S:1

Su-tuz karışımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Su-tuz karışımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "Karışımın her yerinde farklı görüntü oluşur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Mustafa ve 4 arkadaşı 45 bilyeyi kendi aralarında paylaşıyorlar. Her birine kaç bilye düşer? Aşağıda verilen açılardan hangisi farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi ibadet kapsamında değerlendirelemez? Aşağıdakilerden hangisi imanın özellikleri arasında yer almaz. Hangisini arkadaşlarımıza karşı yapmak sorumluluğumuz değildir? Hangi kelimenin hecelere ayrılması doğrudur? Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir ? A: How often do you go shopping?B: ............ Aşağıdakilerden hangisi organik bileşik sayısının anorganik bileşiklere göre daha fazla olmasının nedenidir? Yaşar 'ın bir deste çorabı var. ​Yaşar 'ın çorap sayısı ise Gülizar' ın çorap sayısının iki katı kadardır. İkisinin çorapları toplamı kaçtır? Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğul isimdir? Aşağıdaki davranışların hangisinde tasarrufa önem verildiği söylenir? • Saç ve sakalın kesilmemesi• İbadete Om kelimesi ile başlanması• Nirvanaya ulaşmanın hedeflenmesiBurada aşağıdaki dinlerin hangisiyle ilgili bilgi bulunmamaktadır? Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişinin Besmele çekmesi uygun değildir? I.oksijenli solunum II.fotosentez III.fermantasyon Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde karbondioksit kullanılır? Bana bunu o adam geçen gün anlatmıştı. cümlesinde kaçıncı kelimeler kişi zamiridir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki fıkhi yorumların bir özelliği değildir? Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese Allahın cc yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışa ne denir? Ali en güzel rengin mavi olduğunu söylerken, Ahmet kırmızı olduğunda ısrar etmektedir.Bu durum hangisini doğrular? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bakmak" sözcüğü "aramak" anlamında kullanılmıştır? Şimdi sen deisteksiz misafir gibisin bendeyüreğin biraz soğuduğundaiçindeki fırtına durulduğundabir gecenin tam ortasındabiliyorum bu limanı terk edeceksinBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? I. HidrolizII. OsmozIII. DifüzyonIV. EndositozYukarıda verilen olaylardan hangilerinin gerçekleş- mesi için ATP harcanması gerekir? Şeyh Sait Ayaklanması ve Menemen Olayı ülkemizde aşağıdaki hangi gelişmenin ertelenmesine yol açmıştır? Osmanlı Devletinde padişahın vekili olup devlet yönetiminde büyük yetkiye sahip olan Divanıhümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Hücrede içi gerekli olan enerjiyi aşağıdaki organellerden hangisi üretir? Aşağıdaki ülkelerden hangisi zengin taş kömürü rezervlerine sahip ülkelerden biri değildir? Karıştığına pişman olduğu bir işten kendini kurtaramamak. anlamındaki deyim hangisidir? Hizmet işletmesi reklamı hangi reklam çeşidi kapsamında ifade edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi cansız varlık adıdır? Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğininönlenmesine yönelik uygulamalardandır? Boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.How ............ pencils have you got? Pilde bulunan çıkıntılı uç hangi kutbu gösterir? 1.Yunusların birbiri ile haberleşmesi2.Yarasaların yollarını bulması3.Yüksek şiddette seslerin duyma bozukluğuna yol açmasıVerilenlerden hangileri sesin yararlarından biri değildir? I havent called my parents - - - - two weeks. Bir parkta 25 çocuk vardı. 9' u evine çocuk gitti. Geriye kaç çocuk kaldı? Mantığı, sistemli ve düzenli bir biçime dönüştüren ilk kişi hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir? Yokuş aşağı inen bisiklet için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir