S:1

Aşağıdakilerden hangisi bakır elementinin sembolüdür?

Aşağıdakilerden hangisi bakır elementinin sembolüdür? sorunun cevabı "Cu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş sesli bir kelimedir? Tezkirenin tanımı aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır? Üç basamaklı en büyük tek sayı ile en büyük çift doğal sayı arasına hangi işaret gelmelidir? I. Şiir üzerine tartışmalar, çekişmeler sürüp gidiyor. Bir bakımdan iyi bir şey; doğru, yanlış hepsi de ilgiye değer birtakım düşünceler üzerinde durmamıza, kendimizin hangi yandan olduğumuzu, ne demek istediğimizi daha açıkça anlayıp anlatmaya çalışmamıza vesile oluyor. Bir bakımdan araştırmamız ne olduğumuzu bilmediğimizden gelmez mi?II. Dost ve dostluk dediğimiz, çoğunlukla ruhlarımızın beraber olmasını sağlayan bir rastlantı ya da zorunlulukla edindiğimiz ilintiler, yakınlıklardır. Benim anlattığım dostlukta ruhlar o kadar derinden uyuşmuş, karışmış, kaynaşmıştır ki onları birleştiren dikişi silip süpürmüş ve artık bulamaz olmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi verilen parçaların ortak özelliği değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmıştır? 1 m3 kaç cm3 tür? 60 ‘a kadar olan doğal sayılardan kaç tanesi 2 ‘nin kuvvetidir? Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi Türk edebiyatı için söylenemez? 1. dükkân2.satan3.buldum4.hikâye5.birNumaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle kurulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Varlıkları mümkün varlık ve zorunlu varlık olarak ikiye ayırır. Zorunlu varlık Allahtır, mümkün varlık ise varlığı Allaha bağlı olan tüm varlıklardır.Görüşleri verilen filozof aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Alinin öğütlerinin, hutbelerinin ve güzel sözlerinin bir araya getirildiği eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerinden değildir ? Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 35 sayfa kitap okuyan Defne, toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Yolculuk sırasında aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi bir doğal sayının karesi değildir? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız(.....) Sultan Alparslan ve veziri Nizamülmülk ün gayretleriyle külliye şeklinde inşa edilen Bağdat Nizamiye Medresesi İslam tarihindeki ilk üniversitelerdendir.(.....) Avrupalılar Arapça eserleri çevirerek İslam dünyasındaki bilimsel birikimi (.....) Avrupaya aktarmıştır, bu durum Avrupada reformun doğmasında etkili olmuştur.(.....) Galileo, Dünyanın Güneş etrafında döndüğünü ve yuvarlak olduğunu söylediği için kilise tarafından Engizisyon Mahkemesinde yargılanarak fikrini değiştirmeye zorlanmış ve ev hapsiyle cezalandırılmıştır.(.....) Deney ve gözlem yoluyla ulaşılan ve ispatlanabilen bilgiler skolastik düşüncenin temelini oluşturur.(.....) Mustafa Kemal Atatürk; ''Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.'' sözüyle düşünce ve kanaat özgürlüğüne verdiği önemi belirtmiştir. Meriç : My dog can play the piano!Merve: ............... When a natural disaster occurs it - - - - not only people but also all living beings lives. Kubbetüs Sahra aşağıdaki dönemlerden hangisinde inşa edilmiştir? Mustafa Kemal Paşa cumhuriyetin ilk kabinesini kurma görevini kime vermiştir? Hâkimiyet kaynağına göre Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şekli aşağıdakilerden hangisidir? Hak, özgürlük ve sorumluluk bilinciyle hareket eden insanlardan oluşan bir toplumda, aşağıdakilerden hangisinin varlığından söz edilemez? Osmanlı Devletinde ilk silah fabrikası hangi padişah döneminde açıldı? İyi bir portfolyoda aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Nüfus cüzdanlarına ne zaman fotoğraf yapıştırılır? Plastik tarak, yün kazağa sürtülüp kâğıt parçacıklarına yaklaştırıldığında kâğıt parçacıklarını çektiği gözleniyor.Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Bir konu üzerinde söz söyleyen çok olursa amaca varmakta gecikilir. anlamına gelir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir cümledir? Nom adı verilen şehir devletleri hangi uygarlıkta görülmüştür? A: - - - - ?B: It is rainy and windy. You should take your umbrella. Bedir Savaşı'nda esir düşen Mekkelilerden okuma yazma bilenler, on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakıldı.Bu uygulama için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sesli harf daha fazladır? Su molekülleri arasındaki itme-çekme kuvvetleri hangi durumda en zayıftır? Aşağıda verilen organların hangisinde bulunan kaslar oksijen yetersizliğinde de fosforilasyon yapabilir? Diğer adı Meskukat olup eski paraları inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Namazda Tahiyyat okuyacak kadar oturma şartı (son oturuş) aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır? Kemal 950 gram çekirdek, 450 gram leblebi, bir miktar da ceviz aldı. Aldıklarının hepsi 2 kilogram olduğuna göre ne kadar ceviz aldı? Aşağıdakilerden hangisi münazaranın özelliklerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir