S:1

Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir karışımdır?

Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir karışımdır? sorunun cevabı "Zeytinyağı-Su" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Sahabelerden biri, Hz. Peygambere; ‘Yâ Rasûlallah,bana İslâm ı öyle tanıt ki, senden başka birine (başkasoru) sorma ihtiyacı duymayayım deyince, Rasûlullahşöyle buyurmuştur: ‘‘Allah a inandım de, sonra dadosdoğru ol! (Müslim, İman 62)Bu rivayette altı çizili sözcük peygamberlerin aşağıdaverilen sıfatlarından hangisine karşılık gelmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Hariciliğin doğuşuna sebep olan faktörlerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi yavaşlama hareketi yapmaz? Meddahlıkta anlatım aşağıdakilerden hangisine dayanır? "Okumayı, yazmayı öğrendiğim için çok mutluyum." cümlesinde kaç sözcük vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeler özne - tümleç - yüklem şeklinde sıralanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sabah kalktığımızda yaptığımız işlerden biri değildir? Hicret sırasında Peygamberimiz ve Hz. Ebubekire en çok yaklaşan iz takipçisinin adı neydi? Aşağıdakiler mesleklerden hangisi elektriğin kesilmesinden olumsuz etkilenmez? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin eş seslisi vardır? I. İnönü Zaferinden sonra Mehmet Akif Ersoyun Türk ordusuna ithafen yazdığı İstiklal Marşı, TBMMde ulusal marş olarak kabul edilmiştir.Bu durum, TBMMde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşeceğine olan inancın güçlendiğini göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi çözümleyici çizelge ile denetleme kurallarından değildir? Genel terimi 8n+2 olan sayı dizisinin 5. Terimi kaçtır? 178 sayısının 9 katının 2754 fazlası olan sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli (sesteş) sözcük kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi geçmişte yapılmış ve bitmiş bir eylemi ifade eder? The kidnappers - - - - by the police two days ago. Ali isnt at home. He is at school - - - - . Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre sınıf/şube rehber öğretmenleri, ders öğretmenleri veya danışman öğretmenlerce, herhangi bir ders veya sosyal etkinlik kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili gezi planları en az kaç gün önce okul müdürlüğüne verilir? Doğru bir rölanti devri ayarlaması için motor hangi durumda olmalıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı, aldığı ek nedeniyle değişmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye akarsularının genel özelliklerinden biridir? Oyun oynarken bazı öğrencileri oyuna almamak, oyun kurallarını herkese aynı uygulamamak aşağıdakilerden hangisine neden olur? Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? 60 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? Kavimler Göçü sonucu Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmış, Avrupada bugünkü milletler sistemi oluşmaya başlamıştır. Ayrıca Balkanlarda Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.Buna göre Kavimler Göçünün sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kavimler Göçü ile başlayıp, İstanbulun fethiyle sona eren çağ, aşağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde eksilen 20 artar çıkan 15 azaltılırsa sonuç nasıl değişir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden fazladır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Peygamberimizin süt annesinin yanında kalırken gerçekleşen Şakkı Sadr olayı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Milli güvenlik devletin temel düzeni ve temel unsurları ile birlikte varlığının, bütünlüğünün milletlerarası siyaset ve çıkarlarının her türlü iç ve dış tehlikelere ve diğer devletlerin müdahalesine karşı korunması, savunulması ve yükseltilmesidir.Aşağıdakilerden hangisi Milli güvenlik siyasetini belirleyen organlar arasında değildir? Kuranda ateşten yaratılmış bir cin olarak tanımlanan varlık aşağıdakilerden hangisidir? Arap toplumunda İslamdan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir? "Şeker" sözcüğü ile "şekerli" sözcüğü arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Hangisinin sonucu 5 olmaz? Gül gül dedi bülbül güle gül gülmedi gitti Bülbül güle gül bülbüle yâr olmadı gittiBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir