S:1

Aşağıdakilerden hangisi karışıma örnek verilemez?

Aşağıdakilerden hangisi karışıma örnek verilemez? sorunun cevabı "Karbondioksit" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir? Hangi cümlede sıfat yoktur? Bilgisayar, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlara ne denir? Aşağıdaki hangisi temel hakların özelliklerinden biri değildir ? 7291 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanışı kaçtır? Allah ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Girdiği sınavdan yüksek not bekleyen bir öğrencinin beklediği notu alamaması üzerine hangi duyguyu yaşaması beklenir ? Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir? Tanesi 18 lira olan dolma kalemlerden 7 tane aldıktan sonra 35 liram kalıyor. En başta kaç liram vardı? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının kullanım amaçlarından birisi değildir? Bir torbada 15 kırmızı, 11 mavi ve 7 siyah renkte özdeş toplar bulunmaktadır.Bu torbadan en az kaç top çıkarıldıktan sonra yapılacak rastgele bir çekilişte kır- mızı, mavi ve siyah renkli topların çekilme olasılıkları birbirine eşit olur? Geçmiş zamanda yaşamış canlıların yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izlerine ne denir ? Fiillere -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş ekleri getirilerek oluşturulan ve cümlede sıfat veya adlaşmış sıfat olarak kullanılan sözcüklere sıfat fiil denir.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat olarak kullanılan bir sıfat fiil vardır? Osmanlı devletinde ilk gazete hangisidir? Yanmak sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Farklı olan seçeneği işaretleyiniz? [ 3.(4-1)+4.5-58:2 ]=? işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi evde uymak zorunda olduğumuz kurallardan biridir? Aşağıdaki ondalık kesirlerin en büyüğü hangisidir? Kitapçıdan tanesi 11 liradan 21 tane kitap aldım. Kitapçıya kaç lira öderim? Tarihi olaylarda sürekliliğin olması aşağıdakilerden hangisi ile bağlantılıdır? Akşam 21.35te yatan ablam saat 07.40 uyanınca kaç saat uyumuş olur? Atatürk ... ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez. demiştir.Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? "Ancak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde "sadece"anlamında kullanılmıştır? Nüfus cüzdanı hangi kurum tarafından verilir? Bir satıcı tanesi 15 liradan dan aldığı 42 adet oyuncak arabanın her birine 5 lira ekleyerek satıyor. Satış sonunda satıcının eline geçecek para kaç lira olur? Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? Çocuk haklarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Tesadüfi hatalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda hangisi paragrafın ilk cümlesi olur? Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bir yerin iklimi ile ilgili bilgi verilmiştir? 4 .4 + 4 : 4 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Sade kelimesinin eş anlamlısı nedir? ABDde 24 Ekim 1929da New York borsasının çökmesine ne ad verilmiştir? Peygamberimiz Müslüman, elinden ve dilinden herkesin emin olduğu kimsedir. buyurmuştur.Yukarıda elinden ve dilinden emin olmanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen ürünlerden hangisi diğerlerine göre daha dar bir alanda yetişir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atan ülke aşağıdakilerden hangisidir? You .......................... a train at a railway station. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir