S:1

Bir iletkenden birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına........denir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Bir iletkenden birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına........denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "elektrik akımı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz ? (1) Otobüsten inen adam, valizle kapıya doğru yöneldi. (2) Çekingen, girsem mi girmesem mi gibilerinden düşüncelerle kapının eşiğini geçti.(3) Yarısı temizlenmiş beton yoldan kapıya yö- neldi. (4) Sonra kapıcının yanına giderek onunla konuşmaya başladı. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangi- si öznel bir yargıdır? They were watching a scary movie - - - - I was doing my homework. Aşağıda verilen teknolojik ürünlerden hangisi sağlık alanında kullanılmaz? 8 ile kendinden bir sonra gelen sayının toplamı kaçtır? İslam dinine göre fakir sayılan kişilerin aşağıdaki ibadetlerin hangilerini yapmaları zorunlu değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin iyilerinden verin. Size verildiğinde gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü şeyleri, hayır diye vermeye kalkışmayın.(Bakara suresi, 267. ayet)Bu ayette zekȃtla ilgili aşağıdakilerden hangisinin cevabı verilmiştir? Felsefede gerçek ve düşünsel varlık ayrımı yapılmaktadır. Ağrı Dağı, çam ağacı ve Ege Denizi gerçek varlıklardır. Kaf Dağı, peri, deniz kızı sadece düşünülen varlıklardır.Bu ayrımı yapan ve bu kavamlar üzerinde düşünce üreten felsefe alanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çocukların evde yapabileceği işlerdendir? Sevgi 14 yaşındadır. 7 yıl sonra kaç yaşında olur? Aşağıda verilenlerden hangisi buharlaşmanın özelliğidir? Müslümanların Medinede barışı sağlamak için Yahudilerle yaptığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? Yerin derinliklerinden gelen kaplıca suları aşağıdakialanlardan hangisinde kullanılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda dikey hareketlilik olduğunun göstergesidir? 1072-1074 yılları arasında Kaşgarlı Mahmut tarafından, Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Kanın vücutta dolaşmasının nedenini aşağıdakilerden hangisi açıklar? Birey olarak içinde yer aldığımız ilk kurum, aşağıdakilerden hangisidir? Im sure your team - - - - the competition. 8 sayısının 2 katı kaçtır? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Ortaöğretim GenelMüdürlüğünün görevlerinden değildir? Anayasa Mahkemesi kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bağımsızlığımızın tanındığı antlaşmanın adı nedir ? Hazırlanan bir dosyayı farklı bir yere ve farklı bir isimde kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? VIII. ve XI. yüzyıllarda İslam dünyasında yetişen Biruni, Harezmi ve İbni Sina gibi bilim insanlarının eserleri, Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuş- tur.Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Yazının kullanılmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırması beklenmez? Aşağıdaki hayvanlardan hangisinden kurban olmaz? Monosakkaritlerin polimerizasyonuyla aşağıdaki maddelerden hangisi oluşur? Andy : Yummy! Breakfast looks great, mum.Mother : Yes, you are right. What would you like to drink?Andy : - - - -, please.Mother : Here you are. Enjoy your meal.Andy : Thank you. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğul isimdir? Aşağıdaki ses teknolojisi ile ilgili araçlardan hangisinin kullanım zamanı diğerlerinden daha öncedir? Hıristiyanlıkta merkezi İstanbul Fener Rum Patrikhanesi olan ve dini liderine Patrik denilen mezhep hangisidir? Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olacaktır. Pil düzeyi iyice düştüğünde, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.Bu metin, aşağıdaki anlatım türlerinden hangilerine özgü nitelikler taşımaktadır? Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Doğu Anadoludaki illerin Ermenilere verilmesini engellemek için kurulmuştur. Trakya Paşaeli Cemiyeti Trakyadaki Rumların baskılarına karşı koymak için kurulmuştur. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ise Trabzonda Pontus Devletinin kurulmasını engellemek için kurulumuştur. Bu verilere bakıldığında Anadoluda kurulmuş olan yararlı cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Atalarımızdan kalan camiler, hamamlar, tarihi köprüler, medreseler hangi kültürel unsurun içinde yer alır Hendek savaşına ismini veren Medinenin etrafına Hendek kazma fikrini hangi sahabe vermiştir? Aşağıdaki canlıların hangisi hem karada hemde suda yaşayamaz? - Kabenin tamiri sırasında yerine konması tartışmalara sebep olan kutsal taşın adı nedir? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanuna göre vali tayini aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kar yağarken çevremizde duyduğumuz ses miktarı azalır.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir