S:1

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi yoğunluk farkı ile ayrılabilir?

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi yoğunluk farkı ile ayrılabilir? sorunun cevabı "Zeytinyğı+Su" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi doğal afettir? İnsan neden doğadaki en güçlü yaratıktır? Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir heyet tarafından yapılmıştır. 1869da başlayıp 1876 yılında tamamlanmıştır. Fıkıh kitaplarındaki çeşitli hükümler bir araya getirilmiştir. Toplam 1851 maddeden oluşur.Hakkında bilgi verilen çalışma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorularından değildir? 9 - 5 - 2 kaç eder? Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? I. Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda huzur olur.II. Hırsızlığın olduğu yerde insanlar birbirlerine güvenmez.III. Adaletin olmadığı toplumlarda karmaşa başlar.IV. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur.Evrendeki yasalarla ilgili numaralanmış örneklerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? - Bitki örtüsü makidir- Yazları çok sıcak ve kuraktır.- Verimli ovalarında yılda birden fazla ürün alınabilir.Özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlıdır? Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına uygulanan yasaklardan değildir? Elektronik araçlarda ve elektronik endüstrisinin temelini yarı iletkenler oluşturur.Buna göre aşağıda verilen ifadelerin hangisi yanlıştır? Osmanlı Devleti İstanbul'u; Toprak bütünlüğünü sağlamak Hz. Muhammed'in hadis-i şerifini yerine getirmek Balkanlar'a güven içinde fetih hareketlerinde bulunabilmek Bizans'ın entrikalarına son vermek amaçlarıyla fethetmiştir. Buna göre İstanbul'un fethinin aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgisine değinilmemiştir? Kur'an'ın ilk ayetleri ............ Mağarasında ............ tarihinde ............ yoluyla ............ aracılığıyla indirilmiştir. Yukarıdaki boşlukların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? • Üretiminin % 25i İç Anadolu Bölgesinden karşılanmaktadır.• Ekmek, bisküvi gibi gıda maddelerinin hammaddesi olarak kullanılır.Özellikleri verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Dinen zengin sayılmanın ölçüsü veya servetin zekâtı gerektiren miktarı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet derste Öğretmenine tuttuğu nafile bir orucu bozduğunu, bu durumda ne yapması gerektiğini sorar. Sizce öğretmenin vermesi gerek doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir. Gelirin özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi gelir çeşitlerinden biridir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar? "Böyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim dediği, gençlik döneminde haksızlığa uğrayanlara destek olmak için kurulan erdemliler birliğinin diğer adı hangisidir? Kıyıları en fazla girintili-çıkıntılı olan bölgemiz hangisidir? Hayat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sen yoksun hiçbir şey yokGüneşin rengiAğustos yıldızlarının sıcaklığıKaranfil kokusu...Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? kitap – kağıt – kalem – kalemtıraş kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda baştan ikinci kelime hangisi olur? Aşağıda verilen ortamlardan hangisinde ses kirliliği olmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? İstanbul Hükümetinin işgallere engel olamadıkları bir ortamda Türk milleti,ulusal hak ve çıkarlarını koruyup kollamak,haklı sesini bütün dünyaya duyurmak ve uygulanmaya başlayan kararlara sessiz kalınmayacağını göstermek amacıyla Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurmuşlardır. Buna göre müdafaa-i hukuk cemiyetleri işgalleri engellemek için hangi faaliyetlerde bulunmuş olamaz?a)Kongreler,mitingler ve protesto telgraflarıyla işgallerin haksızlığını duyurmakb)Ülke ve devletin bütünlüğünü korumakc)Tek kurtuluş yolu olarak İngilizlerin himayesine girerek,devletin varlığını devam ettirmekd)Ulusal hak ve çıkarları koruyup kollamak Aşağıdakilerden hangisi yasa ile değil görgü ve ahlak kuralları ile düzenlenmiş haklara bir örnektir? Aşağıdakilerden hangisi e-postanın sağladığı kolaylıklardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur? 179 x A = 537Yukarıda verilen çarpma işleminde A kaçtır? Carnapa göre doğrulu ve yanlışlığı sınanamayan önermeler anlamsız metafizik önermelerdir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi anlamsız önermedir? Zekât, fitre, kurban gibi ibadetler için konulan zenginlik ölçüsüne ne denir? Miryokefalon Savaşı, aşağıdaki Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarlarından hangisi döneminde yapılmıştır? Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için yapılan çağrıya ____ , ezan okuyan kişiye ise ________denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir? Kişi yaptığı işi seviyorsa, o alanda yeteneği de varsa başarılı olma olasılığı yüksektir. Bu da kişide doyum sağlar, kendini gerçekleştirme umudunu güçlendiren insanın ruh sağlığı da iyi olur.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı için kullanılan isimlerden değildir? Bir ülkede uygulanan nüfus politikası sonucunda;- Nüfusun yaş ortalamasında- Kişi başına düşen milli gelir miktarında- Tasarruf miktarında artış olmuştur.Buna göre bu ülke hangi nüfus politikasını izlemiştir? İtilaf Devletleri'nin I. Dünya Savaşı'nda başarıya ulaşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir