S:1

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi damıtma yöntemi ile ayrılabilir?

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi damıtma yöntemi ile ayrılabilir? sorunun cevabı "Su-Alkol" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir besinin taşıdığı özelliklerden biri olamaz? Dünya' nın Güneş etrafında yaptığı hareket aşağıdakilerden hangisidir? Ekmeğin küflenmesi, yemeğin bozulması, sütten yoğurt yapılması olaylarını gerçekleştiren canlı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda kendinden daha küçük bir sayı elde ederiz? Osmanlı Devletinde devşirme yöntemiyle toplanan çocuklar kabiliyetlerine göre aşağıdaki kurumlar- dan hangisinde eğitilmişlerdir? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, vali bir memura aşağıdaki cezalardan hangisini veremez? Aşağıdakilerin hangisinde bir olay, nedeniyle birlikte verilmiştir? Türkiye Selçuklu Devletinde devleti idare edenlerin görevlerini kanunlara uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol eden divan aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberlerin hiç günah işlememeleri sıfatı ........................, akıllı ve zeki olmaları ise........................sıfatıdır.Boşlukları doldurunuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilahi kitapların tanımıdır? Aşağıdaki kelimeler zıt anlamlıları ile birlikte verilmiştir.Hangi kelimenin zıt anlamlısı yoktur? (hızlı,hafif,güzel,yavaş,çirkin,dar,usta,geniş,acemi) ‘Eğer yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden yücedir.ayeti aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Mehmet her gün bir bardak süt içmektedir.5 bardak süt 1 L olduğuna göre, Salı günü sütiçmeye başlayan Mehmet, 2 L sütü hangi gün bitirir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde merak, kaygı söz konusudur? Onu birden karşımda görünce elim ayağım dolaştı.Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? %42 yüzdeliğin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi güvenli geçitlerden değildir? Aşağıdaki harflerden hangisine hem yatay hem dikey simetri dorusu çizilebilir ? 1. Kurban kesmek2. İhrama girmek3. Arafatta vakfe yapmak4. Minada Şeytan taşlamakHac ibadeti yerine getirilirken yukarda verilenlerden hangisi en son yapılır? Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir kişinin davranışlarından biri olamaz? Aşağıdaki kavimlerden hangisi dünyada Nagy Szent Miklos hazineleriyle ünlüdür? Hz. Muhammed nerede doğmuştur? İslamın inanç esasları hakkında bilgi edinmek isteyen dinler tarihçisi, aşağıdaki temel İslam bilimlerinden öncelikle hangisine başvurmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan değildir? Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin; buna gücü yetmezse diliyle onun kötülüğünü söylesin; buna da gücü yetmezse kalbiyle ondan nefret etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir. (Hadis-i şerif)Bu hadisten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılır? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurdur? Tilavet secdesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki iskelet bölümlerinden hangisi beyni dış etkenlerden korur? Altı yüz yirmi üç şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamda kullanılmıştır? ...........- Wednesday- ..............-friday Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde soru ekinin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Doğal yaşamı desteklemeyi amaç edinen dernek, kurduğu Ekolojik Pazarda doğaya ve insana zararlı olduğu bilinen naylon torbaların kullanılmasına bugünden itibaren izin vermeyecek. Bunun için kese kâğıdı kullanımını kısa bir dönem serbest bırakacak ancak ileride tamamen bez torbaya geçilmesini sağlayacak.Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? 10 cm si 5 kuruş olan lastiğin 120 cm si kaç kuruş eder? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, insanların mutlu mesut yaşadıkları bir köy varmış.Bu anlatım kaç cümleden oluşmuştur? Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin bir kısa kenarı 18 metre ve bir uzun kenarı 35 metredir. Bu bahçenin çevresi kaç metredir? Kur'an-ı kerim toplan kaç yılda indirilmiştir? A, C, D, F, Ğ, .... örüntüsü aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur? Bir laptopun fiyatı en yakın yüzlüğe yuvarlanınca 4000 ₺ oluyor. Bu laptopun fiyatı ne olabilir? Eski Türk veraset anlayışına göre ülke, hükümdar ailesinin ortak malı sayılmış ve aileye mensup her erkeğe hükümdar olma yolu açılmıştır. Bu uygulamanın;I. Merkezi otoritenin zayıflamasınaII. Taht kavgalarının görülmesineIII. Devletlerin kısa ömürlü olmasınaverilen durumlardan hangilerine neden olduğu söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir