S:1

Alkol-su karışımını ayırmak için kullanılan en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Alkol-su karışımını ayırmak için kullanılan en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Damıtma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi topluma huzur sağlamaz? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Antep, Maraş ve Urfayı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım antlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvayımilliye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler.Buna göre,I. Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanla iş birliği yapmıştır.II. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadoludaki işgal bölgeleri İtilaf Devletleri arasında el değiştirmiştir.III. Düşmanın baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direniş başlatmıştır.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Karamanoğulları Beyliği ile ilk savaş hangi padişah zamanında yapılmıştır? Ülkemizde büyük kentlere yapılan yoğun göçler ve ekonomik gelişmeye paralel olmayan nüfus artışı önemli birtakım sorunlara neden olmuştur.Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen sorunlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisinde olgu doğru tanımlanmıştır? M.Kemal Anadoluda milli bilinci oluşturmak için önce aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? • Sahnelenen ilk tiyatro oyunu Şair Evlenmesidir.• Talim-i Edebiyat makale türünün ilk örneğidir.• İlk yerli romanın yazarı Şemsettin Samidir.Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Bilim birbirleriyle çelişen önermeleri kabul etmez. Önermeler kendi içerisinde tutarlı olmalıdır.Yukarıda bilimin hangi özelliği vurgulanmıştır? "Bırakmak" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde, "Bıraksalar akşama kadar uyuyacak." cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi mahalle muhtarlarımızın görevlerinden değildir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun sekretarya hizmetleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir? Ramazan bayramından önce fakirlerin de ihtiyaçlarını karşılaması için hanedeki kişi sayısınca verilen sadakaya ne denir? Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir? Bizde eleştiri elbette yok. Eleştiriyi, eleştiri ahlakını sanatçıların kendisi kurar. Onlar, sanatla ilgisi olmayan sözlerle birbirlerini övdükçe, sanatlarını her şeyden daha üstün tutup kusurlarını görmezden geldikçe eleştiri olmayacaktır. Sanatçıda olmayan bir eleştiri ahlakını eleştirmenden nasıl bekleyebiliriz?Bu metinde yazarın sanatçılar ile ilgili yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? Salih ( ) karmaşık duygular içinde çekti oltayı. Balığı yemezdi ( ) niçin mi tutardı ( ) Yakalayıp tekrar göle bırakmak için tutardı. Biraz düşündü ( ) çekti, çekti...Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kıskançlıkla ilgili bir durum değildir? Örnek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Atomun yapısını Güneş sistemine benzeten bilim insanı.....................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Çin kaynaklarında Uygur tuzu ya da Tatar tuzu olarak geçen, bölgedeki işletmelerinin ve ticaretinin Uygurların elinde olduğu maden, aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıda verilen metinler, türlerine göre sınıflandırıldığında hangisi dışta kalır? 8365 sayısından başlayarak ileriye doğru 1000er ritmik saydığımızda 5. sayı kaç olur? Arkadaşın kötüsü çalışanlardan rahatsız olur. Başarılı olmayı küçümser, alaya alır. Seni kendine benzetmek ve kendi düştüğü çukura sürüklemek için başvuracak çare arar. Gençliğini yaşa kardeşim, baksana çalışanların başı göğe mi eriyor? gibi sözlerle sizin manevi enerjinizi kırar ve ruhsal bir gevşeklik yaratır.Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin davranışlarına örnek değildir? Doğada belli bir hacmi ve kütlesi olan varlıklara....................denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Isıtma, yüksek basınç ve tuz derişimi gibi çevresel faktörler etkisi ile proteinlerin yapısının bozulmasına ne ad verilir? A: Where is Erzurum?B: Erzurum is in the - - - - of Turkey. Abim uzun, yeşil çimenleri biçti. cümlesinde varlığın özelliğini bildiren kaç sözcük vardır? Afrikanın İslamlaştırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? " Yüz yirmi yedi milyon dört yüz kırk sekiz bin on altı" Verilen doğal sayının hangi basamağında sıfır vardır? Aşağıdakilerden hangisi kış mevsiminde taze tüketilen sebzelerden birisi değildir? İnsanların siyah-beyaz televizyon yerine renkli televizyonu seçmeleri aşağıda verilen ihtiyaç yasalarından hangisine bir örnek teşkil eder? • Çiçeği ve tohumu yoktur.• Besin ve oksijen üretir.• Nemli bölgelerde dere kenarında yaşar.Verilen özellikler aşağıdaki bitkilerden hangisineait olabilir? I. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin, yenilen devletlere ağır ekonomik, siyasi ve askerî kısıtlamalar getirmeleri aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? 1. Bir bulutun peşine takılıp gittik.2. Kocaman şamdanlarınız sönecek birdenbire.3. Batık bir gemiyim orda, seni bekliyorum.4. Ah, sormayın kimdir bu bayramlara çıkmayan!Numaralanmış dizelerin hangisinde bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır? Sabah imsak vaktinden akşam güneş batıncaya kadar yemek ve içmekten uzak durmaktır.Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Kişisel bakımımızı yaparken hangisine dikkat etmeliyiz? Böyle durumlarda hislerine dizgin vurmayı bilmelisin. Bu cümleye deyimin kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Zeynep'in 11068 TL ve Furkan'ın 18898 TL parası vardır. Buna göre, Furkan'ın parası Zeynep'in parasından kaç TL fazladır? 5 638 - 1699 işleminin yüzler basamağına yuvarlama yaparak tahmin eden Emre ‘nin bulduğu sonuç kaçtır? Ayın evrelerinin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir