isim tamlamasından oluşmuştur? Türkleri Balkanlardan atmak Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek amacıyla Panslavizm politikasını izleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir? 1- Türküler2- Maniler3- Ninniler4- ..............4 numaralı yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa sözlü kültürel ögelerimiz tamamlanmış olur? Hangi cümlede kesme işareti eksik kullanılmıştır? Zaman zaman kendi yazılarıma baktığımda bazı sözleri değiştirme gereği duyarım. O sözün yerine yeni ifadeler bulurum. Sonra nedense hangisini kullanacağımı bilemem bir türlü. Düşüncem bir o yana, bir bu yana yalpalar.Bu metindeki altı çizili cümlenin taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? I. Barajda duran suyun akmaya başlamasıII. Dalda duran armudun koparak yere düşmesiIII. Hızla giden arabanın durmasıVerilen durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür? ( 1 ) Aile, toplumun en küçük birimidir. ( 2 ) Anne , baba ve çocuklardan oluşur. ( 3 ) Babam bana bisiklet aldı. ( 4 ) Bazen ailede dede ve büyükanne de bulunabilir. ( 5 ) Biz bu tür ailelere geniş aile deriz.Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi konunun akışını bozmaktadır? Yazılı olmayan kurallara uymayanlar ceza almaz. Onlar ...................Boşluğa hangi seçenek getirilemez? Hangi işlemin sonucu 15 olmaz? Paraleller arası her yerde eşit olup 111 km.dir. Türkiyenin en kuzey noktası 42 derece Kuzey Paralelidir. En güney noktası 36 derecedir. Buna göre Türkiyenin en güney ile en kuzey noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km.dir? Aşağıdaki felsefi akımlardan hangisinin sözcük anlamı yanlış verilmiştir? İhtiyacımızdan fazla alınanlar olumsuz anlamda aşağıdakilerin hangisine yol açabilir ? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna "– cı" eki getirilerek meslek adı oluşturulur? • Hafif ve parlak yüzeydir.• Küçük süs eşyaları yapımında kullanılır.• Dünyada en kaliteli olanlar Eskişehirde çıkarılmaktadır.Bu özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? Yamuğun iç açıları toplamı ................. dir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Amasya Genelgesinin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile Kurtuluş Savaşının gerekçesi belirtilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bozkır kültürünün önemli unsurlarından biri değildir? Bir öğretmen, öğrencilerine uygulayacağı çoktan seçmeli testte öğrencilerin 100 sorudan 50sini seçerek cevaplayabileceğini ve puanlamayı 50 soru üzerinden yapacağını belirtmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir