S:1

Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük birim.........
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük birim.........Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Atom" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Hakim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Musa arkadaşları ile gezerken, arkadaşlarından Sami Haydi şu elma bahçesine girip elma yiyelim. önerisinde bulundu. Musa da Sorumluluğu senin boynuna olursa gelirim. dedi.Musanın bu cevabı aşağıdaki ayetlerden hangisi ile çelişmektedir? Türk Medeni Kanununun kabulüyle dinî inancına bakılmaksızın her Türk vatandaşı aynı hukuka tabi oldu.Bu bilgiye göre Medeni Kanunla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki madenlerden hangisi süs eşyası, takı yapımı ve dişçilikte kullanılır? .pptx dosya uzantısı ne tür dosyadır? A: How can I go to the bank? B: - - - - . Aşağıdakilerden hangisi üreticilerdendir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, bir kademe ilerlemesi uygulanır? Tanzimat romanları toplumu eğitme amacı güttüğü için roman konuları, sosyal mesajlar vermektedir. Araba Sevdası ve Eflatun Beyle Rakım Efendide yanlış Batılılaşma; Sergüzeştte esaret; Taaşşuk-ı Talat ve Fitnatta ise görücü usulü ile evliliğin sakıncaları konu olarak alınır.Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserinden söz edilmemiştir? Havalar sıcak olur, pamuklu ve açık renk giysiler giymeliyiz.Paragrafta hangi mevsimin özellikleri anlatılmıştır? Taban çevresi 17cm olan bir dikdörtgenler prizmasının yüksekliği 10cm ise yan yüzey alanları toplamı kaçtır? En yakın onluğa yuvarlandığında 350 bulunan sayı en çok kaçtır? Bir manav; aldığı patateslerin 425 kgını pazartesi günü, 197 kgını salı günü satıyor. Çarşamba günü ise, pazartesi ve salı günü sattığı patateslerin toplamı kadar patates satıyor ve geriye elinde 101 kg patates kalıyor. Buna göre manav, başlangıçta kaç kg patates almıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kuranı baştan sona ezberlemiş kimseye ne ad verilir? Dini anlayış ve yorum farklılıklarından dolayı ortaya çıkan oluşumlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bir ekmek 300 g olduğuna göre 122 ekmek kaç kg ve kaç g gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük yoktur? Aşağıdakilerden hangisi hayatı sevmek anlamındadır? Doğal (filogenetik) sınıflandırma yapılırken canlıların,I. Üreme davranışlarıII. Canlıların yapılarıIII. Anolog organlarıIV. Kromozom sayılarıözelliklerinden hangileri dikkate alınır? Ay , yeryüzünden değişik şekillerde görünür. Bu şekillere genel olarak ne denir? Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin oluşmasının nedenlerinden biri değildir? Su, madensel maddeler, tuz ve vitaminlerin vücudumuzdaki görevi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi çok acıkmak anlamındır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin yapacağı bir şey değildir? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( 9 x 10 000 000) + (8 x 1 000 000) + ( 6 x 10 000) + ( 3 x 1000) + (2 x 100) + (7 x 10) + ( 9 x 1)Çözümlemesi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Enerji Tasarrufu Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi taşımacılıkta kullanılır? Yer kabuğunun tabakları arasına sokulan magmanın bu alanlarda katılaşması sonucunda bazı yer şekilleri oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi magmanın yerin derinliklerinde katılaşması sonucunda oluşmuş yer şekillerinden değildir? İki basamaklı en büyük doğal sayı, iki basamaklı en küçük doğal sayıdan kaç fazladır? Yargının ayrılmaz parçası olan savunmayı temsil eden, bir şehirde bulunan avukatların kayıtlı ve bağlı bulundukları meslek kuruluşuna verilen isim hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden kaç tanesinin yazımı doğrudur?tırafik - ağaç - aslan - Türk dil kurumu - Aralık - ocak - Ak Deniz Aşağıda bazı durumlar verilmiştir. Bu durumlardan hangisi itme kuvvetinin uygulanmasınaörnek olarak verilebilir? Aşağıdaki cümlelerin başına verilen ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. ( ) Çocuklar, aile bütçesini düşünmeden kendi bütçelerini hazırlayabilir.( ) Alışveriş yaparken reklamı yapılan ürünü tercih etmeliyiz.( ) Türkiye topraklarının büyük bir bölümü deprem riski altındadır.( ) Doğal bitki örtüsünü korumak depreme karşı alınacak önlemlerden biridir.( ) Meteoroloji atmosferdeki hava olaylarını inceleyen bilimdir. Etkili bir sınıf yönetimi sürecinde öğretmenin, öğrencilerini güdülemek için aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? Kervansaraylar aşağıdakilerden hangisini geliştirmek amacıyla yapılmıştır? 0, 9 | 0, 15 işleminin sonucu kaçtır? Merve Öğretmen, öğrencilerine toplama işlemini öğretirken sınıfa getirdiği elmalardan faydalanmıştır. Merve Öğretmen elmaları gruplara ayırarak öğrencilere toplama işleminin nasıl yapıldığını göstermiştir.Buna göre Merve Öğretmen aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini kullanmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir