S:1

Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımlara örnektir?

Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımlara örnektir? sorunun cevabı "Zeytinyağlı Su" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Teknolojik cihazları hayatımızın her sahasında görmek mümkün. Ancak teknolojiyi bilinçsiz kullanmaktan en fazla zararı yeni nesil görüyor. Çünkü doğdukları andan itibaren akıllı cihazlar onların ellerine elektronik emzik niyetiyle veriliyor. Bu susturucu emzikle başlayan tanışma ileride teknoloji bağımlılığına dönüşüyor. Bu bağımlılığa dikkat çekmek için Teknolojisiz Bir Gün adlı sosyal sorum- luluk projesi başlatıldı. Projenin çıkış noktası şöyle açıklanıyor: Teknoloji, yemek gibi bir ihtiyaç lakin yemeğin fazlasının obeziteye yol açması gibi teknolojinin fazlası da teknoloji bağımlılığına yol açıyor. Ekran bağımlılığı erkeklerde mobil oyun, bayanlarda sosyal medyayı kontrol etme isteğiyle ortaya çıkıyor. Ortaöğretim çağındaki bir çocuk yılda 1000 saatini okulda geçirirken 1500 saatini TV ve bilgisayar başında geçiriyor. Gençler her gün zamanlarının 229 dakikasını cep telefonu kullanarak öldürüyor.Türkiyede bir kişi günde ortalama 6 saat TV izlerken kitap okumaya yalnızca 1 dakika ayırıyor. Bütün bunlara çözüm olarak da haftada bir gün teknoloji diyeti tavsiye ediliyor.Kadın, erkek, yaşlı, genç farklı kişilere Teknolojik cihazlar olmadan, bir gününüzü nasıl geçirirdiniz? sorusuna en fazla verilen cevap Kitap okurum. oluyor. Diğer cevaplarsa Çocuklarımla vakit geçiririm, oyun oynarım, yürüyüş yaparım, resim çizerim, yeni yerler keşfederim, kütüphaneye giderim... şeklinde sıralanıyor.Eğer siz de teknolojiyi haddinden fazla kullanıyorsanız teknoloji diyeti yaparak sevdiklerinize vakit ayırıp neler kaçırdığınızı fark edebilirsiniz.Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen durumlardan hangisinde ısınma söz konusudur? Milletvekili dokunulmazlığın kaldırılması kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ilk yıllarında Müslümanların toplandığı, Namaz kıldığı, davet ve irşad merkezinin adı nedir? 1848 İhtilalleri ilk olarak nerede başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarda yapılan faaliyetlerden biri değildir? Yesterday, something bad happened to me at school. My friends and I were in the school garden when I suddenly fell and hurt my knee. Upon seeing me lying on the ground, my friends came and helped me stand up. They immediately called the ambulance. At that moment, I really understood what friendship means. I felt very happy because my friends were all there to help me. When did his friends see and help him? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? XVII. yüzyıldan itibaren Avrupaya kapitülasyonlarla verilen haklar genişletildi. Gümrük vergilerini yerli tüccarlardan az ödeyen Avrupalı tüccarlar, kendi ticaret mahkemelerini kurma hakkını da elde ettiler.Buna göre;I. Osmanlının siyasi gücünün azaldığıII. Avrupalı tüccarların daha avantajlı hale geldiğiIII. Osmanlının Avrupadan ekonomik destek aldığıbilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? Hangi cümlede yüklemin bildirdiği eylem henüz gerçekleşmemiştir? Halımızın boyu 3 m, eni ise 2 m 45 cm' dir. Boyu eninden ne kadar fazladır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır? Avrupa'da makineleşme ilk olarak aşağıdaki alanların hangisinde başlamıştır? Tasarrufla ilgili davranışlardan hangisi yanlıştır? Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç bu yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları yerde 31 Mayıs tarihi itibariyle kesintisiz en az kaç yıl görev yapanlar yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler? Yukarıda Muş ilinin ilçelerini gösteren bir harita vardır.Buna göre Varto ilçesinin en yetkili kişisi aşağıdakilerden hangisidir? Mantarlar bitki değildir. Mantarlar kendine özgü özellikleri olan bir canlı grubudurAşağıdakilerden hangisi mantarlar ile bitkilerin ortak özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Her English is bad, so she speaks - - - - . Bir kenar uzunluğu 78 m olan kare şeklindeki arsanın çevresine 4 sıra tel çekmek istiyoruz. Kaç metre tel gereklidir? Hangisi bir ürünün tercih edilme sebebi olmalıdır ? Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralması vardır? Bir markette 5 kg kuru fasulye 60 TL'dir. 12 kg kuru fasulye alan Nurhan, satıcıya kaç lira ödemiştir? Aşağıdakilerden hangisi edebî eserler için söylenemez? 6 litrelik sütten 3 kilogram yoğurt yapılmaktadır. 12 litre sütten kaç kilogram yoğurt elde edilir? 1. O Rab ki seni yarattı, sana düzgün ve ölçülü bir bi- çim verdi.(İnfitar suresi, 7. ayet)2. Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Göğü Allah yükseltti ve mizanı O koydu.(Rahman suresi, 5-8. ayetler)Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemelerinin verdiği kararların doğru olup olmadığına davanın taraflarının itiraz etmesi olarak tanımlanan temyize başvurmaları halinde inceleyen yüksek mahkemeye ne ad verilir? Parasının %40ını harcadıktan sonra geriye12 lirası kalan Alinin harcamadan önce kaçlirası vardı? '' Onun gibi olmak istiyorsan çok çalışmalısın. ''Yukarıda verilen cümlede edat olan sözcük hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdan biridir? Bir maddenin elektrik iletimine karşı gösterdiği zorluğa ............... denir?Yukarıdaki cümle aşağıdaki kelimelerden hangisi ile doldurulmalıdır? Bilgisayarda yazı yazabilmek için aşağıdaki hangi program kullanılamaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sadece cümle başında büyük harfle yazılır? İki kutup noktası arasında uzanarak paralelleri dik kesen yarım çemberlere ne ad verilir? Bir yerde uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarına ................ denir.Yukarıdaki tanım aşağıdaki hangi kavramın tanımıdır? Fatih- Mark Antalya durakları arasında trenvayda 180 yolcu vardı. Mark Antalya duraında 3/5'ü indi. Kaç tane yolcu kalmıştır? Trafikte yürüyerek ilerleyen insanlara ne denir? Öğretmen sınıfa girip öğrencileriyle selamlaştıktan sonra öğrencilere ingilizce OTUR diyorsa hangisini demiştir? Gençliği bir mutluluk dönemi saymak yanılgısına düşenler, ihtiyarlığı da acıklı bir dönem sayıyorlar. Artık ben ihtiyarladım. dediğimde Hayır, sadece yaşlandınız. di­yorlar. (K) Sanki yaşlanmakla ihtiyarlamak aynı anlama gelmiyormuş gibi. (L) Benden genç olanlar, benimle karşılaşır karşılaş­maz Sizi çok iyi gördüm. diyorlar selam yerine. (M) Bunu söylerken, sanırım yaşlılı­ğın beni incittiğini düşünüyorlar. (N) Aslın­da huzurlu ve güzel günlerin bir başlangıcıYukarıdaki paragrafta düşüncenin akışı­nı kesen bir eksiklik bulunmaktadır. Bu eksikliği gidermek için K, L, M, N harfleriyle belirtilen boşlukların hangisine Oysa yaş­lanmak hiç de üzülecek bir durum değil. cümlesi getirilmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir