S:1

Aşağıdaki saf maddelerden hangisi bileşiktir?

Aşağıdaki saf maddelerden hangisi bileşiktir? sorunun cevabı "Amonyak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İslam devletlerinde savaş sonrasında elde edilen ganimetlerin paylaşımı hangi savaş sonrasındaki uygulama esas alınarak yapılmaya başlandı? Aşağıdakilerden hangisi, taşınmaz mal mülkiyetinin sona ermesi hâllerinden değildir? Pilde bulunan çıkıntılı uç hangi kutbu gösterir? Vaktiyle bir oduncu ve karısı varmış. İki kızlarıyla birlikte bir kulübede yaşarlarmış. Bir gün oduncu ormana odun toplamaya giderken karısına ‟Bugün öğle yemeğimi büyük kızımla gönder. demiş. Öğlen olunca büyük kız babasının yemeğini götürmüş. Fakat dönüşte evin yolunu şaşırmasın mı? - - - - Çaresiz, kulübenin kapısını tıklatmış. Kapıyı ihtiyar bir adam açmış. Büyük kız, başına geleni ihtiyar adama anlatmış.Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir katının üzerinde bulunduğu yüzeye uyguladığı basınç;I. Yerçekimi ivmesiII. Cismin kütlesiIII. Cismin yüzeye temas eden yüzeyinin alanıniceliklerinden hangilerine bağlıdır? ...Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ............ de iyilik ver ve bizi cehennem ateşinin azabından koru!Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri ................... günü afveyle! Yukarıdaki dua ayetlerindeki boşluklar uygun kelimeler ile nasıl tamamlanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük "büyük ünlü uyumu"na uymaz? Hangi kelimenin hecelere ayrılmasında hata yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yazılı bir kural değildir? 48 lira parayı 4 arkadaş paylaşırsak her birimize kaç lira düşer? "-lik" eki aşağıdaki kelimelerden hangisine soyut anlam kazandırmamıştır? Dedemin bahçesindeki 15 ağaçtan 3 tanesi kavak, diğerleri meyve ağacıdır. Bahçede kaç meyve ağacı vardır? I. Oku! Yaratan Rabbinin adıyla.II. O, insanı alak (embriyo)tan yarattı.III. Oku! Senin Rabbin sonsuz cömertlik sahibidir.IV. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.V. O, insana bilmediklerini öğretti. (Alak suresi, 1–5. ayetler)Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine sebep olmaz? ilk vahyin gelişinden sonra bir süre vahiy gelmemiştir. Vahyin kesintiye uğradığı bu döneme ne ad verilir? Hz. Hatice ve Ebu Talibin vefat ettiği seneye ne ad verilir? Hüzün yılı diye adlandırılan yılda peygamberimiz kimleri kaybetmiştir ? 12 kişilik bir grupta 1 başkan ve 1 başkan yar- dımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası vardır ki, din, Allah ile kul arasında bir bağlılıktır.Atatürk bu sözüyle dinin hangi özelliğinden bahsetmemiştir? Afyonkarahisar'ın hatlarının çözülmesi sonunda birkaç Yunanlı tutsak, geceleyin Mustafa Kemal'in çadırına getirilmişti. Yüz, kendisine yabancı gelmediğinden ve üniformasında da hiçbir bellilik görmediğinden kim olduklarını ve rütbelerini sormaya başlamıştı.— Binbaşı mısınız?— Hayır.— Albay mı?— Hayır.— Korgeneral mi?— Hayır.— Peki nesiniz?— Ben Mareşal ve Türk Orduları Başkomutanıyım! Şaşkınlıktan ağzı açık kalan Yunanlı kekeledi:- Bir başkomutanın savaş hattına bu kadar yakın yerlerde dolaşması işitilmiş değil de! Yukarıdaki metin hangi türde bir eserden alınmıştır? Hangi kelimenin sonuna sesli ile başlayan bir ek getirilirse ünsüz yumuşaması meydana gelir? Verilen harita ve konuşmalar, Anadolu'nun Türkleşme sürecine katkısı olan faktörlerden hangisini göstermektedir? "Seninle bu yaz sık sık hikaye yazarız " cümlesindeki altı çizili kelimelere ne ad verilir ? Bir kazanın/ilçenin başka bir ile /vilayete bağlanmasında ve merkezinin belirtilmesinde ilgili ....................................mütalaaları alınır.Yukarıda boşluğu gelecek uygun bilgi aşağıdakilerden hangisidir? Otuz Beş Yaş şiiri aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı nda en büyük desteği kimden almıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çoğul ad vardır? Pazardan yarım kg çilek, 3 kg elma aldım. Aldığım meyvelerin toplam ağırlığı ne kadardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçların içerisine yazılacak olan virgül, cümlenin anlamını değiştirir? Mustafa Kemal in yayınladığı ilk ihtilal bildirgesi hangisidir? İstenmeyen, dinleyene bir anlam ifade etmeyen, rahatsız edici, düzensiz ve yüksek seslere ............... ............... denir. I. Bedir Savaşı II. Hudeybiye Antlaşması III. Medineye hicret IV. Uhud Savaşı Bu olaylar kronolojik olarak aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisinin sonucu doğrudur? I. Açık denizde sabit hızla yol alan bir gemiII. Salıncakta sallanan çocukIII. Düz yolda frenleyerek yavaşlayan bir arabaYukarıda verilen hareketlerden hangileri düzgün doğrusal harekete örnek olabilir? İnsanlar ekonomik ve toplumsal olmak üzere farklı nedenlerle bir yerden diğer bir yere göç ederler. İnsanlar istedikleri yere gitme ve burada yaşama özgürlüğüne sahiplerdir. Bu bilgide aşağıdaki temel haklardan hangisine değinilmiştir? 180 sayısının 4/5' i kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinin öznesi Renkli çamaşırlar yıkanınca soluverdi. cümlesinin öznesiyle aynı türden bir tamlamadır? Gecenin bu saatinde ödevini tamamlamak için - - - -Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha hafiftir? Mercimek , neme az ihtiyaç duyan bir bitkidir. Buna göre, mercimek tarımı için en uygun coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir