S:1

Yayılmacı politikaları nedeniyle Balkan Antantının kurulmasında etkili olan devletler hangileridir?

Yayılmacı politikaları nedeniyle Balkan Antantının kurulmasında etkili olan devletler hangileridir? sorunun cevabı "İtalya ve Almanya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Uzay kâşifi, teleskoptan göz ucuyla bakarak şöyle demiş: - Orası bizim kırlarımız. Evet, haklısınız, biraz fazla ağaç kesmişiz. Bizim dünyalıların naylon torbaları, bisküvi kutularını, reçel kavanozlarını oraya buraya atmak gibi bir alışkanlığı da var...Üçüncü uzaylı: -Acaba şu koca koca madenî kutular da neyin nesi, diye sormuş. - Haa onlar mı? Onlar otomobil. En güzel buluşlarımızdan biri. Çok hızlı giderler. Bir yerden bir yere çabucak götürürler insanı. -Ama hiç kımıldamıyorlar ki! - Doğrusunu isterseniz otomobillerimizin sayısı çok fazla. Bu yüzden, bazen trafik tıkanıklığı oluyor. Trafik açıldı mı sürücüler basarlar gaza. O zaman da kazalar olur. Bazı insanlar yaralanır. Sonunda sözü uzaylıların başkanı almış ve demiş ki: - Bay kâşif, özür dilerim ama sanırım daha fazla bakmamıza gerek kalmadı. Uygarlığınızı gezegenimize getirirseniz, burada ne çayır çimen kalır, ne ağaç ne de nehir. İyisi mi, siz bizi keşfetmemiş olun. Umberto ECO Trafik tıkanıklığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? • İnsan ahlaki eylemde bulunur-ken tamamen kendi iradesiyle özgür bir biçimde mi davranır?İnsan eylem ve kararlarında iç ve dış faktörlerin etkisi altında mıdır?Ahlak felsefesinde bu sorular aşağıdakilerden hangisini belir-lemeye yöneliktir? Rafael Nadal is - - - - tennis player I have everseen. I. Buzun erimesiII. Suyun donmasıIII. Şekerin suda çözünmesiVerilen olaylardan hangilerinde entropi artışı gerçekleşir? Oluşumunda insan etkisi bulunmayan, çevrede kendiliğinden oluşan varlıklara ne ad verilir? Ülkemizde yerel seçimler kaç yılda bir yapılır? Aşağıdakilerden hangisi namazın bize kazandırdıklarından biri değildir? -cezve-elbiseYukardaki adlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki özelliklerden hangileri asitler ve bazlar için ortak özelliktir? Aşağıda verilen maddelerden hangisine idrarda rastlanması kişinin şeker hastası olduğunu kanıtlar? Deprem olurken evdeysek hangisini yapmamız yanlış olur? Aşağıdakilerden hangisinin yapılması enerji israfına neden olur? Atatürkün, vatanımız ve milletimizin ilerlemesi ve gelişmesi için yaptığı yeniliklere ne ad verilir ? Aşağıdakilerden hangisi aile tarihimizi araştırırken yararlanabileceğimiz kaynaklardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vardır? Motosiklette, egzozdan fazla ses çıkıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (I) Eskiden ince çarıklı, sarı yazmalı kadınlar sırtlarında küfeleriyle köylerinden pazara inerlerdi. (II) Evlerimize eli boş dönmeyelim, üç kuruş para kazanalım. diye akşama kadar didinirlerdi. (III) Cidede eskiden olduğu gibi büyük pazar, cuma günleri kuruluyor fakat sarı yazmalı kadınlar dolaşmıyor artık pazarlarda. (IV) Şimdi o geleneksel pazar yerleri Cidede artık yok.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Bilgisayarı kapatırken aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır? Türk hikâyeciliğinin çok sesliliğe kavuştuğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? Berilyum elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? iki yüz doksan beş şeklinde okunan sayının birler ve onlar basamağındaki rakamlar yer değiştirirse oluşan yeni sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu sene mektebe başladım. cümlesinde mektep sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? • Topraksız çiftçinin topraklandırılmaya çalışılması• Tarım bölgelerinin oluşturulması• Çiftçilerin kullandığı iş araçlarının artırılmasıMustafa Kemalin yukarıdaki hedefleri incelendiğinde:I. Sosyal eşitliğin sağlanmaya çalışıldığıII. Tarımın geliştirilmek istendiğiIII. Modern tarımın teşvik edildiğiverilenlerden hangilerine ulaşılabilir? Bir sözü aynı anda hem gerçek hem de mecaz anlamıyla birlikte kullanma sanatı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki göllerden hangisi Marmara Bölgesi'nde bulunur? Okyanusta güneşin battığı yöne doğru giden bir gemi doksan derecelik bir açıyla sağ tarafına doğru dönerse hangi yöne doğru gider? Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şairlerinden biridir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır? Hz. Muhammed kendisini ziyarete gelen Necran Hristiyan heyetinin Mescid-i Nebide ibadet etmesine izin vermiştir.Hz. Peygamberin bu davranışı aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilidir? I. Versay AntlaşmasıII. Nöyyi AntlaşmasıIII. Sen Jermen AntlaşmasıIV. Sevr AntlaşmasıYukarıda verilen I. Dünya Savaşını bitiren antlaşmaların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru yapılmıştır? Bir yerin kuş bakışı görüntüsünün kabataslak çizimine ......... denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Ahi Evran Türbesi hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim aşamasında tüketici konumunda olan kişidir? 624 tane yumurta bir pakete 12 tane yumurta olacak şekilde paketlenirse kaçpaket yumurta elde edilir? Tarihi eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 3 saat 35 dakika ile 8 saat 47 dakikanın toplamı kaç dakikadır? İlk bando okulu (Mızıkayı Hümayun) hangi padişah döneminde kurulmuştur? Yalan söylemek, başkasının arkasından konuşmak dinimizce nedir? Konuşmak yararlı olabilir. Kimi zaman susmak, ondan da iyidir. Çünkü, gereksiz konuşmak insanın başına bir takım işler açabilir. anlamına gelen atasözü, hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir