S:1

SSCBnin Afganistanı işgali nedeniyle SALT- II Antlaşmasını onaylamayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

SSCBnin Afganistanı işgali nedeniyle SALT- II Antlaşmasını onaylamayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "ABD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
How are you to day? Max Webere göre, kaynağını yazılı hukuk kurallarından aldığı ve bu kuralların yönetilenleri olduğu gibi yönetenleri de bağladığı otorite biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Kıtalar arasında bulunan büyük su kütlelerine ..................... adı verilir.Bu cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? "Geleceğim" eyleminin olumsuzu hangisidir? Dünyamızı çepeçevre saran ve dünyamızı güneşin zararlı ışınlarından koruyan gaz tabakasına ne denir? Bütün kenarları eşit uzunlukta olan bir üçgenle, bir karenin çevresi birbirine eşit uzunluktadır. Karenin bir kenarı 45 cm olduğuna göre bu üçgenin bir kenarı kaç cm olur? Selim, geçen hafta sonu ailesiyle birlikte Haymanaya gitti.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi günah davranışlara bir örnektir? Kuran – ı Kerimin her yirmi sayfadan oluşan bölümüne ne denir? Kösedağ hangi bölgemizdedir? Araç, gereç, giysi gibi öğeler kültürü oluşturan maddi öğelerdir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü oluşturan maddi öğelere örnek olarak gösterilemez? Medya Ürünü İşleviI ReklamSatmakII Yarışma ProgramlarıEğlendirmekIII HaberBilgilendirmekIV BelgeselSosyal iletişimi sağlamakTabloda kaç numaralı satırda bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki kelimelerin hece sayısı tren kelimesinin hece sayısı ile aynıdır? Yaz mevsiminde: Çilek, kavun, karpuz ( ) sevdiğim meyvelerdir.Cümlede parantez içine hangi noktalama işareti gelebilir? Kim o( ) Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mikroskopta incelediğimiz bir hücrede hangi organel çiftine bir arada rastlanmaz? Sağlam bir medrese eğitimi gören, çok geniş bir bilgi ve kültür birikimine sahip olan şair, 16. yüzyılın ve Türk edebiyatının en tanınmış şairlerindendir. Şaire göre insan kısa ömrünü iyi değerlendirmeli; gam, keder ve üzüntüyü bir kenara bırakmalı; elden geldiğince zevk ve eğlence içinde ömür geçirmelidir. Şairin en meşhur eseri Divanıdır. Bunun dışında dinî konularda tercüme mensur eserleri de vardır. Kanuniye yakınlığıyla tanınan şair, onun ölümü üzerine bir mersiye de yazmıştır.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? II. Dünya Savaşı yıllarında TBMMnin Millî Korunma Kanununu çıkarması savaşın Türkiyeyi hangi alanda etkilediğinin göstergesidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sı-fatı kullanılmıştır? Faydacılık felsefe akımının temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi vücudumuzdaki kemik çeşitlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Aşağıdakilerden hangisi birden fazla varlığı belirtmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır.? Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerde, metnin yapısını oluşturan ögelerden değildir? Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan ve eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir? Aşağıdaki bölgelerden hangisi savaş yapılmadan kazanılmıştır? 113 ifadesi için aşağdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız. (.....) İslamiyet ve Gök Tanrı inancı arasındaki benzerlikler, Türklerin İslamiyeti kabul etmesinde etkili olmuştur.(.....) Türkiye Selçuklu Devleti Döneminde inşa edilen medreseler sayesinde toplumun ibadet ihtiyacı karşılanmıştır.(.....) Anadoluya ilk Türk akınlarını Tuğrul ve Çağrı Beyler başlatmıştır.(.....) Baharat Yolu, Çinin Şian şehrinden başlayıp Avrupaya kadar uzanan dünyaca ünlü bir ticaret yoludur. Yarım kilosu 35 tl olan fındıktan 7 kilo alırsak kaç lira ödemiş olacağız? Bir araştırmaya göre 7-18 yaş arasındaki her 30 çocuktan sadece biri sol beynini yeterince kullanabiliyor. Diğer çocuklarsa sol beyinleri yeterince gelişmediği için derslerinde başarısızlık, dikkat eksikliği, kendini ifade edememe gibi olumsuzluklarla karşılaşabiliyor.Bunun başlıca nedeni genetik faktörün dışında sağlıksız beslenme. Fakat dikkat edilmesi gereken başka noktalar da var: çocukların kendilerini ifade etmelerineizin vermek, söz dağarcıklarını zenginleştirmek;onları gazete okumaya ve belgesel izlemeye özendirmek.Bu metinde belirtilen sorunun en etkili çözümü aşağıdakilerden hangisidir? • İnsanın iradesi ve hürriyeti yoktur.• Allahın ilmi ve kelamı hâdistir, sonradan yaratılmıştır.• İyilik ve kötülüklere sevap ve cezanın verilmesi zorunludur.Bu düşüncelere sahip mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Selçuk went on holiday - - - - he had saved enough money. • XI. yüzyılın sonlarında Batı Türkistanda doğmuştur.• Aslan Baba ve Şeyh Yusuf Hemadani hocalarıdır.• Sözleri Divan-ı Hikmet adlı eserinde toplanmıştır.Hakkında bilgi verilen din alimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şehirlere göç edenlere bir sorum var ( ) Darmadağın ama sıcak görünüşlü( ) tavukların dolaştığı ( ) çardaklı köy bahçelerini neden bırakıp geldiniz bu şehre ( )Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Kurban bayramı hicri aylara göre ne zaman kutlanır? Akrep 8in, yelkovan 12 nin üzerindedir saat kaçtır? Osmanlılarda temel hukuk kuralları, İslam dininin koyduğu hukuk kurallarıydı. Bu kurallara şeriat denirdi. Şeriat ile çelişmemek şartıyla, padişaha kural koymayetkisi tanınmıştı. Padişahın bu yetkisine dayanarak koyduğu kurallara örfi hukuk adı verilirdi.Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? Ey kusursuz mavilikKıpırdayan toprakDüşünen ağaçVe soluğunu tutmuş dağ Merhaba Yukarıda verilen parçada aşağıdakilerden hangisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi kızgınlık anlamı veren deyimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir