S:1

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Elektronun kütlesi protonun kütlesine eşittir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
50+40=906+1=790+7=97Zihinden toplama işlemi yaparken verilen işlemleri kullanan bir kişi aşağıdaki işlemlerden hangisini zihinden yapmış olabilir? I. Barutun keşfiII. Camın bulunmasıIII. Plastiğin bulunmasıIV. Damıtma işleminin bulunmasıverilen ifadelerden hangileri simyacıların kimya bilimine katkılarındandır? Aşağıdakilerden hangisinde genleşme olmaz? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi biten bir eylemi ifade eder? Bilgisayar, tarak, pencereden sözcüklerinden hangisi türemiş bir sözcüktür? Avrupada Hristiyanların zulmü ve Hristiyanlaştırma politikaları yüzünden ezilen Yahudileri İstanbula 1492 yılında yerleştiren padişah aşağıdakilerden hangisidir? Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat ( kıyamet ) mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. ( Hicr suresi, 85.ayet) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. ( Araf suresi, 199.ayet)Bu ayetlerde ortak olarak vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 130 – 125 – 120 – 115 – 110 - ? - ? sayı dizisinde ? işareti yerine hangi sayılar gelmelidir? Maddenin ölçülebilir özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir ? Aşağıdaki ayetlerden hangisinin verdiği mesaj diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi organik tarımın amacıdır? Paint Programını açmak için hangi yolu izlemeliyiz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir fiildir? Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde basamak değeri toplamı en büyüktür? 1 onluk + 5 birlik şeklinde çözümlenmiş sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 20nin karesine eşittir? Doğruluğu kişilere göre değişmeyen, herkes tarafından kabul edilen bilgiye olgu denir.Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu ifade etmez? Ağaçtan düşen bir elmanın hareket türü aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemalin baba tarafından soyu, Anadolunun da Türkleşmesinde rol oynayan - - - - Yörüklerine dayanır.Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bıra- kılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılmıştır? O Hindistanda hayvanat bahçesi gezmiş, birçok arslan görmüş. Cümlesindeki altı çizili kelimelerin, kipi, zamanı ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti padişahların ve diğer yöneticilerinin bütün çabalarına ve yoğun yenilik girişimlerine karşın 20. yüzyılda siyasi ve askeri açıdan eski gücünü tamamen kaybetmiştir. Bu nedenledir ki Osmanlı Devletinin siyasi egemenliği altındaki topraklar özellikle Avrupalı devletler için açık birer hedef haline gelmiştir.Bu bilgiler ışığında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu olumsuz durumu destekler nitelikte olduğu söylenebilir? ...Kim Allaha karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allaha güvenirse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur.(Talak suresi, 2-3. ayet) Bu ayet aşağıdakilerden hangisi için örnek oluşturur? Kaç tane 5 TL 150 TL eder? Birinci Dünya Savaşının başlıca sebepleri I-SömürgecilikII-Milliyetçilik akımıIII-Silahlanma ve bloklaşmaIV-Birleşmiş Milletler Örgütünün Kurulması. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin dolaylı da olsa I. Dünya Savaşına neden olduğu söylenemez? Bir grupta veya işte bir kimseye düşen göreve ............ denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Devletin temel niteliklerini tarif eden ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirleyen yasa aşağıdakilerden hangisidir? Cahiliye Döneminde Hz.İbrahim yolunu izleyip Allahın birliğine inananlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi santimetrenin kısa yazılışıdır? Resim ve müzik kullanarak slaytlar hazırlayabildiğimiz programın adı aşağıdakilerden hangisidir? Ahirete iman ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur? Hac veya umre ibadeti sırasında Kabenin yanında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında dört gidiş, üç geliş olmak üzere yapılan yürüyüşe ne ad verilir? Mustafa Kemalin öğencilik yılarıda edebiyat,tarih ve askerlik gibi çştli alanlara ilgi duymasıonun hangi öelliğni ö plana çıarmışı? Alnında geçmişin izleriGeleceğe umutla bakıyordu.dizelerinde yer alan sözcüklerden hangisinde hece düşmesi vardır? Aşağıdakilerden hangisi çekimli (bükümlü) dillerdendir? Savcılar ve hakimler hangi bakanlığa bağlıdır? Her biri diğerinden 4 fazla olan 4 sayının toplamı 144tür. Büyük sayı kaçtır? Birinci Dünya Savaşının sonuçlarından bazıları şunlardır:• Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası gibi çok uluslu imparatorluklar tarihe karıştı.• Türkiye, Polonya, Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu.Birinci Dünya Savaşının bu sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1-Allaha hiçbir şey ortak koşulmayacak,2- Kız çocukları öldürülmeyecek 3- Hırsızlık ve zina yapılmayacak, 4- İftira edilmeyecek, 5-Peygamberimizin emirlerine kesinlikle uyulacak.Peygamber Efendimiz (sav) hicret etmeden önce Medineli bir grup Müslümandan söz aldığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de yanlış yazılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir