S:1

Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir karışıma örnektir?

Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir karışıma örnektir? sorunun cevabı "Zeytinyağlı Su" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bundan sonra divanda, dergâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.Karamanoğlu Mehmet Bey 13 Mayıs 1277 Bu fermanın aşağıdakilerden hangisine doğrudan bir katkı yaptığı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi isteklerimizin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi çokgenler için söylenemez? Aşağıdaki illerden hangi ikisi birbirine yakın değildir? Hangisi halkla ilişkilerle ilgili değildir? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi teşebbüslerinin Özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi duygusal özelliklerimizden biri değildir? MEB Personelinin izin yönergesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznellik söz konusudur? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut bir ifadedir? " 72 " sayısının basamak değeri farkı kaçtır? Peygamberlerin, Allahtan aldıkları vahiyleri insanlara duyurma; söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama görevine ne denir? Frigyalıların en büyük tanrısı toprak ve bereket tanrısı hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? "Yeni aldığın ayakkabıları bana gösterir misin?" cümlesinde hangi kelime zamirdir? "Duraklarımızda" kelimesindeki eklerden hangisi yapım ekidir? Makinelere olan ilgim nedeniyle onları inceler, mühendislere sorular sorardım. İnsanların kul- lanabileceği dayanıklı ve ucuz bir lamba yap- mak istiyordum. Bunun için başarısız geçen binlerce deney yapmama rağmen bıkmadım ve sonunda başardım.Bu metinde bilim insanlarında bulunması gereken;I. insanlara faydalı olma,II. merak duyma,III. sabırlı olmaözelliklerinden hangilerine yer verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır? Peygamberimiz, Bedir Savaşı esirleri hakkında ne yapacağına arkadaşlarıyla görüşerek karar vermiştir. Bedir Savaşı'nda, savaş alanının seçiminde de sahabelerin görüşlerini almıştır.Yukarıda verilen özellikler peygamberimizin hangi ahlaki özelliğini gösterir? Devlet kurumları tarafından yapılan bir işlemin iptalini ya da devletin bir işleminden doğan zararımızın karşılanmasını istediğimizde açacağımız davalara bakan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tuyuğ türünün özellikleri arasında gösterilemez? İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü büyük meclislere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi destansı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerinden biri değildir? Çiftlik sahibi Nazlı teyze, 275 L sütün 190 litresini sütçüye sattı. Kalan sütün 35 litresini komşularına sattı. 25 litresiyle yoğurt, kalanıyla peynir yaptı.Nazlı teyze, kaç litre sütle peynir yapmıştır? I. Buşonlu sigortaII. Bıçaklı sigortaIII. Otomatik sigortaYukarıdaki sigortalardan hangileri aşırı akım nedeniyle atması halinde, üzerindeki buton on konumuna getirildiğinde tekrar devreyegirer? - - - - has got a mobile phone? Felsefi bilgide özne ile nesne ara- sındaki bağ aşağıdakilerden hangisiyle kurulur? Sünger ve lastik top esnek maddelere örnektir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi esnek maddelerin özelliğidir? Kırk Yıl adlı anı kitabı aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? Yoksul olmasına rağmen baş-kalarına el açmayan ve dilencilikten kaçınan kişilerin bu davranışı Kuran-ı Kerimde aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde iklimin etkisinden bahsedilemez? 11 Ayın Sultanı aşağıdakilerden hangisi için kullanılır? Çevre sorunlarına neden olan,1. Bilinçsiz zirai ilaç kullanımı2. Sanayi atıklarının akarsulara karışması3. Orman yangınları durumlarından hangileri bazı canlı türlerinin yok olmasına ya da tehlike altına girmesine neden olur? -lık, -lı, -sız, -cı ekleriyle yeni sözcükler türetilebilmektedir.Örneğin, ağaç sözcüğüne -lık eki gelerek ağaçlık sözcüğü türemiştir. Aşağıdakilerden hangisinde bu eklerden biriyle türetilmiş bir sözcük vardır? Kaslarımızla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ani şiddetli ve uzun süreli yağan yağmur suları ile hızla eriyen kar sularından meydana gelen afete ne denir ? İki haftada bir gün gezmeye gidiyoruz. 1 yılda kaç kez gezmeye gideriz? Kuran-ı Kerimde ismi melekülmevt olarak da geçen melek aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir