S:1

Aşağıdakilerden hangisi sıvı-gaz çözeltisine örnektir?

Aşağıdakilerden hangisi sıvı-gaz çözeltisine örnektir? sorunun cevabı "Gazoz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Sıkılmıştım. Hiçbir amacım kalmamıştı. Zaten yaratıcı bir yazar kendini tekrarlamaz. Kendini tekrarlarsa o zaman hiçbir şey yaratamaz. Ayrıca, yazarlık insanı yalnızlığa itiyor. Fedakârlık istiyor. Sanılanın aksine ben yalnızlığı değil,insanlarla kaynaşmayı seviyorum.Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olabilir? Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevli olan melek ...................dir.Boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangi deyimde sıfat yoktur? Makedonyanın merkezi olan Üsküpte doğmuşum. 24 Aralık 1908de... Üsküp, o sıralarda Osmanlı Devletinin bir vilayetiymiş. Selanik ve Manastırla birlikte Rumelinin en büyük idare ve kültür merkezlerinden biriymiş. O sıralar şehrin dörtte üçü Türklerden oluşuyormuş. Ben üç yaşındayken veremden ölen babam Nebi Efendiyi hiç hatırlamam. Babam, rüştiye ve idadi öğreniminden sonra kendi kendine Fransızca öğrendiği için pasaport memurluğuna atanmış. Edebiyata çok meraklı olduğunu, çok okuduğunu anlatırdı annem.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen maddelerden hangisinin hâli doğru yazılmıştır? Magna Cartaya (Magna Karta) göre yargı kararı olmadan hiç kimse tutuklanamaz, hapsedilemez ve sürgün edilemezdi.Magna Kartada geçen bu hüküm günümüz modern yönetim anlayışının hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir? Dünya hayatının son bulma anına ne ad verilir? Üzerlerinde rakamların yazılı olduğu topların bulunduğu bir torbadan, çekilen bir topun üzerinde asal sayı yazma olasılığı kaçtır? 5/8 ​kesri hangi birim kesirlerden elde edilir ? Peygamberimize "Muhammedül Emin" lakabının verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Milli Bayramlarımız-dan birisi değildir? Farabi aşağıdaki varlık görüşlerinden hangisini benimsemektedir? 19dan başlanarak geriye doğru birer birer sayılıyor.Beşinci sayışta hangi sayı söylenir? Yarım litre zeytinyağı 7 TL dir. Buna göre 5 L zeytinyağı almak için kaç TL ödememiz gerekir? Aşağıdakilerden hangisinde eş anlamlı sözcükler birlikte verilmiştir? (-7) - (-3) - (-8) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Onu kaybetmek korkusu(1) bir yana(2), göremeyecek olmanın verdiği sıkıntı(3) bile beni içten içe eritiyordu(4). Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü tür bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisinde verilenler bir üçgenin kenar uzunlukları olabilir? Bir geziye katılan kişilerin % 25i geziyi beğenmediklerini söylemişlerdir. Geziye 400 kişi katıldığına göre beğenmeyen cevabını veren kaç kişi vardır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y(...) Sindirim enzimleri, maddelerin kimyasal sindirime uğramasını sağlar.(...) Safra salgısı, mide tarafından salgılanan bir enzimdir.(...) Yağların fiziksel sindirimi ince bağırsakta gerçekleşir.(...) Enzimler, kimyasal sindirimi başlatma ve hızlandırmada etkili olur.(...) Kalın bağırsakta bulunan ve villus denilen yapılar besin atıklarının dışarı atılmasını sağlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi kuvvet uygulandıktan sonra eski şekline dönmez? Sofraya oturduğumuzda, yemeğe başlamadan önce .............................., yemeğimizi yiyip bitirdikten sonra yemekten kalkarken .............................. dememiz gerekir. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gereken kelimeler aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kar yağınca kapanmış tüm köy yolları. Yukarıdaki cümlede hangi sözcüğü sona alırsam cümle anlamlı ve kurallı bir hale gelir? Peygamberliğin 10. Yılına niçin Hüzün Yılı denmiştir? Zekat verirken akrabalardan ihtiyaç sahibi olanlara öncelik verilmelidir. Ancak kişinin bakmakla yükümlü olduğu akrabaya zekat düşmez.Buna göre aşağıda yer alan akrabalardan hangisine zekat verilmez? Aşağıdakilerden hangisi her bireyde kesinlikle farklıdır? TİMSAH sözcüğü 602549 sayısı ile şifrelenmiştir. Buna göre HAMSİ sözcüğü aşağıdakilerden hangisi ile şifrelenmiştir? Aşağıdaki karışımlardan hangisi katı + sıvı karışımlarına örnek olarak verilemez? Aşağıdakilerden hangisinin su kirliliğine etkisi en azdır? Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirasının yaratılmasında diğerlerinden farklı bir alanda eser ortaya koymuştur? I. Nötral yağII. NişastaIII. MaltozYukarıda verilen organik besinler molekül büyüklüklerine göre aşağıdakilerden hangisindeki gibi sıralanır? Aşağıdakilerden hangisi, görüş geliştirme tekniğinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? Beşer ritmik sayarken 60 tan önce hangi sayı vardır? Göz sağlığımız için hangisini yapmamalıyız? Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Teknolojik ürünlerin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkilidir? Enzimler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Kırk kantar, kırkar kırkar kantar tartar. halk kültürünün hangi kaynağına ve çeşidine girer? Gelenek, görenek, dil, sanat, ahlak, ekonomi, düşünce ve felsefenin oluşturduğu kültürel dokuya bakıldığında, dinin önemi görülür. Din, toplumun sahip olduğu değerlerden insanlığa faydalı olanları devam ettirerek bunlara yeni değerler katar. Öngördüğü değer ve kurallarla bireyin sahip olduğu duygu, düşünce, istek ve davranışlarını güzelleştirip olgunlaştırmaya çalışır. İslamiyet, temel prensiplerine ters düşmeyen sosyal değerlere uyulup benimsenmesini, bunlara saygı duyulmasını istemiştir.Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir