S:1

Aşağıdakilerden hangisi Ca sembolü ile gösterilir?

Aşağıdakilerden hangisi Ca sembolü ile gösterilir? sorunun cevabı "Kalsiyum" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıcak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlede noktalı yere seçeneklerden hangisi gelmelidir ? Varlıkları görebilmemiz için ......................... gereklidir. Aşağıdakilerden hangisi soru sıfatı değildir? Uğur : __________Mustafa : She is my sister.İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret adılı ( zamiri ) vardır? Mıknatısın güney kutbu aşağıdaki harflerden hangisi ile gösterilir? Hava katmanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde et kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? Birçok eserinde çağının sosyal gelişmeleri üzerinde durduğu hâlde, gazellerinde güzellik duygusunu işlemiştir. Gazellerini edebî sanatlarla süsleyen şair, renkli bir anlatıma ulaşmıştır. Kendisinden sonra gelen birçok kişiyi etkileyen sanatçının İskendername adlı mesnevisi vardır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki durumların hangisinde krokilerden yararlanırız? Geleneksel çocuk oyunları nasıl ortaya çıktığı konusunda düşüncelerini paylaşan çocuklardan hangisinin sözleri doğrudur? Haritalarda yüzey sekillerinin gösterilmesi yöntemleriyle ilgili olarak asagida verilen bilgilerden hangisi yanlistir? ''O, biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip bir bak; herhangi bir bozukluk ve çarpıklık görebiliyor musun?'' (Mülk Sûresi 3.ayet)Yukarıdaki ayette vurgulanmak istenen temel konu hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasından korunmak için yapılması gerekenlerden birisi değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Masal türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hz. Muhammed (sav.), bir gün sahabe ile oturmuş sohbet ediyordu. Bu sırada bir genç erkenden kalkmış biraz ileride kazma kürek ile çalışıyordu. Bazıları: Ya Resûlallah! Ne olurdu şu genç burada sohbette bulunsa da Allah yolunda mesai sarf etmiş olsa! dediler. Hz. Muhammed (sav.) bunun üzerine, Böyle söylemeyin; eğer o genç, insanlara el açmamak, çoluk çocuğunun nafakasını kazanmak için çalışıyorsa Allah yolundadır. buyurdu.Peygamberimiz, burada aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Mrs. Taylor - - - - a cat but she - - - - a dog. Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşına karşı görevlerinden biri değildir? Aşağıda verilen kıtalardan hangisinin doğal nüfus artış hızı diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir? Bekar kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? İnsan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır. İnsan, kendisine Allah tarafından verilen - - - - sayesinde iyiyi kötüden, doğruyu da yanlıştan ayırt edebilir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İlk ses kaydı ..................... adı verilen alet ile gerçekleştirildi. Aşağıdakilerden maddelerden hangisi farklı bir haldedir ? OKANIN RÜYASI Okan gece saat onda yatmış uyumuş. Uykusunda rüya görmüş. Rüyada beyaz bir ata binmiş. Kocaman bir dağın üzerine çıkmış. Dağın üzerinde bir saray varmış. Kapısı çok darmış. Okan kapıyı kırmış içeriye girmiş, Sarayda bir cüce varmış. Cüce Okana bir taç takmış.-Sen padişah oldun Okan, demiş. Okan çok sevinmiş.-Hani benim hizmetçilerim? diye cüceye sormuş.Annesi Okanı uyandırmış.Okan uyandığına pişman olmuşOkan rüyasında hangi renk ata binmiş? Başınıza gelen herhangi bir felaket (olumsuzluk), kendi elinizle işledikle- riniz yüzündendir...(Şûra suresi, 30. ayet)Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır? Hangisi hayvanların yaşadığı doğal çevreye örnek olarak gösterilemez? Hz. Ömer döneminde devlet teşkilatlanmasına önem verilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi kanıtlayan bir gelişme değildir? Peygamber Efendimizin Kalbi temiz olan, sözü doğru olandır. hadisine göre kalp temizliği neye bağlıdır? I - - - - a grilled fish yesterday. I. Gizlilik II. Bütünlük III. ErişilebilirlikYukarıda verilen kavramlardan hangisi veya hangileri bilgi ve veri güvenliğini oluşturur? I. Eğilen baş kesilmez.II. Bükemediğin eli öp, başına koy.III. Veren el, alan elden üstündür.IV. Aman dileyene kılıç kalkmaz.Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi anlamca birbirine yakındır? Hava direnç kuvveti;I. Cismin hızınaII. Cismin yüzeyinin büyüklüğüne ve cinsineIII. Havanın öz kütlesineverilenlerden hangilerine bağlıdır? Çıkarma işlemi akış şemasında işlem için klavyeden girdiğimiz sayılar hangi şekil içerisinde gösterilir? Cemil Meriç bir yazısında her yazı ve her şiiri denize atılmış bir şişe kabul ediyordu. Bu şişe, hangi sahile ve ne zaman ulaşacak ve mesajını kimlere ulaştıracak bilinemez... Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Gelen ışının yüzeye temas ettiği yerden dik olarak çizilen kesikli çizgi olan yüzeyin normali aşağıdaki harflerden hangisi ile gösterilir? TBMM ne zaman açıldı? Güneş, Dünya ve Ayın şekli ........................... benzer.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden kavramlardan hangisi Osmanlı Dev­leti'nde toprak yönetimiyle ilgili değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir