S:1

Aşağıdakilerden hangisi proton sembolüdür?

Aşağıdakilerden hangisi proton sembolüdür? sorunun cevabı "p+" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen yayalara ait yol aşağıdakilerden hangisidir? Özel isimler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Hz. Peygamberin sütannesi Halimeyi yıllar sonra bile: Anne diyerek karşılaması, amcasının hanımı Fatıma vefat ettiğinde ona annesi ölmüş gibi üzülmesi Peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletindeki en büyük yönetim birimidir? Canlı ve cansız varlıkları anlatmak için kullanılan kelimelere ne denir? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi nemli bölgeye uyum sağlamış bitkilerdegörülmez? Okulumuzda 16 derslik ve her derslikte 23 sıra bulunduğuna göre, okulumuzda toplam kaç sıra vardır? Bir hafta 7 gündür. Bu bilgiye göre 35 gün kaç hafta eder? (–3)3 - 1 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bir araba 60 kmlik yolun 3/5 ini gitmiştir. Geriye kaç km yol kalmıştır? Üç terimli bir toplama işleminde birinci terim 56, ikinci terim 22 ve toplam 89 ise üçüncü terim kaçtır? I. Davranışta değişiklik olmasıII. Tekrar ya da yaşantı sonucu ortaya çıkmasıIII. Kazanılan Davranışın kalıcı olmasıIV. Davranışın bir kez ortaya çıkıp sönmesiV. Davranışın doğuştan olmasıYukarıda verilen özelliklerden öğrenilmiş davranışa ait olanlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir? Kureyşlilerin ticari faaliyetleri hangi surede anlatılmaktadır? 2 kilogram 650 gramdan kaç gr fazladır? Aşağıdakilerden hangisi sıvının denge buhar basıncının bağlı olduğu faktörlerden biridir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Özel Eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların kaç katı ilgililerden müteselsilden tahsil edilir? Sesin oluşabilmesi için maddenin ne yapması gerekir? Bir maddenin fiziksel hâlinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.• Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır.• Taneciklerinin hareket enerjisi çok az olup tanecikleri sadece titreşim hareketi yaparlar.Bu maddenin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetini azaltmak ve taneciklerinin hareket enerjisini arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Ozan 9 yaşındadır. Umut, Ozandan 2 yaş küçüktür. Umut kaç yaşındadır? Geçmişteki insan topluluklarının faaliyetlerini; yer ve zaman göstererek, belgelere dayanarak, nedensonuç ilişkisi içinde, tarafsız bir şekilde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aile - Rüya - Çocuklar -Rüzgâr kelimelerinin özellikleri hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Canlılarda bulunan temel bileşenler ile ilgili;I. Doğadan hazır halde alınarak canlının yapısınakatılır.II. Eksikliğinde metabolik bozukluklar oluşur.III. Enerji verici olarak kullanılır.verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? Aşağıdaki felsefi akımlardan hangisinin sözcük anlamı yanlış verilmiştir? Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıstan etkilenmez? Bilgisayar hangi amaçla kullanılmaktadır? Allahın bize verdiği nimetlere karşı teşekkürümüzü ifade eden sözcük hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? Kuran ayetlerinin indikçe yazıya geçirilmesi;I. Kuranın bozulmasını önlemiştir.II. Günümüze kadar gelmesini kolaylaştırmıştır.III. Anlaşılmasını zorlaştırmıştır.İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bir çıkarma işleminde Eksilen 10, Fark ise 6 dır. Çıkan kaçtır? Doğada kendiliğinden bulunan unsurlara doğal unsur denir.Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir? Nüfus cüzdanı üzerinde, başkalarından farklı olan, sadece size özgü olan bilgi hangisidir? Türk firmalarının Orta Asyada en fazla proje üstlendikleri ülke hangisidir? Kötü alışkanlıklar konusunda duyarsız kalınmaması gerektiğini düşünen Zeynep sigara içen, fal baktıran ve şans oyunları oynayan arkadaşlarını her fırsatta uyarmakta, bu davranışlarından vazgeçirmeye çalışmaktadır. Kimi zaman arkadaşları tarafından incitilmiş ancak bu sorumluluğunu yerine getirmeye devam etmiştir.Zeynepin bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilidir? Nasrettin Hoca, çoğu zaman karşısındakini kırmamak için, bencillik, aç gözlülük, yalancılık gibi birçok özrü üstüne alır; kendisi ile alay ediyormuş gibi görünür. Örneğin, başkasının bostanına girip kavun karpuz aşırmak ister. Bunun yanlış olduğunu bilmez mi? Elbette bilir. Ama dediğimiz gibi onun amacı başkadır: Başkasının malına el sürmenin kötülüğünü eleştirmektir, yapmak istediği. Böyle davranmakla ....... der gibidir.Parçadaki boşluğa aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse, Nasrettin Hocanın vermek istediği ileti vurgulanmış olur? Aşağıda verilen maddelerden hangisi esnek değildir? ........................ notlarım düştü. cümlesini hangisi tamamlar? Bilimin gelişebilmesi için öncelikli olarak hangisi gereklidir? Herhangi bir önermede yüklem iki ada yüklenirse ikili yüklem adı verilir.Aşağıdakilerden hangisi ikili yüklemli bir önermedir? Merve Hanımın marketten aldığı 1 kova yoğurt 5 kg gelmektedir. Boş kovanın ağırlığı 550 gr olduğuna göre yoğurtun kütlesi ne kadardır ? Aşağıdakilerden hangisi devlet dairelerinin internet siteleri için kullanılan uzantıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir