S:1

Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir?

Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir? sorunun cevabı "Su Kum Karışımı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Meleklerin varlığı ve özellikleri ile ilgili bilgi kaynağımız aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının başlangıcı için ölçü sayılan siyasi gelişmedir? Mustafa Kemal ve arkadaşlarının tanımadığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir ? Selanikin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle şehrin sosyal yapısına vurgu yapılmıştır? Taşıtların ve yayaların kavşaklardan geçişini düzenleyen ışık sistemine ne denir? *Anlamı; Ben kabul ederim ki Allahtan başka ilâh yoktur. Yine kabul ederim ki Hz. Muhammed(s.a.v.) Allahın kulu ve resulüdür.demektir.*Müslümanlığın ilk şartıdır.*Bu sözleri gönülden söyleyen kişi Müslüman olur.Yukarıda İslamın şartlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir? Gül bahçesi... Kırmızı( ) pembe güller... Çevreyi gül kokusuna boğan rengârenk güllerin yetiştiricisi ihtiyar bir bağcı değil miydi( ) Bahçede değil de sanki kalbinde büyütüyordu tomurcukları( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Uzuv kopması durumunda, kopan parça kazazedeyle birlikte en geç kaç saat içinde sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir? 2600 - 1300 = ---- çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 1789 Fransız İhtilalinin yaydığı Milliyetçilik fikri Osmanlı Devletini olumsuz yönde etkilemiştir.Bu durum Osmanlı Devletinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur? Çözünme olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ses şiddetini arttırmak için kullanılmamıştır? 16 şubenin bulunduğu okulumuzda 9 şubede 36 şar, diğer şubelerde 40ar öğrenci bulunmaktadır. Okulumuzun öğrenci mevcudu kaç kişidir? Peygamberimizin doğduğu bölgede göçebe olarak yaşayan insanlara ne ad verilir ? Martin : We are going diving tomorrow, would you like to join us ?Mehmet : Oh, thanks but I cant.Martin : Oh, come on! Why?Mehmet : - - - - . Hareket eden bir cisme hangi yönde kuv­vet uygulanırsa cisim hızlanır? I-1000 mL lik bir su şişesi 1 L sudur.II- 1 L içinde 500 tane 1 mL vardır.III-Mililitre katı cisimlerin ölçü birimidir.IV-Bir litre içinde iki yarım litre vardır.Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Bir ürününün Avrupa Birliği ülkesine girişi için üzerinde bulunması gereken işaret aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Buluş yapan bir kişinin Türk Patent Enstitüsüne başvurması gerekir.Buluşlarla ilgili bu gerekliliğin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 1,4 – 0,18 – 1,02 – 1,1 – 0,59 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Padişahlığın kaldırılması olarak da söyleyebileceğimiz inkılap aşağıdakilerden hangisidir? Temiz bir çevrede yaşayabilmek Çevremizi temiz tutalım! demekle değil çevreyi temiz tutmakla olur. Bu cümleye anlamca yakın olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Haritalardaki küçültme oranına................. denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir? Düğünlere gelen misafire aşağıdakilerden hangisi ikram edilir? Aşağıdaki olaylardan hangisi ramazan ayında gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumlarla sivil toplum örgütlerinin ortak özelliğini belirleyen seçenektir? 10 ile 10 ‘un arasındaki fark kaçtır? Duyu organlarımızdan hangisi vücudumuzun sadece baş bölgesinde bulunmaz? Türk İslam düşünürü Farabi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha ağır yaralıdır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel adların yazımı ile ilgili yazım yanlışlığı yapılmıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kalınlık-in- celik uyumu aranmaz? 50'den başlayıp geriye doğru 2'şer ritmik sayarken 7. sırada hangisini söyleriz? Sanat, bazı şekiller, renkler, sesler ve hayaller karşısında müstesna bir zevk duyan seçkin bir insan azınlığının ruhunda doğar. Sihirli bir gölü andıran bu ruh, kendisine aksedilen şeylere göre türlü şekiller verir ve onları harekete geçirip canlandırır.Böyle düşünen bir sanatçı aşağıdaki edebî akımların hangisinden etkilenmiş olabilir? Yürütmek sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Devletin vatandaşlara karşı görevlerini yerine getirebilmesi; okul, hastane, yol, baraj yapabilmesi için kaynağa (paraya) ihtiyacı vardır. Bu kaynak halktan toplanan vergilerdir.Vergi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ........................... zekât, sadaka vb. sayesinde toplumsal dayanışmayı sağlayan, birey olarak sevgi, saygı gibi değerleri kazanmamızda da önemli rol oynayan kültürel bir ögedir.Yukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Islak ve ılık bir pamuk arasına koyduğumuz kuru fasulyenin birkaç gün sonra filizlenmesi aşağıdaki özeliklerden hangisine delil değildir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir